Nombor Rawak dalam Excel

Nombor rawak dalam excel digunakan ketika kita ingin mengacak data kita untuk penilaian sampel, nombor yang dihasilkan ini benar-benar rawak, ada dua fungsi inbuilt dalam excel yang memberi kita nilai rawak dalam sel, = fungsi RAND () memberi kita nilai dari julat 0 hingga 1 sedangkan fungsi rawak lain = RANDBETWEEN () mengambil input dari pengguna untuk julat nombor rawak.

Hasilkan Nombor Rawak di Excel

 1. Randomness mempunyai banyak kegunaan dalam sains, seni, statistik, kriptografi, permainan, perjudian, dan bidang lain.
 2. Menjana nombor Rawak dalam excel adalah penting kerana banyak perkara dalam kehidupan nyata sangat rumit sehingga kelihatan rawak. Oleh itu, untuk mensimulasikan proses tersebut, kita memerlukan nombor rawak.

Banyak alat mengacak seperti dadu, kartu permainan yang berubah-ubah, dan roda rolet, sepertinya telah dikembangkan untuk digunakan dalam permainan kebetulan. Walau bagaimanapun, ini tidak dapat digunakan untuk fail digital. Itulah sebabnya kita perlu mempunyai alat untuk menghasilkan nombor rawak di excel.

Bagaimana Menjana Nombor Rawak di Excel?

Terdapat sebilangan kaedah untuk menghasilkan nombor rawak di excel. Kami akan membincangkan kedua-duanya - Fungsi Rand () dan Randbetween ()

Anda boleh memuat turun Templat Excel Nombor Rawak Nombor ini di sini - Hasilkan Templat Excel Nombor Rawak

# 1 - Fungsi RAND ()

Untuk menghasilkan nombor rawak di excel antara 0 dan 1 (tidak termasuk), kita mempunyai fungsi RAND () di Excel.

Fungsi RAND () mengembalikan nombor perpuluhan rawak yang sama dengan atau lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari 1 (0 number nombor rawak <1). RAND mengira semula apabila lembaran kerja dibuka atau diubah ( Fungsi Volatil ).

Fungsi RAND mengembalikan nilai antara 0 dan 1 (tidak termasuk).

Kita hanya perlu menaip ' = RAND () ' di dalam sel dan tekan Enter . Nilainya akan berubah setiap kali perubahan dibuat dalam helaian.

Bagaimana Menjana Nombor Rawak di Excel untuk lebih daripada Satu Sel?

Sekiranya kita ingin menghasilkan nombor rawak di excel untuk lebih dari satu sel, maka kita memerlukannya

 • Pertama, buat pilihan julat yang diperlukan, kemudian ketik = ' rand () ' Dan menekan 'Ctrl + Enter' akan memberi kita nilai.

Bagaimana Menghentikan Pengiraan Semula Nombor Rawak di Excel?

Oleh kerana fungsi RAND mengira semula jika ada perubahan pada helaian yang dibuat, kita perlu menyalin dan kemudian menampal formula sebagai nilai jika kita tidak mahu nilai diubah setiap masa. Untuk ini, kita perlu menampal nilai fungsi RAND () menggunakan Paste Special sehingga tidak lagi menjadi hasil fungsi 'RAND ()' dan tidak akan mengira lagi.

Untuk membuat ini,

 • Kita perlu membuat pemilihan nilai.

 • Tekan Ctrl + C untuk menyalin nilai.

 • Tanpa mengubah pilihan, Tekan Alt + Ctrl + V untuk membuka kotak Dialog 'Paste Special' .

 • Pilih 'Nilai' dari pilihan dan klik ok.

Sekarang kita dapat melihat, nilai di bar formula adalah nilai itu sendiri bukan fungsi rand (). Sekarang, ini hanya nilai.

Terdapat satu cara lagi untuk mendapatkan nilai bukan fungsi sebagai hasilnya tetapi itu hanya untuk satu sel. Sekiranya kita mahukan nilainya pada pertama kalinya, bukan fungsi, maka langkahnya adalah:

 • Pertama, ketik  = rand () di bar formula, kemudian tekan F9 dan tekan 'Enter'

Setelah menekan F9, kami mendapat nilai sahaja.

Nilai dari Julat yang berbeza selain 0 dan 1 menggunakan RAND ()

Oleh kerana fungsi RAND mengembalikan nombor perpuluhan rawak antara 0 dan 1 saja, jika kita menginginkan nilai dari julat yang berbeza maka kita dapat menggunakan fungsi berikut:

Biarkan 'a' menjadi titik permulaan

Dan 'b' menjadi titik akhir

Fungsinya adalah 'RAND () * (ba) + a'

Sebagai contoh, kita anggap 7 sebagai 'a' dan 10 sebagai 'b', maka rumusnya adalah ' = RAND () * (10-7) +7 '

RANDBETWEEN () Fungsi

Seperti namanya fungsi, fungsi ini mengembalikan bilangan bulat rawak antara bilangan bulat yang diberikan. Seperti Fungsi RAND (), fungsi ini juga mengira semula apabila buku kerja diubah atau dibuka ( Fungsi Volatil ).

