Lessor vs Lessee

Perbezaan Antara Pemberi Pajak dan Pemajak

Pemberi pajak merujuk kepada orang yang memiliki aset dan membenarkan orang lain, yang dikenali sebagai pemajak, menggunakan aset mereka dengan mendapatkan sewa berkala sebagai balasan sedangkan pemajak merujuk kepada orang yang menggunakan aset yang dimiliki oleh orang lain, yang dikenali sebagai pemajak, untuk jangka masa yang ditentukan dengan membayar beberapa sewa berkala mengikut syarat perjanjian.

Pemberi pajak adalah pemilik harta tanah dan tidak menggunakannya untuk kegunaannya sendiri; sebaliknya, penyewa memperoleh sementara harta tanah dan menggunakannya untuk kegunaannya sendiri. Proses penyewaan sangat mudah. Ia bermula dengan pemberi pajak yang memberikan aset atau harta benda kepada pemajak. Kemudian pemajak membayar sewa atau sewa bulanan yang dipersetujui kepada pemajak. Setelah kontrak berakhir, pemajak mengembalikan aset kepada pemajak. Pemajak boleh menjadi individu atau entiti, dan aset yang disewakan boleh menjadi bangunan, kenderaan, atau bahkan peralatan Industri dan peralatan bisnis. Aset pajakan juga boleh menjadi harta tak ketara seperti perisian komputer

  • Pemajak adalah individu atau entiti yang menyewa harta atau asetnya kepada individu atau entiti lain. Pemberi pajak boleh digunakan sebagai sinonim kepada pemilik atau tuan tanah. Satu perkara penting yang perlu diingat adalah bahawa pemajak bertanggungjawab untuk pembaikan yang tidak disebabkan oleh pemajak
  • Dari segi kewangan, pemajak adalah orang yang kita sewa atau pinjamkan sesuatu. Sebagai balasan kepada ini, pemajak membayar sewa atau pajakan. Pemajak boleh dianggap sebagai sinonim dengan penyewa atau dengan penyewa

Infografik Lessor vs Lessee

Perbezaan Utama

Perbezaan utama adalah seperti berikut -

  • Pemberi pajak adalah pemilik dan berhak untuk memindahkan aset tersebut kepada sesiapa sahaja. Walau bagaimanapun, pemajak adalah pemilik sementara dan pembohongannya sendiri setakat kontrak dan pembayaran yang dipersetujui.
  • Pemilikan berada di tangan pemajak sementara pemilikan terletak pada pemajak.
  • Sekiranya pemajak muflis, maka pemajak berhak mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Pemajak tidak mempunyai kaitan dengan kebankrapan pemajak kerana dia tidak berhutang dengan pemajak.
  • Oleh kerana pemajak adalah pemilik, tidak ada batasan kepadanya untuk penggunaan harta tanah. Walau bagaimanapun, kebenaran diperlukan semasa harta tanah di bawah penyewa. Pemajak mempunyai kawalan ketat terhadap harta atau aset tersebut.
  • Pampasan yang dibayar kepada pemajak adalah jumlah pajakan atau sewa. Walau bagaimanapun, faedah kepada pemajak adalah penggunaan sementara aset dan tanpa perlu melaburkan sejumlah wang.
  • Pemberi pajak boleh menamatkan kontrak sekiranya berlaku kerosakan pada harta miliknya oleh pemajak atau sekiranya pemajak melanggar klausa kontrak. Pemajak juga boleh menamatkan kontrak sekiranya berlaku kejadian yang tidak diketahui seperti banjir, kebakaran.
  • Sebagai pemilik aset, pemberi pajak mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil aset atau harta itu dari pemajak semasa dan meminjamkannya kepada beberapa pemajak lain. Walau bagaimanapun, hak istimewa ini tidak diberikan kepada pemajak. Dia tidak berhak memberi orang lain untuk menggunakan harta itu.

Jadual Perbandingan

TerutamaPemajakPemajak
Definisi Dia pemilik aset dan orang yang memberikan asetnya kepada pemajak untuk disewa;Pemajak juga boleh disebut sebagai peminjam. Dia mengambil sementara harta atau aset dari pemajak.
PampasanSebagai ganti memberikan aset kepada pemajak untuk disewa, pampasan yang diberikan oleh pemberi pajak adalah jumlah pajakan.Mereka mendapat aset atau harta untuk penggunaan sementara dan, seterusnya, membayar pajakan.
StatusPemilik sah aset;Hanya peminjam dan tidak menikmati status pemilik sah
MuflisSekiranya pemajak muflis, maka pemajak berhak mendapatkan pembayaran terlebih dahulu.Tidak mempunyai kaitan dengan kebankrapan pemajak
PemilikPemilikan sebenar kekal dengan pemajak.Pemajak adalah pemilik sementara.
Pemilikan Aset Pemberi pajak tidak memiliki aset.Pemajak memiliki aset tersebut.
Sekatan undang-undangOleh kerana pemajak adalah pemilik aset, jumlah sekatannya kurang.Kewajipan untuk pemajak jauh lebih tinggi. Ini berlaku sekiranya berlaku kerosakan atau menggunakan aset seperti yang tidak disebutkan dalam kontrak.
Sekatan Oleh kerana pemajak adalah pemilik, tidak ada batasan kepadanya untuk penggunaan harta tanah. Walau bagaimanapun, kebenaran diperlukan semasa harta tanah di bawah penyewa.Pemajak mempunyai kawalan ketat terhadap harta atau aset tersebut.
PercukaianSebagai pemilik aset, pemberi pajak perlu membayar cukai terhadap pendapatan dan harta tanah.Pemajak hanya menggunakan aset tersebut buat sementara waktu dan, oleh itu, tidak perlu membayar cukai.
Haus dan hancurkan asetSebagai pemiliknya, adalah tanggungjawab pemajak untuk mengurus aset dan membayar pembaikan dan penyelenggaraan.Tanggungjawab pemajak terhad pada masa dia menggunakan aset. Perjanjian ini juga menetapkan mengenai pembaikan dan penyelenggaraan dan tanggungjawab.
Caj utiliti lainKlausa untuk caj utiliti juga disebutkan dalam kontrak. Walau bagaimanapun, secara amnya, pemajak tidak bertanggungjawab untuk pembayaran caj utiliti.Hingga masa aset itu dengan pemajak, dia bertanggungjawab untuk membayar caj utiliti.
Penamatan kontrakBoleh menamatkan kontrak sekiranya berlaku kerosakan pada hartanya oleh pemajak atau sekiranya pemajak melanggar klausa kontrak.Pemajak juga boleh menamatkan kontrak sekiranya berlaku kejadian yang tidak diketahui seperti banjir, kebakaran.

Kesimpulannya

Kontrak, pengiraan pajakan, penilaian harta semuanya bergantung pada jenis pajakan. Ia boleh menjadi pajakan operasi atau pajakan kewangan. Yang lebih rendah dan pemajak adalah dua pihak utama kontrak yang berkumpul dan membuat perjanjian.

Semua perniagaan hari ini mempunyai beberapa jenis pembayaran pajakan. Organisasi merasa layak untuk mengambil aset atau harta tanah secara sewaan kerana mereka tidak perlu melaburkan keseluruhan wang dan masih dapat memanfaatkan keseluruhan aset.