Leasehold vs Freehold

Perbezaan Antara Pegangan dan Pegangan Bebas

Perbezaan utama antara pegangan pajak dan pegangan bebas adalah bahawa dalam hal pegangan pajak, harta tersebut disewakan kepada pemajak oleh pemilik harta tanah di mana terdapat pelbagai batasan penggunaannya, sedangkan dalam hal pemilik pegangan bebas memiliki hak penuh harta tanah tanpa sekatan pemindahan, pengubahsuaian atau pembinaannya.

Pemilik harta pegangan bebas mempunyai hak tidak terhad, tidak dipertikaikan, dan mutlak atas hartanya tanpa mengira masa. Pemilik bebas memberi, menjual, atau memindahkan hak milik atau tanggungjawab tanah itu kepada siapa sahaja yang dia mahukan. Pemiliknya boleh membina struktur di harta tanah pegangan bebas. Dengan cara membeli harta tanah hak milik adalah benar membeli harta tanah harta tanah. Apabila seseorang memiliki harta pegangan bebas, dia bebas mengubahsuai atau mengubahsuai harta itu tanpa mengambil kebenaran daripada sesiapa. Itulah sebab mengapa membeli harta pegangan bebas memerlukan lebih banyak modal daripada memiliki harta pegangan pajak.

Harta pegangan pajak berbeza dengan harta pegangan bebas. Dalam hal harta pegangan pajak, terdapat dua pihak yang terlibat, salah satunya adalah pemilik atau pemajak yang menjual harta itu dan pihak lain adalah pemajak yang membeli harta tersebut. Dalam harta pegangan pajak, pemilik (pemberi pajak) membenarkan pemajak memegang harta tersebut untuk jangka masa yang terhad. Ini adalah bagaimana pemajak memiliki harta pegangan pajak. Harta pegangan pajak boleh disewa untuk jangka masa tertentu. Pemajak mungkin perlu membayar penyelenggaraan, penambahbaikan dan perancangan harta tanah bergantung pada klausa yang berlaku.

Tempoh pajakan boleh berbeza dari 30 tahun hingga setinggi 999 tahun. Sebarang pajakan dengan jangka masa kurang dari 90 tahun boleh menyebabkan masalah kerana menjejaskan penilaian harta tanah secara buruk. Lebih-lebih lagi, pajakan yang jangka masa baki kurang dari 30 tahun akan menghadapi cabaran untuk menjamin kewangan bank. Itulah sebabnya pemajak harus memastikan bahawa tempoh pemegangan dinaikkan.

Infografik Leasehold vs Freehold

Perbezaan Utama

  • Dalam hal harta pegangan bebas, pemiliknya memiliki hak penuh yang tidak dipertikaikan dan tidak terhad atas harta itu, sedangkan, dalam harta pegangan pajak, pemajak tidak memiliki hak yang tidak terbatas dan mutlak atas harta tersebut.
  • Untuk harta pegangan bebas, pemilik tidak memerlukan izin atau kebenaran siapa pun untuk melakukan pengubahsuaian, sedangkan, dalam harta pegangan pajak, pemajak perlu mengambil izin dan merujuk kepada hak dalam perjanjian untuk membuat perubahan.
  • Harta pegangan bebas tidak mempunyai istilah atau jangka waktu yang terkait, tetapi harta pegangan dipajak untuk jangka waktu tertentu.

Jadual Perbandingan Leasehold vs Freehold

Alam semula jadi PajakanHak milik
Hak pemilikanPemilik membenarkan penyewa memegang harta tanah untuk jangka masa yang terhad.Pemiliknya memiliki harta itu secara langsung.
TempohSecara amnya, pajakan adalah untuk jangka masa 30,60,99 atau 999 tahun.Setelah dimiliki, pemiliknya berhak atas harta tersebut secara kekal.
KelulusanPemajak perlu mematuhi syarat yang ditetapkan oleh pemajak untuk mengubah atau membina harta pegangan pajak.Mempunyai kuasa penuh untuk mengubah atau membina tanpa kebenaran
Pindah hakMemerlukan kebenaran dari negeri atau pihak berkuasa lain yang berkaitan untuk memindahkan harta tanahTidak memerlukan kebenaran dari negeri atau pihak berkuasa untuk memindahkan harta tanah
Tujuan PelaburanTerdapat risiko yang timbul untuk membeli harta tanah sewa kerana pajakan mungkin tidak diperpanjang, dan juga penyewa tidak mempunyai kebebasan untuk mengubah harta tanah untuk memenuhi kebutuhannya.Sebagai tujuan pelaburan, disarankan untuk melabur dalam harta tanah pegangan bebas
Kos yang terlibatKosnya biasanya lebih rendah memandangkan syarat dan tempoh yang dikenakan untuk memegang harta tanah.Secara amnya mahal untuk membeli berbanding dengan harta pegangan pajak.
Kewangan BankSebilangan besar bank tidak membiayai projek dalam harta pegangan pajak yang tempoh pajakannya kurang dari 30 tahun.Lebih mudah untuk mendapatkan kewangan dari bank untuk harta tanah pegangan bebas.

Kesimpulannya

Perbezaan utama adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemajak dan sekatan yang diberikan oleh pemberi pajak dan izin yang diperlukan, setiap kali pemajak ingin mengubah atau membina apa-apa di harta tanah. Harta tanah pegangan bebas tidak mempunyai batasan kepada siapa untuk memindahkan apa yang hendak diubah dan dibina di dalam harta tanah. Lebih-lebih lagi, setelah dibeli, hak harta itu ada bersama pemiliknya selamanya.

Sebaliknya, pegangan pajak dilengkapi dengan beberapa sekatan, klausa dari pemajak. Pemajak berhak ke harta tanah hanya untuk jangka masa pajakan, yang akan dikenakan lanjutan. Pelabur dalam harta pegangan pajak perlu mengurus banyak bahagian yang bergerak, yang merangkumi faktor-faktor seperti tempoh pajakan, penilaian harta tanah, klausa pemindahan, ketersediaan kewangan bank, kelulusan dari pihak berkuasa negeri, dan agensi lain yang berkaitan di mana sahaja berlaku.

Oleh kerana semua faktor ini sedapat mungkin lebih baik membeli harta pegangan bebas daripada membeli harta pegangan pajak. Walau bagaimanapun, selalunya pemilik tidak mempunyai pilihan jika dia ingin membeli harta tanah di lokasi pilihan kerana harta tanah di seluruh lokasi hanya dapat dibeli sebagai harta sewa.