Nisbah Omega

Definisi Nisbah Omega

Nisbah Omega adalah nisbah risiko-pengembalian tertimbang untuk tahap jangkaan pulangan tertentu yang membantu kita mengenal pasti peluang menang berbanding dengan kalah (semakin tinggi semakin baik). Ia juga mempertimbangkan kesan momentum ketiga dan keempat iaitu skewness & kurtosis yang memberikan ini sangat berguna berbanding dengan yang lain.

Untuk mengira nisbah omega, kami memerlukan pulangan lebihan kumulatif aset. Pada asasnya, kita perlu mengira semua tinggi dan rendah secara kumulatif.

Formula Nisbah Omega

Dalam bentuk ringkas, formula nisbah omega dapat difahami seperti berikut

Contoh Nisbah Omega

Sisihan Piawai = 6%, Purata Pulangan = 5%

Pulangan Diperolehi Dahulu

Formula Nisbah Omega = ∑ Menang - Penanda Aras / ∑ Penanda Aras - Kalah

= ∑ 20 / ∑ 10

Nisbah Omega = 2 

Jenis Nisbah Omega

Terdapat pelbagai langkah yang digunakan oleh organisasi untuk memeriksa risiko mereka berbanding dengan risiko yang dilakukan. Sesuai dengan istilah teori struktur Pendapatan tetap, orang bersedia mengambil risiko sekiranya mereka diberi pampasan dalam bentuk pulangan yang lebih tinggi. Pulangan yang lebih tinggi harus disokong oleh risiko yang lebih tinggi tetapi harus ada pertukaran sehingga pulangan yang lebih tinggi sebenarnya dapat dilihat setelah disesuaikan berdasarkan risiko yang disesuaikan.

Sebarang nisbah yang digunakan untuk memeriksa prestasi harus digunakan bersama dengan nisbah lain yang tidak secara terpisah.

Berikut adalah ukuran nisbah omega yang berbeza

 • Nisbah Treynor - Pulangan berlebihan yang diperoleh / Beta
 • Nisbah Sharpe - Pulangan berlebihan yang diperoleh / Sisihan Piawai
 • Nisbah Sortino - Pulangan berlebihan / Sisihan Piawai Turun
 • Jensen Alpha - Pulangan portfolio - Pulangan mengikut model harga aset Modal (CAPM) iaitu Pulangan Lebihan dalam peratusan

Kebaikan

 • Ini merangkumi semua taburan sama ada normal atau kiri atau miring kanan.
 • Ia merangkumi semua atribut pengembalian risiko. Maksud, Sisihan piawai, Kurtosis, kecenderungan. Ini adalah kelebihan utama menggunakan nisbah ini yang tidak dapat ditangani oleh nisbah serupa yang menjadikannya lebih unggul daripada yang lain
 • Omega ratio berguna untuk dana lindung nilai di mana mereka melabur dalam beberapa produk kewangan eksotik di mana aset tersebut tidak mempunyai pengedaran yang normal.
 • Sebilangan besar digunakan oleh dana lindung nilai yang menggunakan strategi panjang / pendek untuk mendapatkan arbitraj.
 • Dalam kehidupan nyata tidak ada kelas aset yang dapat masuk ke dalam taburan normal, ia memberikan hasil yang lebih baik dalam gambar ini
 • Kegunaan pengiraan omega dapat dilihat kerana ia menggunakan kithe taburan pulangan sebenar dan bukannya taburan normal. Oleh itu, nisbah omega bertindak balas dengan tepat terhadap analisis masa lalu mengenai pengagihan risiko pelaburan yang dipertimbangkan.
 • Reksa dana melabur dalam portfolio yang pelbagai. Ia biasa digunakan di sini untuk memeriksa prestasi dan petunjuk kemungkinan anggaran.
 • Ia memberi ganjaran kepada portfolio yang memberikan pulangan yang berlebihan berbanding dengan kerugian.
 • Mudah untuk memberikan ranking ke portfolio atau kelas aset melalui nisbah omega

Batasan

 • Ketergantungan besar pada nisbah boleh menjadi kesalahan kerana menggunakan data masa lalu dan ketidakstabilan dalam menggunakan data pandangan balik.
 • Ini menjadikan hasilnya rumit untuk pelabur kecil, hanya berguna untuk pelabur yang canggih
 • Ketergantungan pada nisbah lain. Tidak boleh bergantung hanya pada dirinya sendiri.
 • Ini sangat dipengaruhi oleh outliers yang membuat hasilnya sangat mempengaruhi.
 • Nilai pada Risiko (VAR), Analisis Senario, ujian berdasarkan tekanan juga diperlukan sekiranya Aset di bawah pengurusan (AUM) tinggi.
 • Dana lindung nilai mengenakan fi dalam bentuk faedah dibawa dan kos pengurusan untuk menguruskan dana. Omega membantu mengetahui kedudukan dengan mempertimbangkan kesan risiko dengan komponen pulangan tetapi setelah mempertimbangkan kos dana yang tinggi, hasilnya dapat menunjukkan gambaran yang sedikit berbeza daripada sebelumnya mempertimbangkan kesan komponen tersebut

Kesimpulannya

Omega ratio berguna dalam memilih portfolio mengikut profil pelabur yang diinginkan. Sebilangan pelabur (orang yang menghindari risiko) menginginkan mereka sekurang-kurangnya memperoleh kadar pulangan minimum iaitu kadar simpanan yang disediakan oleh bank atau lebih ramai orang yang menghindari risiko menginginkan sekurang-kurangnya modal mereka tidak berisiko. Seseorang dapat memeriksa tahap toleransi risiko dan kemampuan selera risiko untuk memilih nisbah omega rendah atau tinggi untuk menyelaraskan mereka memerlukan profil pengembalian risiko dengan kelas tertentu.