Industri vs Sektor

Perbezaan Antara Industri dan Sektor

Kumpulan syarikat atau perniagaan tertentu disebut sebagai industri sedangkan segmen ekonomi yang sangat besar disebut sebagai sektor dan kedua-dua istilah ini biasanya digunakan secara bergantian untuk menunjukkan kumpulan entiti atau syarikat yang beroperasi di segmen serupa ekonomi atau mereka mempunyai jenis perniagaan yang sama.

Sebilangan besar orang berpendapat bahawa istilah sektor dan industri menyerupai satu sama lain, kerana kedua-dua istilah itu digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang sama ada jenis perniagaan mereka sama atau beroperasi dalam segmen.

Perbezaan ini atau mengatakan perbezaan berkaitan dengan skop individu mereka; suatu sektor akan disebut sebagai segmen ekonomi yang luas, sementara istilah industri dapat digambarkan sebagai kumpulan perniagaan atau syarikat yang jauh lebih unik. Sebagai perbandingan, istilah industri boleh ditentukan sebagai payung yang merangkumi semua firma atau organisasi yang terlibat dalam bidang fungsi atau aktiviti perniagaan yang serupa.

Sebaliknya, sektor ini akan merujuk kepada klasifikasi ekonomi yang lebih luas dan ke dalam pelbagai segmen. Dalam industri, banyak syarikat menawarkan jenis atau perkhidmatan pengganti yang serupa atau juga. Sebaliknya, terdapat banyak industri yang digabungkan menjadi satu sektor.

Infografik Industri vs Sektor

Perbezaan Utama

Perbezaan utama adalah seperti berikut -

  • Kumpulan syarikat yang terlibat dalam pemprosesan atau pengeluaran perkhidmatan atau produk yang sama atau serupa disebut industri. Sedangkan segmen ekonomi, di mana pelbagai atau segmen perniagaan yang berbeza yang dapat diklasifikasikan, dikenal sebagai sektor.
  • Pengelasan industri boleh dilakukan berdasarkan aktiviti atau proses yang dilakukan oleh mereka. Sebaliknya, sektor ini membahagikan keseluruhan ekonomi kepada pelbagai segmen lain atau berbeza berdasarkan aktiviti perniagaan yang dilakukan oleh syarikat atau firma tersebut.
  • Ruang lingkup industri, seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah, lebih sempit daripada sektor ini karena, seperti yang kita ketahui, ada ratusan atau ribuan industri tersebut dalam ekonomi. Sebaliknya, hanya ada sebilangan kecil sektor tersebut. Selanjutnya, sektor keseluruhan ekonomi akan terdiri daripada ratusan atau ribuan industri tersebut.
  • Istilah industri boleh digunakan untuk menentukan syarikat yang beroperasi dalam segmen tertentu atau tertentu. Bertentangan dengan ini, istilah sektor adalah istilah luas, yang akan merangkumi semua industri yang bekerja dalam satu segmen tertentu atau tertentu.
  • Seperti yang dinyatakan sebelumnya, industri ini adalah sekumpulan perusahaan atau firma, dan sektor ini adalah konglomerat industri tersebut.

Jadual Perbandingan Industri vs Sektor

AsasIndustriSektor
Definisi AsasIa dapat digunakan untuk menentukan kumpulan organisasi atau firma yang terlibat dalam pengeluaran produk atau barang yang berkaitan atau serupa.

Ia juga merupakan pengelompokan beberapa syarikat perkilangan atau perusahaan ekonomi atas dasar kegiatan perniagaan yang mereka jalani. Nama industri akan bergantung pada perkhidmatan atau produk yang diuruskan oleh syarikat atau syarikat tersebut.

Ia dapat digambarkan sebagai pembahagian keseluruhan ekonomi, yang boleh terdiri daripada kumpulan perniagaan yang terlibat dalam perkhidmatan atau produk yang berkaitan atau serupa.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahawa itu adalah bahagian dari keseluruhan ekonomi, di mana entiti atau syarikat akan berkongsi ciri yang sama atau serupa, seperti proses atau barisan produk atau aktiviti operasi yang serupa.

Dasar pengkategorianUntuk mengkategorikan industri, kaedah yang harus diikuti adalah PROSES.Kaedah untuk mengkategorikan Sektor adalah AKTIVITI PERNIAGAAN.
SkopOleh kerana hanya melibatkan proses tertentu, skopnya sempit.Oleh kerana ia berkaitan dengan aktiviti perniagaan, maka ruang lingkupnya menjadi lebih luas.
Bentuk / KumpulanKluster industri dapat dibentuk melalui pelbagai syarikat.Industri, apabila digabungkan bentuk sektor.
Sub-jenis / Pengelasan1) Industri Pembuatan

2) Industri Ekstraktif

3) Industri Pembinaan

4) Industri Perkhidmatan

5) Industri Genetik

1) Sektor Utama - merangkumi pertanian, perhutanan, dll.

2) Sektor Sekunder - Ini terdiri daripada semua industri pembuatan.

3) Sektor Tersier - Perkhidmatan sokongan seperti Perbankan, pengangkutan, dll.

4) Sektor Kuarter - Pendidikan, Penyelidikan, dll.

ContohContoh industri adalah seperti sektor kewangan yang dapat dipecah menjadi pelbagai industri lain seperti syarikat pengurusan aset atau syarikat insurans hayat, atau syarikat broker.Mari kita ambil contoh sektor asas atau bahan mentah, yang merupakan segmen ekonomi di mana syarikat atau syarikat berurusan dalam aktiviti perniagaan pemprosesan, penerokaan, dan penjualan bahan-bahan asas tersebut seperti perak, emas, atau aluminium, yang digunakan oleh sektor ekonomi lain.

Kesimpulannya

Dapat disimpulkan bahawa industri adalah istilah yang lebih sempit dan merupakan subset dari istilah yang lebih luas, yang dikenal sebagai sektor. Ahli ekonomi dan Pelabur mengkaji sektor dan industri tersebut dengan objektif untuk memahaminya dengan lebih baik, industri atau sektor mana yang akan menyumbang kepada pertumbuhan dan kemajuan keseluruhan ekonomi dan yang mana antara mereka akan terbukti sangat menguntungkan.

Menyatakan lebih lanjut, perbandingan juga dapat dibuat antara firma atau syarikat yang beroperasi dalam industri tertentu atau tertentu untuk mengenal pasti firma atau syarikat mana yang akan memberikan atau diharapkan dapat menghasilkan pulangan kepada para pelabur.

Perlu diperhatikan lebih lanjut bahawa anda dapat menemui situasi tertentu di mana kedua-dua istilah dibalikkan. Tetapi, idea umum akan tetap sama: satu memecah keseluruhan ekonomi menjadi beberapa segmen tertentu sementara yang lain membahagikannya kepada perniagaan yang lebih spesifik. Di pasaran modal, istilah yang diterima umum - industri - lebih khusus dan sektor sebagai klasifikasi yang lebih luas.