Premium Saham

Apa itu Akaun Premium Saham?

Premium Saham adalah perbezaan antara harga terbitan dan nilai tara saham dan juga dikenali sebagai premium sekuriti. Saham tersebut dikatakan dikeluarkan pada harga premium apabila harga terbitan saham tersebut lebih besar daripada nilai nominal atau nilai nominalnya. Premium ini kemudian dikreditkan ke akaun premium saham syarikat.

Ia timbul apabila syarikat mengeluarkan sahamnya buat pertama kalinya kepada orang ramai melebihi nilai muka, bukan ketika pelabur menjualnya di pasaran terbuka. Contohnya, jika syarikat menjual bahagiannya, dengan nilai muka $ 3 sesaham pada harga $ 5 sesaham, maka rizab premium saham adalah $ 2 per saham. Namun, jika pelabur menjual $ 8 per saham yang sama, premium sekuriti $ 3 tidak akan diperoleh oleh syarikat. Cuma itu adalah keuntungan bagi pelabur.

Juga, perhatikan bahawa akaun Share Premium juga dikenali sebagai Modal Berbayar Tambahan di US GAAP.

Komponen Akaun Premium Saham

# 1 - Harga terbitan Modal Saham

Harga di mana syarikat menawarkan sahamnya kepada orang ramai untuk dijual disebut harga terbitan. Saham boleh diterbitkan pada, di atas, atau di bawah nilai nominalnya. Oleh itu, nilai muka dan harga terbitan saham tidak perlu sama.

# 2 - Nilai Muka Modal Saham

Nilai awal atau nilai asal saham yang diputuskan ketika modal dinaikkan pada awalnya dikenali sebagai nilai muka saham. Semua faedah yang diberikan kepada pemegang saham diputuskan untuk mempertimbangkan nilai muka saham. Contohnya, jika kadar dividen yang dinyatakan oleh syarikat adalah 10%. Kemudian 10% akan dikira menggunakan nilai muka saham yang diterbitkan.

Penggunaan Akaun Premium Saham

Akaun premium saham atau akaun premium sekuriti tidak boleh diedarkan sebagai dividen tetapi boleh digunakan untuk alasan berikut:

  • Untuk mengeluarkan saham bonus kepada pemegang saham syarikat yang ada.
  • Untuk menghapuskan perbelanjaan awal syarikat atau kos pengunderaitan.
  • Untuk menghapuskan perbelanjaan berkaitan ekuiti seperti diskaun yang dibenarkan atau komisen yang dibayar pada terbitan saham.
  • Untuk menyediakan premium yang perlu dibayar pada masa penebusan debentur atau saham pilihan syarikat.
  • Untuk membeli sahamnya dan jenis sekuriti lain.

Formula Rizab Premium Saham

(Harga terbitan sesaham - Nilai muka / nilai nominal sesaham) * Tidak ada saham 

                                                     ATAU                           

Jumlah keseluruhan yang diterima semasa terbitan saham - Nilai nominal saham yang diterbitkan

Contoh Akaun Premium Saham

Sebagai contoh, Syarikat XYZ menerbitkan 500 saham pada harga $ 15 sesaham yang mempunyai nilai nominal $ 10 sesaham.

  • Sekarang jumlah keseluruhan yang diterima oleh syarikat adalah 500 * $ 15 = $ 7500
  • Jumlah nilai muka saham = 500 * $ 10 = $ 5000

Jumlah simpanan = $ 2,500

Kaedah lain untuk mengira premium saham ialah:

  • Premium saham sesaham = $ 15 - $ 10 = $ 5
  • Jadi jumlah premium saham adalah $ 5 * 500 = $ 2500.

Jumlah $ 2500 di atas akan dikreditkan ke akaun premium sekuriti dan akan dilaporkan di bawah rizab kepala dan lebihan ekuiti dan liabiliti.

 Kelebihan

# 1 - Tiada Pelanggaran Hak

Mengumpul dana tambahan melalui akaun premium saham tidak menyebabkan pelemahan hak para pemegang saham kerana jumlah saham yang sama dikeluarkan dengan jumlah tambahan dalam bentuk premium.

# 2 - Cukai Berkecuali

Syarikat tidak mengeluarkan saham sebagai pertukaran untuk barang atau perkhidmatan apa pun, jadi tidak akan ada keuntungan atau keuntungan dengan ini. Juga, itu bukan pendapatan syarikat; sebaliknya, ia ditunjukkan dalam ketua ekuiti kunci kira-kira syarikat. Oleh itu, tidak akan ada akibat cukai dengan mengumpulkan dana tambahan dalam bentuk akaun premium saham dengan alasan ia tidak mempunyai asas cukai atau beban cukai. Juga, pada masa pembahagian dividen kepada pemegang saham, tidak dipertimbangkan, jadi mereka juga tidak dikenakan cukai pegangan dividen.

# 3 - Masa pengedaran

Premium ini layak untuk diedarkan kepada pemegang saham pada bila-bila masa. Sebaliknya, keuntungan itu tidak kerana keuntungan dapat diagihkan setelah persetujuan penyata kewangan oleh pemegang saham dalam perhimpunan agung.

# 4 - Pertimbangan kewangan

Bagi syarikat, seperti rizab, premium ini juga mewakili elemen ekuiti. Bagi pemegang saham syarikat, ia memberikan nilai tambahan untuk penyertaan mereka dalam syarikat.

# 5 - Pengurangan Kos

Apabila saham dikeluarkan pada premium, maka keuntungan sampingan adalah pengurangan kos modal. Ia tidak memerlukan kerja pentadbiran tambahan dan tidak ada bayaran tambahan untuk modal dibenarkan dan pendaftar syarikat kerana yuran tersebut dibayar atas jumlah modal saham yang dibenarkan.

# 6 -Kadar Dividen Lebih Tinggi

Oleh kerana dividen dinyatakan pada modal saham berbayar dan bukan pada akaun premium, kadar dividen kepada pemegang saham akan tinggi.

Kekurangan / Batasan

Akaun premium sekuriti dianggap sebagai akaun terhad kerana jumlah yang diterima sebagai premium bukanlah sebahagian daripada rizab percuma. Jumlah akaun premium saham hanya dapat digunakan untuk tujuan seperti yang dibenarkan dalam undang-undang korporat. Sebagai contoh, syarikat tidak dapat membayar dividen dari akaun premium. Akaun ini dapat digunakan terutamanya untuk mengimbangi perbelanjaan terbitan saham dan bukan kerugian operasi.

Kesimpulannya

Amaun yang diterima melebihi nilai muka modal saham yang diterbitkan adalah premium saham. Ia diterima semasa saham diterbitkan untuk pertama kalinya. Tiada premium diterima oleh syarikat apabila saham dijual di pasaran sekunder. Penggunaannya dibatasi untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang korporat. Ia adalah sebahagian daripada pendapatan tertahan syarikat tetapi tidak boleh dianggap sebagai simpanan percuma. Oleh itu, jumlah simpanan premium saham harus digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.