Rumus Fungsi RANDBETWEEN adalah:

Bawah : Bilangan bulat yang mewakili nilai julat yang lebih rendah.

Atas : Bilangan bulat yang mewakili nilai julat yang lebih rendah.

Untuk menghasilkan nombor rawak dalam excel untuk pelajar antara 0 dan 100, kami akan menggunakan fungsi 'RANDBETWEEN' .

Pertama, kita perlu memilih data, kemudian taipkan formula iaitu = RANDBETWEEN (0,100) dan tekan Cntrl + Enter. Anda boleh memilih tangkapan skrin yang diberikan di bawah.

Oleh kerana nilai akan dikira semula, kita dapat menggunakan  Alt + Ctrl + V untuk membuka kotak Dialog 'Tampal Khas' untuk ditampal sebagai Nilai sahaja .

Ikuti langkah yang diberikan di bawah dalam tangkapan skrin.

Seperti fungsi RAND (), kita juga dapat menggunakan metode mengetik fungsi RANDBETWEEN di bar formula dan menekan F9 untuk mengubah hasilnya menjadi nilai dan kemudian menekan Enter.

Perkara yang Perlu Diingat

 • Sekiranya bahagian bawah lebih besar daripada bahagian atas, fungsi RANDBETWEEN akan mengembalikan #NUM!
 • Sekiranya salah satu daripada argumen yang diberikan tidak berangka, fungsi akan mengembalikan # NILAI!
 • Kedua-dua fungsi RAND () dan RANDBETWEEN () adalah fungsi tidak menentu (mengira semula), oleh itu menambah masa pemprosesan dan dapat memperlahankan buku kerja.

Nombor Rawak dalam Excel - Projek 1

Kita boleh menggunakan fungsi RANDBETWEEN () untuk mendapatkan tarikh rawak antara dua tarikh.

Kami akan menggunakan 2 tarikh sebagai argumen bawah dan teratas .

Kita perlu menyalin formula menggunakan jalan pintas (Ctrl + D) setelah membuat pilihan.

Kita boleh menukar Start (D1) dan End Date (E1) untuk menukar nilai atas dan bawah untuk fungsi tersebut.

Nombor Rawak dalam Excel - Projek 2 - Kepala dan Ekor

Untuk memilih kepala dan ekor secara rawak, kita dapat menggunakan fungsi PILIH di excel dengan fungsi RANDBETWEEN .

Kita hanya perlu menyalin formula ke sel berikutnya dan seterusnya setiap kali dalam permainan dan 'Head' dan 'Tail' akan datang secara rawak.

Nombor Rawak dalam Excel - Projek 3 - Peruntukan Wilayah

Sering kali, kita harus membayangkan dan membuat data untuk pelbagai contoh. Misalkan, kami memiliki data untuk penjualan dan kami perlu memperuntukkan tiga wilayah yang berlainan untuk setiap transaksi penjualan.

Maka kita boleh menggunakan fungsi RANDBETWEEN dengan fungsi PILIH.

Anda boleh menyeret yang sama untuk sel yang tinggal.

Nombor Rawak dalam Excel - Projek 4 - Membuat Ludo Dadu

Dengan menggunakan fungsi RANDBETWEEN, kita juga dapat membuat dadu untuk Ludo. Untuk melakukan perkara yang sama, kita perlu menggunakan fungsi RANDBETWEEN dalam Excel VBA . Ikuti langkah berikut:

 • Gabungkan empat sel (B2: C3) menggunakan Home Tab-> Alignment Group-> Merge & Center

 • Sapukan sempadan ke sel yang digabungkan menggunakan kekunci pintasan ( ALT + H + B + T ) dengan menekan satu kekunci demi satu.

 • Tengah dan tengah jajarkan nilai menggunakan Home Tab-> Alignment Group -> ' Center' dan ' Middle Align ' perintah.

 • Untuk membuat butang, gunakan tab Pembangun -> Kumpulan Kawalan -> Masukkan -> 'Butang Perintah'

 • Buat butang dan pilih 'Lihat Kod' dari kumpulan ' Kawalan' pada ' Pembangun'

 • Setelah memilih ' CommandButton1 ' dari drop-down, tampal kod berikut:

RN = ("= RANDBETWEEN (1,6)")

Sel (2, 2) = RN

Simpan fail menggunakan pelanjutan .xlsm kerana kami telah menggunakan kod VBA di buku kerja. Setelah masuk ke tetingkap Excel, nyahaktifkan 'Design Mode' .

Sekarang setiap kali kita mengklik butang, kita mendapat nilai rawak antara 1 dan 6.