Perakaunan Cawangan

Branch Accounting adalah sistem pembukuan di mana syarikat menyimpan akaun berasingan untuk setiap lokasi operasi atau cawangan syarikat dan diikuti dengan motif peningkatan ketelusan dan mengetahui kedudukan aliran tunai dan gambaran kewangan masing-masing lokasi kerja syarikat.

Makna Perakaunan Cawangan

Branch Accounting adalah sistem di mana buku akaun yang terpisah disimpan untuk setiap cawangan. Cabang-cabang ini dibahagi mengikut lokasi geografi, dan setiap cabang mempunyai pusat keuntungan dan pusat kosnya. Dalam sistem perakaunan ini, penyata Imbangan Duga, Penyata untung & rugi dan kunci kira-kira disediakan oleh setiap cawangan.

Jenis Cawangan

# 1 - Cawangan Bergantung

Cawangan bergantung adalah cawangan yang tidak menyimpan buku akaun yang berasingan; akhirnya, terdapat penyata untung rugi dan Neraca dikendalikan secara kolektif oleh Ibu Pejabat sahaja. Hanya beberapa maklumat yang disimpan oleh cawangan secara berasingan, seperti Perakaunan Tunai, Perakaunan Penghutang, dan Inventori.

# 2 - Cawangan Bebas

Cawangan bebas adalah cawangan yang akhirnya menyimpan buku akaun yang berasingan, dan penyata untung rugi serta kunci kira-kira disimpan secara berasingan dari Ibu Pejabatnya. Dalam kes ini, Ibu Pejabat dan Cawangan dianggap sebagai entiti yang berasingan.

Cth, Jika Ibu Pejabat mengirim bahan ke cawangannya, maka Kantor Pusat akan mencatat penjualan di buku HO dan menaikkan invois atas nama cawangan, dan cawangan akan menandainya sebagai pembelian buku akaun di cawangan.

Catatan Jurnal Perakaunan Cawangan

Berikut adalah catatan jurnal perakaunan cawangan

# 1 - Inventori - Sekiranya Ibu Pejabat memindahkan inventori sebanyak $ 1000 ke pejabat cawangannya, maka catatan jurnal di bawah akan diserahkan dalam buku-buku Ibu Pejabat.

# 2 - Wang Tunai Dihantar oleh Cawangan ke Ibu Pejabat - Sekiranya Pejabat Cawangan mengirimkan wang tunai $ 500 ke Ibu Pejabat

# 3 - Ibu Pejabat Membayar Cawangan - Sekiranya Ibu Pejabat membayar gaji $ 500, Sewa $ 400 & Gaji $ 300 bagi pihak cawangan.

Contoh Perakaunan Cawangan

Berikut adalah contoh perakaunan cawangan

Contoh # 1

Syarikat ABC Ltd. mempunyai pejabat cawangannya di Chennai, dan berikut adalah urus niaga antara cawangan dan Ibu Pejabat pada Tahun Jan 2018 - Dec'2019. Dalam contoh ini, Ibu Pejabat menghantar barang ke cawangan dengan harga kos.

Penyelesaian

Contoh # 2

Di sini, Ibu Pejabat menghantar barang dengan harga invois, yang merangkumi keuntungan 20% dari harga invois dan semua perbelanjaan Cabang yang dibayar oleh HO. Dalam kes ini, untuk memastikan keuntungan cawangan, penyesuaian perlu dilakukan di Cabang A / c, yang merupakan perbezaan antara Harga Invois dan Harga Kos.

Contoh # 3

Di sini, barang yang dihantar ke cawangan dengan harga jual, yang harganya ditambah 50%. Semua wang tunai yang diterima dihantar oleh Cabang ke HO dan perbelanjaan cawangan dibayar oleh HO secara langsung. Cawangan hanya menyimpan stok dan lejar penjualan, selebihnya semua urus niaga yang disimpan oleh HO dalam buku-bukunya.

Kelebihan Perakaunan Cawangan

 • Ini membantu memastikan Untung & Rugi setiap Cabang
 • Ia membantu mengetahui penghutang, Inventori dan kedudukan tunai setiap cawangan
 • Ini membantu memastikan gaji, Sewa, Gaji, dan perbelanjaan lain dari setiap cawangan secara berasingan.
 • Perakaunan berasingan setiap cawangan membantu membuat keputusan mengikut keperluan cawangan.
 • Dengan perakaunan cawangan yang berasingan, mudah untuk mengesan kemajuan dan prestasi setiap cawangan.
 • Ia membantu mengawal keseluruhan operasi cawangan.

Kelemahan Perakaunan Cawangan

 • Oleh kerana akaun yang terpisah untuk setiap cawangan, ia memerlukan lebih banyak tenaga kerja.
 • Ia memerlukan pengurus cawangan yang berasingan untuk setiap cawangan.
 • Ia memerlukan infrastruktur yang berasingan di setiap lokasi atau unit.
 • Ini meningkatkan perbelanjaan syarikat kerana susunan berasingan di setiap lokasi.
 • Dalam sistem perakaunan ini, ada kemungkinan kelewatan dalam membuat keputusan kerana banyak otoritas.
 • Dalam sistem perakaunan ini, ada kemungkinan salah urus kerana operasi yang terdesentralisasi dan kawalan minimum dari Ibu Pejabat.

Titik Kepentingan

 • Ini adalah sistem di mana buku-buku akaun yang terpisah disimpan untuk setiap cawangan.
 • Dalam sistem ini, Ibu Pejabat dan setiap cawangan dianggap sebagai entiti yang berasingan.
 • Ini membantu memastikan prestasi setiap cawangan secara berasingan, yang membantu dalam mengambil tindakan yang diperlukan.
 • Ini Meningkatkan perbelanjaan syarikat kerana tenaga kerja, Infrastruktur, atau perbelanjaan operasi.

Kesimpulannya

Ia berguna apabila organisasi perniagaan mengendalikan beberapa cawangan di lokasi yang berbeza kerana membantu memahami dan mengesan prestasi setiap cawangan. Pada masa yang sama, ia memerlukan banyak kos kerana pemasangan yang terpisah di setiap lokasi. Oleh itu, ia mempengaruhi keuntungan syarikat juga.