Buku tunai

Apa itu Buku Tunai?

Buku Tunai adalah buku di mana semua penerimaan tunai dan pembayaran tunai termasuk dana yang disimpan di bank dan dana yang dikeluarkan dari bank direkodkan mengikut tarikh transaksi. Semua urus niaga yang dicatatkan dalam buku tunai mempunyai dua sisi iaitu debit dan kredit.

Perbezaan antara jumlah baki sisi debit dan sisi kredit menunjukkan baki wang tunai atau akaun bank. Buku Tunai memainkan dua peranan kerana ia adalah buku entri asal syarikat dan juga buku entri terakhir

Jenis Format Buku Tunai

Terdapat tiga jenis format buku tunai yang berikut:

# 1 - Lajur Tunggal

Buku tunai satu kolom hanya mengandungi transaksi tunai yang dilakukan oleh perniagaan. Buku tunai lajur tunggal hanya mempunyai satu ruangan wang dalam debit dan memberi kredit pada kedua-dua belah pihak. Ia tidak mencatat berkaitan transaksi, yang melibatkan bank atau potongan harga. Urus niaga yang dilakukan secara kredit tidak direkodkan semasa menyediakan buku tunai satu lajur.

# 2 - Lajur Berganda

Buku tunai dua lajur mengandungi dua ruangan wang di bahagian debit dan juga kredit. Satu lajur adalah untuk urus niaga yang berkaitan dengan wang tunai, dan lajur yang lain adalah untuk transaksi yang berkaitan dengan akaun bank perniagaan. Jadi, di bawah buku tunai dua lajur, bukan sahaja transaksi tunai tetapi transaksi melalui bank yang dilakukan oleh perniagaan juga dicatatkan. Urus niaga yang dilakukan secara kredit tidak direkodkan semasa menyediakan buku tunai dua lajur.

# 3 - Lajur Tiga

Ini juga disebut sebagai format buku tunai tiga lajur, dan ini adalah bentuk yang paling lengkap yang mempunyai tiga lajur wang di kedua sisi penerimaan dan pembayaran dan merekod transaksi mengenai tunai, bank, dan potongan. Buku ini umumnya dikendalikan oleh firma besar yang melakukan transaksi dalam mod tunai dan juga melalui bank dan sering membenarkan dan menerima potongan tunai.

Format Buku Tunai

Mr. X memulakan perniagaan pada bulan Jun-2019. Dia melaburkan modal $ 200,000, di mana sumbangan tunai adalah $ 100,000, dan selebihnya $ 100,000 dia masukkan ke dalam akaun bank perniagaan sebuah perniagaan. Pada 19 Jun, urus niaga berikut berlaku dalam perniagaan. Sediakan Buku Tunai dua lajur yang diperlukan menggunakan data seperti yang diberikan di bawah:

TarikhUrus Niaga
1 JunSumbangan modal awal. Wang Tunai: $ 100,000 dan Bank $ 100,000
2 JunDibayar untuk Iklan $ 500 dari cek
4 JunBahan mentah yang dibeli dari Mr A $ 10,000 dengan membayar wang tunai
4 JunMembeli alat tulis dengan wang tunai bernilai $ 550
7 JunBahan mentah yang dibeli dari Mr B sebanyak $ 20,000 secara kredit
9 JunBarang yang dijual kepada pelanggan dengan harga $ 15,000 secara tunai
10 JunMembayar $ 200 untuk perbelanjaan pejabat secara tunai
13 JunBarang yang dijual secara kredit bernilai $ 11,000 kepada Mr. C
15 JunMenerima cek bernilai $ 11,000 untuk barang yang dijual secara kredit pada 13-Julai-2019 kepada Mr. C;
18-JulBahan mentah dibeli $ 10,000 dengan membayar melalui cek
21 JunPengeluaran dari bank $ 15,000 untuk perniagaan
25 JunBarang yang dijual secara kredit bernilai $ 5,000
30 Jun Bayaran sewa dengan cek sebanyak $ 7.500
30 JunMembayar gaji kepada kakitangan berjumlah $ 17,000 secara tunai

Penyelesaian:

Kelebihan

  • Ini membantu dalam menjimatkan masa dan tenaga kerja seperti dalam hal mencatat transaksi tunai dalam jurnal, diperlukan waktu dan tenaga yang luar biasa, sedangkan, dalam hal buku tunai, transaksi tunai dicatat dengan segera yang dalam bentuk buku besar.
  • Pengurusan dapat mengetahui baki wang tunai dan bank pada bila-bila masa. Ia membantu dalam pengurusan tunai yang berkesan.
  • Buku Tunai seimbang secara berkala, yang membantu mengelakkan penipuan. Juga, perbezaan, jika ada, dapat dijumpai dan diperbaiki.

Batasan

  1. Mungkin memerlukan banyak masa untuk memulakan dan menyelenggara buku ini.
  2. Sekiranya organisasi besar, penyelenggaraannya memerlukan kos yang tinggi.

Perkara Penting

  • Buku tunai memainkan dua peranan kerana ia adalah buku entri asal syarikat dan juga buku entri terakhir.
  • Ia mempunyai dua sisi yang serupa, iaitu sisi kiri (sisi debit) dan sisi kanan (sisi kredit)
  • Perbezaan antara jumlah kedua-dua pihak memberikan wang tunai atau baki akaun bank.
  • Urus niaga yang dilakukan secara kredit tidak dicatatkan dalam buku ini.

Kesimpulannya

Buku tunai adalah buku akaun yang berasingan di mana semua transaksi tunai syarikat dimasukkan pada tarikh yang sama, dan ia berbeza dengan akaun tunai di mana pengeposan dilakukan dari jurnal. Tidak ada syarat untuk memindahkan baki ke buku besar, yang diperlukan dalam akaun tunai. Entri kemudian dihantar ke lejar umum yang sesuai.

Buku tunai mempunyai dua sisi, iaitu sisi kiri dan kanan, di mana semua penerimaan tunai dicatatkan di sebelah kiri, sedangkan semua pembayaran tunai dicatatkan di sebelah kanan. Buku Tunai membantu dalam pengurusan tunai yang berkesan kerana pihak pengurusan dapat mengetahui baki wang tunai dan bank pada bila-bila masa dan mengambil keputusan yang sewajarnya.