Akaun Belum Terima vs Akaun Belum Bayar

Perbezaan Antara Akaun Belum Terima dan Akaun yang perlu dibayar

Akaun piutang adalah jumlah yang terhutang syarikat dari pelanggan untuk menjual barangnya atau untuk menyediakan perkhidmatan sedangkan akaun yang perlu dibayar adalah jumlah yang harus dibayar oleh syarikat kepada pembekalnya ketika barang dibeli atau perkhidmatan diperoleh.

Dalam perniagaan, anda perlu membeli barang secara kredit, dan anda juga perlu menjual barang secara kredit. Oleh kerana perniagaan membeli dan menjual secara pukal, ia harus mempertimbangkan pembelian kredit dan penjualan kredit.

 • Apabila anda membeli secara kredit, anda perlu membayar sejumlah wang kepada pemiutang anda. Jumlah yang anda berhutang sebagai perniagaan kepada pemiutang anda disebut sebagai hutang hutang.
 • Sebaliknya, apabila anda menjual secara kredit, anda akan menerima sejumlah wang setelah beberapa waktu dari penghutang anda. Jumlah ini yang belum anda terima dipanggil akaun belum terima.

Kedua-duanya penting untuk perniagaan kerana kedua-duanya membantu perniagaan mengetahui berapa banyak perniagaan yang perlu dibayar dan berapa banyak perniagaan yang akan diterima.

Dalam artikel ini, kita akan melalui analisis perbandingan antara mereka.

Penghutang Akaun vs Infografik Hutang

Perbezaan Utama

 • Penghutang akaun adalah jangkaan wang tunai yang akan diterima pada masa akan datang untuk penjualan yang dibuat secara kredit. Akaun yang perlu dibayar adalah wang tunai yang harus dibayar kepada pemiutang untuk pembelian bahan mentah atau perkhidmatan
 • Akaun Belum Terima adalah jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan syarikat tersebut. Sebaliknya, Akaun Belum Bayar adalah jumlah yang terhutang syarikat kepada pembekal.
 • Kedua-duanya adalah bahagian dalam kunci kira-kira, tetapi akaun belum terima jatuh di bawah bahagian aset semasa sementara akaun belum bayar jatuh di bawah bahagian liabiliti di bawah liabiliti semasa.
 • Penghutang akaun adalah jumlah yang terhutang kepada syarikat, sementara akaun yang perlu dibayar adalah jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat.
 • Penghutang akaun dibuat kerana penjualan barang dan perkhidmatan, sementara hutang akaun dibuat kerana membeli bahan secara kredit.
 • Penghutang boleh diimbangi dengan peruntukan hutang ragu, sementara hutang tidak dapat dilunaskan.
 • Dalam kes Akaun belum terima Wang yang akan dikumpulkan sementara dalam kes Akaun, hutang hutang perlu dibayar.
 • Penghutang akaun membawa kepada peningkatan aliran tunai, sementara hutang akaun menyebabkan penurunan aliran tunai.
 • Penghutang akaun adalah hasil penjualan kredit, sementara akaun yang terhutang adalah hasil pembelian kredit.
 • Komponen penghutang Akaun adalah penghutang dan penghutang bil manakala komponen akaun yang dibayar perlu dibayar.
 • Penghutang akaun dikira sebagai jumlah penjualan ditolak pulangan dan semua elaun dan potongan yang diberikan kepada pelanggan. Penghutang Akaun purata dikira sebagai baki awal ditambah baki akhir dibahagi dua. Akaun yang perlu dibayar hanyalah jumlah kos pembelian.
 • Bagi penghutang Akaun, akauntabiliti terletak pada penghutang, sementara untuk hutang akaun, pertanggungjawaban terletak pada perniagaan.

Jadual Perbandingan

AsasAkaun Belum TerimaAkaun Belum Bayar
MaknaAkaun Belum Terima adalah jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan syarikat tersebut.Akaun Belum Bayar adalah jumlah yang terhutang syarikat kepada pembekalnya.
Kedudukan pada kunci kira-kiraAkaun Belum Terima adalah pada aset semasa kunci kira-kira.Akaun Belum Bayar adalah pada tanggungan semasa kunci kira-kira.
MengimbangiPenghutang boleh diimbangi dengan peruntukan hutang ragu.Hutang tidak dapat diimbangi.
Jenis akaunPenghutang hanya mempunyai satu kategori akaun, iaitu piutang perdagangan.Hutang mempunyai beberapa kategori akaun seperti penjualan yang perlu dibayar, faedah yang perlu dibayar, cukai pendapatan yang perlu dibayar.
SebabAkaun ini dibuat kerana penjualan barang dan perkhidmatan.Akaun ini dibuat kerana membeli bahan secara kredit.
Kesan terhadap aliran tunaiHasil dalam aliran masuk TunaiHasil dalam aliran keluar tunai
TindakanWang yang akan dikumpulkanWang yang perlu dibayar
AkauntabilitiAkauntabiliti terletak pada penghutang.Akauntabiliti terletak pada perniagaan.
Jenis-JenisPenghutang dan penghutang bilBil yang perlu dibayar dan pemiutang

Kesimpulannya

Mereka adalah dua sisi satu duit syiling. Setiap transaksi, jika dilakukan secara kredit, harus mempunyai unsur piutang dan akaun yang harus dibayar di dalamnya. Sekiranya Syarikat A menjual secara kredit kepada Syarikat B, Syarikat A akan menjadi pemiutang kepada Syarikat B, dan Syarikat B akan menjadi penghutang kepada Syarikat A. Ini bermaksud, dalam satu transaksi, terdapat keduanya - AR dan AP.

Memahami kedua konsep ini sangat penting. Terutama jika anda memulakan perniagaan dan anda melakukan banyak transaksi secara kredit (atau "pada akaun"), anda mesti mengenal pasti dua sisi duit syiling yang sama. Mengenal pasti penghutang dan akaun yang perlu dibayar akan mengurangkan banyak masalah bagi perniagaan di peringkat awal.