Formula Alpha

Formula untuk Mengira Alpha Portofolio

Alpha adalah indeks yang digunakan untuk menentukan pulangan setinggi mungkin berkenaan dengan jumlah risiko yang paling sedikit dan mengikut rumus, alpha dikira dengan mengurangkan kadar pengembalian bebas risiko dari pulangan pasaran dan mengalikan hasilnya dengan risiko sistematik portfolio yang diwakili oleh beta dan seterusnya mengurangkan hasilnya bersama dengan kadar pulangan bebas risiko dari jangkaan Kadar pulangan portfolio yang diharapkan.

Rumus untuk pengiraan alpha dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengira kadar pulangan portfolio yang diharapkan berdasarkan kadar pengembalian bebas risiko, beta portfolio dan premium risiko pasaran, dan kemudian menolak hasilnya dari kadar sebenarnya pengembalian portfolio.

Alpha portfolio = Kadar pulangan portfolio yang sebenarnya - Kadar Pulangan Portfolio yang Dijangkakan

atau

Alpha portfolio = Kadar pulangan portfolio sebenar - Kadar pulangan bebas risiko - β * (Pulangan pasaran - Kadar pulangan bebas risiko)

Pengiraan Alpha Portofolio (Langkah demi Langkah)

 • Langkah 1: Pertama, tentukan kadar bebas risiko yang dapat ditentukan dari pulangan tahunan keselamatan kerajaan secara purata, kata bon Perbendaharaan, dalam jangka masa yang panjang.
 • Langkah 2: Seterusnya, ketahui pengembalian pasaran yang dapat dilakukan dengan mengesan pulangan rata-rata tahunan indeks penanda aras, katakan S & P500, dalam jangka masa yang besar. Oleh itu, premium risiko pasaran dihitung dengan mengurangkan kadar pulangan bebas risiko dari pulangan pasaran. Premium risiko pasaran = Pulangan pasaran - Kadar pulangan risiko
 • Langkah 3:  Seterusnya, beta portfolio ditentukan dengan menilai pergerakan portfolio berbanding dengan indeks penanda aras.
 • Langkah 4: Sekarang, berdasarkan kadar pulangan bebas risiko (langkah 1), beta portfolio (langkah 3) dan premium risiko pasaran (langkah 2), kadar pulangan portfolio yang dijangkakan dikira seperti di bawah. Kadar pulangan portfolio yang dijangkakan = Kadar pulangan bebas risiko + β * (Pulangan pasaran - Kadar pulangan bebas risiko)
 • Langkah 5: Seterusnya, kadar pulangan sebenar yang dicapai oleh portfolio dikira berdasarkan nilai semasa dan nilai sebelumnya.
 • Langkah 6: Akhirnya, formula untuk mengira alpha portfolio dilakukan dengan menolak kadar pulangan portfolio yang diharapkan (langkah 4) dari kadar pengembalian portfolio sebenar (langkah 5) seperti di atas.

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Alpha Formula Excel ini di sini - Templat Alpha Formula Excel

Mari kita ambil contoh dana bersama yang telah memperoleh pulangan 16% sepanjang tahun lalu. Indeks penanda aras yang sesuai untuk dana mempunyai pulangan tahunan sebanyak 11%. Selanjutnya, beta dana bersama dengan indeks penanda aras adalah 1.3 sementara kadar pulangan bebas risiko adalah 4%. Lakukan Pengiraan alpha dana bersama.

Sesuai dengan pertanyaan, berikut adalah data untuk pengiraan formula alpha.

Kadar Pulangan yang Dijangkakan

Kadar pulangan yang dijangkakan = Kadar pulangan bebas risiko + β * (Pulangan penanda aras - Kadar pulangan bebas risiko)

 • = 4% + 1.3 * (11% - 4%)
 • = 13.1%

Oleh itu, Pengiraan Alpha dana bersama akan seperti berikut -

 • Alpha dana bersama = Kadar pulangan sebenar - Kadar pulangan yang dijangkakan
 • Alpha = 16% - 13.1%

Pengiraan Alpha Dana Bersama

 • Alpha = 2.9%

Alpha dana bersama adalah 2.9%.

Perkaitan dan Penggunaan Formula Alpha

 • Istilah Alpha merujuk kepada indeks yang digunakan dalam banyak model kewangan, kata CAPM (model harga aset modal), untuk menilai pulangan setinggi mungkin dari pelaburan dengan jumlah risiko paling sedikit. Alpha juga dikenali sebagai Jensen Index.
 • Penting untuk memahami konsep formula alpha kerana ia digunakan untuk mengukur prestasi portfolio yang disesuaikan dengan risiko.
 • Ia juga diakui sebagai kelebihan pulangan atau kadar pengembalian portfolio yang tidak normal. Angka tersebut menunjukkan betapa lebih buruk atau lebih baik prestasi dana berkenaan dengan penanda aras. Perbezaan ini kemudian dikreditkan kepada penilaian yang dibuat oleh pengurus dana. Pengurus portfolio aktif terutama berusaha untuk menghasilkan alpha dalam portfolio yang pelbagai (kepelbagaian bertujuan untuk penghapusan risiko tidak sistematik).