Formula Kos Modal

Apakah Formula Kos Modal?

Formula Kos Modal mengira kos purata wajaran untuk mengumpulkan dana dari pemegang hutang dan ekuiti dan merupakan jumlah keseluruhan tiga pengiraan yang berasingan - wajaran hutang dikalikan dengan kos hutang, berat saham keutamaan dikalikan dengan kos saham keutamaan, dan wajaran ekuiti dikalikan dengan kos ekuiti. Ia dilambangkan sebagai,

Pengiraan Kos Modal (Langkah demi Langkah)

Langkah # 1 - Cari Nilai Hutang

Berat komponen hutang dikira dengan membahagikan hutang tertunggak dengan jumlah modal yang dilaburkan dalam perniagaan, iaitu jumlah hutang yang belum dijelaskan, saham pilihan, dan ekuiti biasa. Jumlah hutang tertunggak dan bahagian keutamaan terdapat dalam kunci kira-kira, sementara nilai ekuiti bersama dikira berdasarkan harga pasaran saham dan saham tertunggak.

Berat hutang = Jumlah hutang tertunggak ÷ Jumlah modal

Jumlah modal = Jumlah hutang tertunggak + Jumlah bahagian Keutamaan + Nilai pasaran ekuiti bersama

Langkah # 2 - Cari Kos hutang

Kos hutang dikira dengan mengalikan perbelanjaan faedah yang dikenakan ke atas hutang dengan peratusan peratusan kadar cukai dan kemudian membahagikan hasilnya dengan jumlah hutang tertunggak dan dinyatakan dalam bentuk peratusan. Formula untuk kos hutang adalah seperti berikut:

Kos hutang = Perbelanjaan Faedah * (1 - Kadar Cukai) ÷ Jumlah hutang tertunggak

Langkah # 3 - Cari bahagian Berat Keutamaan

Berat komponen saham keutamaan dikira dengan membahagikan jumlah bahagian keutamaan dengan jumlah modal yang dilaburkan dalam perniagaan.

Berat Bahagian Keutamaan = Jumlah bahagian keutamaan ÷ Jumlah modal

Langkah # 4 - Cari Kos Stok Pilihan

Kos saham pilihan adalah sederhana, dan dikira dengan membahagikan dividen pada bahagian keutamaan dengan jumlah bahagian keutamaan dan dinyatakan dalam bentuk peratusan. Formula untuk kos saham keutamaan adalah seperti berikut:

Kos Bahagian Keutamaan = Dividen pada bahagian keutamaan ÷ Jumlah Stok Pilihan

Langkah # 5 - Tentukan Nilai Ekuiti

Berat komponen ekuiti biasa dikira dengan membahagikan produk dengan nilai pasaran saham dan jumlah saham yang belum dijelaskan (cap pasaran) dengan jumlah modal yang dilaburkan dalam perniagaan.

Berat Ekuiti = Nilai pasaran ekuiti bersama ÷ Jumlah modal

Langkah # 6 - Cari Kos Ekuiti

Kos ekuiti terdiri daripada tiga pemboleh ubah - pulangan bebas risiko, kadar pulangan rata-rata dari sekumpulan wakil saham pasaran, dan beta, yang merupakan pengembalian perbezaan yang berdasarkan risiko saham tertentu perbandingan dengan kumpulan saham yang lebih besar. Kos ekuiti dinyatakan dalam bentuk peratusan, dan rumusnya adalah seperti berikut:

Kos Ekuiti = Pulangan Bebas Risiko + Beta * (Purata Pulangan Stok - Pulangan Tanpa Risiko)

Contoh Formula Kos Modal (dengan Templat Excel)

Mari kita ambil contoh syarikat ABC Limited untuk melihat apakah syarikat itu mampu menghasilkan pulangan.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Kos Modal ini di sini - Templat Excel Formula Modal Kos

Syarikat telah melaporkan pulangan untuk tahun fiskal terakhirnya sebanyak 10.85%. Syarikat ini mempunyai hutang tertunggak sebanyak $ 50,000,000, saham keutamaan $ 15,000,000 dan ekuiti biasa bernilai $ 70,000,000. Kadar cukai adalah 34%. Ia telah membayar $ 4,000,000 sebagai perbelanjaan faedah atas hutangnya. Saham keutamaan membayar dividen sebanyak $ 1,50,000. Kadar pulangan bebas risiko adalah 4%, sementara pengembalian Dow Jones Industrials adalah 11%, dan beta ABC Limited adalah 1.3.

Mula-mula kita mesti mengira perkara berikut -

Jumlah Modal:

Jadi, jumlah modal = $ 50,000,000 + $ 15,000,000 + $ 70,000,000

  • Jumlah modal = $ 135,000,000

Berat Hutang:

Jadi, Berat hutang = $ 50,000,000 ÷ $ 135,000,000

  • Berat hutang = 0.370

Kos Hutang:

Oleh itu, Kos hutang = $ 4,000,000 * (1 - 34%) ÷ $ 50,000,000

  • Kos hutang = 5.28%

Berat Bahagian Keutamaan:

Oleh itu, Berat bahagian keutamaan = $ 15,000,000 ÷ $ 135,000,000

  • Berat bahagian keutamaan = 0.111

Kos Bahagian Keutamaan:

Jadi, Kos bahagian keutamaan = $ 1,500,000 ÷ $ 15,000,000

  • Kos bahagian keutamaan = 10.00%

Nilai Ekuiti:

Jadi, Berat ekuiti = $ 70,000,000 ÷ $ 135,000,000

  • Berat ekuiti = 0.519

Kos Ekuiti:

Jadi, Kos ekuiti = 4% + 1.3 * (11% - 4%)

  • Kos ekuiti = 13.10%

Jadi dari perkara di atas, kami telah mengumpulkan maklumat berikut.

Oleh itu, Pengiraan Formula Kos Modal akan -

Formula dalam excel adalah -

Berdasarkan pengiraan di atas, pulangan ABC Limited sebanyak 10,85% adalah jauh lebih tinggi daripada kos modalnya sebanyak 9,86%.

Kira Kos Modal

Anda boleh menggunakan kalkulator berikut untuk kos modal.

Berat hutang
Kos hutang
Berat bahagian keutamaan
Kos bahagian keutamaan
Pemberat ekuiti
Kos ekuiti
Kos modal =
 

Kos modal = (Timbang hutang x Kos hutang) + (Timbang bahagian keutamaan x Kos bahagian keutamaan) + (Pemberat ekuiti x Kos ekuiti)
(0 x 0) + (0 x 0) + (0 x 0) = 0

Perkaitan dan Penggunaan

  • Pemahaman mengenai kos modal sangat penting kerana memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan pengurusan kewangan. Objektif kos modal adalah penentuan sumbangan kos setiap komponen struktur modal syarikat berdasarkan bahagian hutang, saham keutamaan, dan ekuiti.
  • Kadar faedah tetap dibayar atas hutang, dan hasil dividen tetap diberikan pada saham keutamaan. Walaupun syarikat tidak diharuskan membayar kadar pulangan ekuiti yang tetap, ada jangkaan kadar pulangan tertentu dari bahagian ekuiti.
  • Berdasarkan purata wajaran semua komponen kos, syarikat menganalisis apakah kadar pulangan sebenar dapat melebihi kos modal, yang merupakan tanda positif bagi setiap perniagaan. Atas dasar ini, berbagai keputusan manajemen diambil berkaitan dengan kebijakan dividen, leverage kewangan, struktur modal, pengurusan modal kerja, dan keputusan kewangan lainnya, dll.