Harga Rizab

Makna Harga Rizab

Harga rizab merujuk kepada harga minimum di mana penjual sesuatu bersedia menjual barangnya dalam lelongan, di bawahnya dia tidak wajib menerima tawaran tersebut, iaitu, sekiranya berlaku penawaran tersebut jika ada harga rizab yang tidak dipenuhi dalam lelong, penjual tidak terikat untuk menjual barang tersebut, dan harga ini tidak didedahkan kepada calon penawar semasa proses lelongan.

Ini adalah perkara yang paling biasa sekiranya berlaku pelelongan item oleh penjual kepada bakal pembida. Ini adalah harga minimum semasa proses lelong barang dijual di mana penjual barang tersebut siap menjualnya. Sekiranya tidak ada penawaran pada harga, yang sama dengan atau lebih tinggi dari harga rizab, daripada penjual tidak diwajibkan menyelesaikan transaksi, dan dia dapat menolak perjanjian itu bahkan kepada penawar tertinggi di antara semua.

Bagaimanakah ia berfungsi?

  • Sekiranya ada barang yang akan dijual melalui lelang, maka penjual dapat meminta untuk menjaga harga minimum di mana dia dapat menjual barang yang dikenal sebagai harga cadangan (tidak termasuk dalam kasus tidak ada lelang cadangan). Sekarang syarikat lelong, atas permintaan penjual, akan menyimpan harga simpanan barang tersebut. Ini biasanya akan menjadi harga tersembunyi kecuali untuk kes apabila penjual bersedia untuk menyatakan perkara yang sama kepada bakal pembeli.
  • Sekarang semasa proses pembidaan, jika penawaran tertinggi melebihi harga rizab, maka lelong akan selesai, dan perjanjian akan dilaksanakan antara penjual dan penawar tertinggi. Dalam kes ini, penjual terikat untuk menyelesaikan kesepakatan. Namun, sekiranya penawaran tertinggi tidak melebihi harga rizab, maka penjual wajib menyelesaikan perjanjian tersebut, dan jika penjual tidak menerima tawaran tersebut, maka penawaran tersebut tidak akan dilaksanakan.

Contoh Harga Rizab

Contohnya, ada lelong untuk menjual beberapa barang. Semasa proses tersebut, firma yang dilantik sebagai firma lelong menetapkan harga simpanan barang tersebut menjadi $ 500,000 dengan berunding dengan penjual barang tersebut. Oleh kerana harga ini dirahsiakan dari calon penawar, harga ini tidak akan didedahkan kepada sesiapa pun. Harga tender pembukaan adalah $ 300,000. Sekarang semasa proses lelongan, tawaran tertinggi oleh salah seorang dari mereka adalah $ 450,000. Tetapi penjual tidak bersetuju menjual sama pada harga ini. Adakah penjual terikat untuk menjual?

Dalam kes ini, ia ditetapkan oleh syarikat lelong bernilai $ 500,000. Sekiranya semua tawaran lebih rendah daripada harga rizab, maka penjual item tersebut tidak dikenakan paksaan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi, jika penjual tidak bersetuju dengan perjanjian itu, maka ia akan berakhir tanpa pelaksanaannya.

Tujuan Harga Rizab

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan penjual, di mana ia tidak akan terikat untuk menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga simpanan. Oleh itu, jika penjual mendapat tawaran terakhir, yang lebih rendah daripada harga simpanan yang dikekalkan, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Dia mungkin menolak, dan kesepakatan itu akan ditutup sekiranya berlaku.

Kelebihan

Terdapat beberapa kelebihan yang berbeza adalah seperti berikut:

  • Apabila terdapat harga rizab semasa proses lelongan, ia melindungi kepentingan pemilik daripada mendapatkan harga yang lebih rendah daripada barangnya. Ini berlaku kerana sekiranya pembida tertinggi sekalipun kurang dari harga rizab, maka penjual tidak di bawah paksaan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
  • Ia tidak didedahkan terlebih dahulu kepada calon penawar; ia tidak memberi kesan terhadap proses penawaran dan jumlah penawaran. Walau bagaimanapun, perkara yang sama dapat dinyatakan sekiranya penjual menginginkannya atas kehendaknya sendiri atau dengan permintaan calon pembida.

Kekurangan

Terdapat beberapa kelemahan yang berbeza adalah seperti berikut:

  • Dari perspektif pembeli, ini mungkin bukan konsep yang baik kerana mengurangkan kemungkinan pembeli mendapat harga rendah atau menawar tawaran, dan oleh itu mereka tidak akan mendapat banyak manfaat.
  • Oleh kerana tidak diwajibkan untuk mendedahkan harga simpanan lebih awal sebelum bermulanya proses lelongan, pembeli tidak mengetahui harga ini. Oleh kerana itu, walaupun seseorang menawar yang tertinggi di antara semua penawar yang berpotensi, dia mungkin tidak mendapat kesepakatan sekiranya harganya lebih rendah daripada harga rizab. Oleh itu, kerana ketidakpastian ini, banyak calon pembeli tidak akan mengambil bahagian dalam perjanjian ini kerana mereka mungkin membuang masa dan wang mereka.
  • Tidak sama untuk setiap proses tender. Oleh itu, penawar harus membaca terma dan syarat dengan teliti pada setiap pembida tersebut.

Kesimpulannya

Harga simpanan boleh menjadi harga minimum di mana penjual tidak bersedia menjual produknya kepada mana-mana calon pembeli. Ia secara amnya disembunyikan dari bakal pembeli sehingga penjual memutuskan untuk menyatakan perkara yang sama. Di satu pihak, ia melindungi penjual daripada hasil yang tidak menguntungkan kerana penjual tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut sekiranya penawaran berakhir pada harga yang lebih rendah daripada harga rizab.

Sebaliknya, dari sudut pandang pembeli, konsepnya tidak menarik kerana dengan ini, mereka mungkin akan kehilangan tawaran tawar-menawar, dan ada kemungkinan lelang tidak akan berjaya, menyebabkan pembaziran masa dan wang mereka.