VBA JIKA ATAU

JIKA ATAU bukan satu pernyataan, ini adalah dua fungsi logik yang digunakan untuk bersama-sama beberapa kali di VBA, kami menggunakan dua fungsi logik ini bersama-sama apabila kami mempunyai lebih dari satu kriteria untuk diperiksa dan jika ada salah satu kriteria terpenuhi, kami mendapat hasil yang sebenarnya, apabila kita menggunakan pernyataan if atau pernyataan digunakan antara dua kriteria pernyataan If.

JIKA ATAU Berfungsi dalam VBA

Fungsi logik adalah nadi pengiraan berdasarkan kriteria. "JIKA" adalah fungsi logik yang paling popular baik sebagai fungsi lembaran kerja atau sebagai fungsi VBA, berfungsi dengan baik untuk keperluan kita. Tetapi satu lagi fungsi logik "ATAU" dalam excel adalah fungsi yang paling diremehkan. Juga penting untuk dikuasai dalam menyelesaikan pengiraan yang kompleks. Dalam artikel ini, kami akan membimbing anda melalui Fungsi JIKA ATAU Fungsi VBA secara terperinci. Baca artikel lengkap untuk mendapatkan fungsinya secara terperinci.

Bagaimana Menggunakan JIKA dengan ATAU Fungsi dalam VBA?

Kami akan menunjukkan contoh ringkas penggunaan fungsi IF ATAU di VBA.

Anda boleh memuat turun Templat VBA IF OR Excel ini di sini - Templat VBA IF ATAU Excel

Gabungan fungsi logik adalah pasangan terbaik di excel. Apabila anda menggabungkan banyak formula logik di dalam formula logik yang lain, ini menunjukkan bahawa pengiraan memerlukan banyak syarat untuk diuji.

Sekarang, lihat sintaks fungsi IF ATAU dalam VBA.

[Uji] ATAU [Uji] ATAU [Uji]

Ini sama seperti yang kita lihat dalam contoh lembaran kerja. Untuk pemahaman yang lebih baik lihat contoh di bawah.

Kami mempunyai harga bulan sebelumnya, harga purata 6 bulan terakhir, dan harga bulanan semasa di sini.

Untuk memutuskan sama ada membeli produk atau tidak, kita perlu melakukan beberapa ujian di sini dan ujiannya adalah.

Sekiranya Harga Semasa kurang dari atau sama dengan salah satu dari dua harga lainnya, kita harus mendapatkan hasilnya sebagai "Beli" atau yang lain harus mendapat hasilnya sebagai "Jangan Beli" .

Langkah 1: Buka keadaan JIKA di dalam subproses.

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Sekiranya Sub Akhir 

Langkah 2: Di dalam keadaan IF menerapkan ujian logik pertama sebagai Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai Akhir Sub 

Langkah 3: Keadaan logik pertama dilakukan, sekarang buka pernyataan ATAU.

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai ATAU Sub Akhir 

Langkah 4: Sekarang gunakan keadaan logik kedua sebagai Range ("D2"). Nilai <= Range ("C2"). Nilai

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai ATAU Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("C2"). Nilai Akhir Sub 

Langkah 5: Baiklah, kita sudah selesai dengan ujian logik di sini. Selepas ujian logik meletakkan perkataan "Kemudian".

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai Atau Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("C2"). Nilai Kemudian Akhir Sub 

Langkah 6: Pada baris seterusnya tulis apa yang akan menjadi hasilnya jika ujian logik itu BENAR. Sekiranya keadaan itu BENAR, kita memerlukan hasilnya sebagai "Beli" di sel E2.

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai Atau Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("C2"). Nilai Kemudian Julat ("E2"). Nilai = Sub Beli "Beli" 

Langkah 7: Jika hasilnya SALAH kita harus mendapatkan hasilnya sebagai "Jangan Beli". Jadi pada baris seterusnya masukkan "Else" dan tulis kodnya di baris seterusnya.

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai Atau Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("C2"). Nilai Kemudian Julat ("E2"). Nilai = "Beli" Julat Lain ("E2"). Nilai = "Jangan Beli" Akhir Sub 

Langkah 8: Tutup pernyataan IF dengan perkataan "End If".

Kod:

 Sub IF_OR_Contoh1 () Jika Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("B2"). Nilai Atau Julat ("D2"). Nilai <= Julat ("C2"). Nilai Kemudian Julat ("E2"). Nilai = "Beli" Julat Lain ("E2"). Nilai = "Jangan Beli" Tamat Jika Akhir Sub 

Ok, kita selesai dengan bahagian pengkodan.

Mari jalankan kod ini menggunakan F5 atau secara manual melalui pilihan jalankan dan lihat apa hasilnya dalam sel E2.

Kami mendapat hasilnya sebagai "Beli" kerana harga bulanan Apple saat ini lebih rendah daripada harga "Bulan Sebelumnya" dan juga "Harga Purata 6 Bulan".

JIKA ATAU Fungsi VBA dengan Gelung (Lanjutan)

Setelah anda memahami formula, cuba gunakannya dengan bilangan sel yang lebih besar. Sekiranya terdapat lebih banyak sel, kita tidak dapat menulis garis kod apa pun, jadi kita perlu menggunakan gelung VBA.

Untuk set data di atas, saya telah menambah beberapa baris lagi.

Kita perlu menggunakan gelung For Next di sini.

Simpan kod semasa seperti sedia ada.

Menyatakan pemboleh ubah sebagai integer.

Sekarang buka Untuk Gelung Seterusnya dari 2 hingga 9.

Sekarang, di mana sahaja kita mempunyai rujukan sel mengubah nombor semasa dan menggabungkan pemboleh ubah "k" dengan mereka.

Contohnya Julat ("D2"). Nilai mestilah Julat ("D" & k) . Nilai

Sekarang jalankan kod kita harus mendapatkan status di semua sel.

Anda boleh menyalin kod di bawah.

Kod:

 Sub IF_OR_Example1() Dim k As Integer For k = 2 To 9 If Range("D" & k).Value <= Range("B" & k).Value Or Range("D" & k).Value <= Range("C" & k).Value Then Range("E" & k).Value = "Buy" Else Range("E" & k).Value = "Do Not Buy" End If Next k End Sub