Pendapatan vs Perolehan

Perbezaan utama antara Pendapatan vs Perolehan adalah bahawa Pendapatan merujuk kepada pendapatan yang dihasilkan oleh mana-mana entiti perniagaan dengan menjual barang mereka atau dengan memberikan perkhidmatan mereka selama perjalanan normal operasinya, sedangkan, Perolehan merujuk kepada berapa kali syarikat memperoleh pendapatan menggunakan aset yang telah dibeli atau dihasilkan dalam perniagaan.

Perbezaan Antara Hasil vs Perolehan

Pendapatan dan Perolehan sering digunakan secara bergantian, dan dalam banyak konteks, mereka juga bermaksud sama. Contohnya, aset dan inventori diserahkan ketika mereka melalui perniagaan sama ada dengan penjualan aset atau melebihi masa manfaatnya. Apabila aset ini menghasilkan pendapatan dengan penjualan, ia disebut sebagai pendapatan. Perolehan juga boleh merujuk kepada aktiviti perniagaan yang tidak semestinya terlibat dengan penjualan, misalnya perolehan pekerja.

Dalam artikel ini, kami melihat Perolehan berbanding Perolehan secara terperinci.

Pendapatan berbanding Infografik Perolehan

Berikut adalah 9 perbezaan teratas antara Hasil berbanding Perolehan

Perbezaan Utama Perolehan berbanding Perolehan

Perbezaan kritikal antara Hasil berbanding Perolehan adalah seperti berikut -

  • Pendapatan mewakili jumlah wang yang dihasilkan syarikat dengan menjual barang atau perkhidmatannya kepada pelanggan. Sebaliknya, perolehan merujuk kepada berapa kali syarikat membakar aset seperti inventori, wang tunai, dan pekerja.
  • Pendapatan dianggap penting kerana membantu memahami kekuatan perniagaan, asas pelanggan, ukuran, dan juga pangsa pasar. Peningkatan pendapatan adalah tanda kestabilan dan menunjukkan keyakinan dalam perniagaan. Agar syarikat mendapat pinjaman dan modal secara kredit, mereka mesti mempunyai pendapatan yang stabil. Perolehan belum terima akaun dan perolehan inventori adalah metrik yang paling biasa digunakan yang membantu dalam menentukan kedudukan kecairan syarikat.
  • Pendapatan disebut sebagai Penjualan pada penyata pendapatan dan wajib bagi semua syarikat awam untuk melaporkan. Perolehan, sebaliknya, tidak wajib dilaporkan dan dikira untuk memahami pernyataan yang dilaporkan ini dengan lebih baik.
  • Pendapatan boleh dari Operasi, dan Pendapatan Operasi Bukan Operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perniagaan biasa. Sebaliknya, pendapatan bukan operasi adalah pendapatan tambahan yang dijana melalui aktiviti lain seperti sewa, dividen, dll.
  • Pendapatan dikira sebagai Jumlah penjualan ditolak pulangan. Sementara nisbah perolehan dikira sebagai perolehan Tunai - Jualan / Tunai Bersih, Jumlah perolehan aset - Jualan Bersih / Jumlah Aset Purata, dan perolehan Aset Tetap - Aset Tetap / Aset Tetap Bersih.
  • Pendapatan mempengaruhi keuntungan syarikat, sementara perolehan mempengaruhi kecekapan syarikat.
  • Pendapatan bagi syarikat penjualan komputer dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah unit yang dijual dengan harga per pendapatan. Sebaliknya, perolehan boleh ditentukan oleh jumlah komputer yang terjual dalam setahun.
  • Pendapatan sangat penting untuk dipahami kerana ia membantu dalam menentukan pertumbuhan dan kelestarian syarikat, sebaliknya, memahami perolehan diperlukan untuk menguruskan tahap pengeluaran dan memastikan bahawa tidak ada yang terbiar sebagai persediaan untuk jangka masa yang panjang.

Perolehan vs Perbezaan Perolehan Kepala ke Kepala

Sekarang, mari kita lihat perbezaan antara kepala antara Hasil dan Perolehan.

Asas Pendapatan berbanding PerolehanHasilPerolehan
Definisi Pendapatan merujuk kepada wang yang diperoleh syarikat dengan menjual barang dan perkhidmatan dengan harga kepada pelanggannya.Perolehan merujuk kepada berapa kali syarikat membuat atau membakar aset.
KesanPendapatan mempengaruhi keuntungan syarikat.Perolehan mempengaruhi kecekapan syarikat.
NisbahPendapatan digunakan untuk mengira nisbah keuntungan seperti keuntungan kasar, keuntungan bersih, dan margin keuntungan operasi.Nisbah perolehan yang digunakan secara meluas adalah nisbah perolehan inventori, nisbah perolehan aset, perolehan jualan, akaun belum terima, dan nisbah hutang akaun.
MaknaPendapatan adalah nilai keseluruhan barang atau perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan.Perolehan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh firma melalui perdagangan barang dan perkhidmatan.
KepentinganPendapatan sangat penting untuk difahami, kerana ini adalah salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan syarikat.Memahami perolehan adalah penting untuk menguruskan tahap pengeluaran dan memastikan bahawa tidak ada yang terbiar sebagai persediaan untuk jangka masa yang panjang.
Contohnya Pendapatan dikira sebagai jumlah komputer yang terjual dikalikan dengan harganya.Perolehan bermaksud jumlah komputer yang terjual dalam setahun.
Jenis-JenisPendapatan boleh terdiri daripada dua jenis - pendapatan operasi dan pendapatan bukan operasi.Perolehan boleh terdiri daripada tiga jenis Inventori, Tunai, dan Tenaga Kerja.
MelaporWajib melaporkan Hasil dan merupakan item baris pertama pada penyata pendapatan.Tidak wajib melaporkan perolehan tetapi sebaliknya dikira untuk memahami pernyataan dengan lebih baik.
FormulaPendapatan dikira sebagai -

Jumlah Jualan - Pulangan

Beberapa formula Perolehan adalah seperti di bawah -

Perolehan tunai - Jualan / Tunai Bersih

Jumlah perolehan aset - Jualan Bersih / Jumlah Aset Purata

Perolehan Aset Tetap - Aset Tetap / Aset Tetap Bersih

Kesimpulannya

Perbezaan antara Hasil berbanding Perolehan adalah kompleks tetapi sangat penting untuk semua organisasi bertahan. Meningkatkan dan memaksimumkan pendapatan adalah aspek penting yang ingin dicapai oleh semua organisasi. Membandingkan pendapatan dari tahun ke tahun membantu mereka menentukan arah mana syarikat menuju dan jika ada skop penambahbaikan. Untuk menentukan nisbah pusing ganti dikira dengan betul, atau tidak, adalah mustahak untuk menetapkan set aras. Menentukan nisbah perolehan yang betul terutamanya bergantung pada sifat industri dan jenis perniagaan. Walaupun terdapat perbezaan antara pendapatan berbanding perolehan, kedua-duanya adalah konsep penting untuk perniagaan.