Audit Sosial

Apa itu Audit Sosial?

Audit sosial dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk tujuan memahami, mengukur, melaporkan dan meningkatkan prestasi etika keseluruhan organisasi dan untuk tujuan ini penglibatan pihak berkepentingannya seperti klien, karyawan, pelanggan, pemiutang , pembekal, vendor, pemegang saham, dan masyarakat sangat penting.

Penjelasan

Ini dapat dipelajari sebagai proses yang digunakan untuk menilai penglibatan entiti dalam usaha sosial. Dengan kata lain, audit sosial bertujuan untuk menilai jenis sosial dan juga pengaruh persekitaran yang dimiliki entiti terhadap masyarakat dan membolehkan penyedia perkhidmatan sosial tempatan mengetahui keperluan berterusan masyarakat setempat.

Objektif Audit Sosial

Objektif audit Sosial dapat diklasifikasikan kepada dua kategori yang disebutkan di bawah:

# 1 - Objektif Utama

Ini berkaitan dengan pembayaran dividen yang adil dan tepat waktu kepada pemegang saham, gaji yang wajar, dan upah kepada majikan dan pekerja. Juga, harga yang wajar, berpatutan, dan terbaik yang ditawarkan kepada pelanggan dan pelanggan, dan pengembangan, pengembangan serta peningkatan perniagaan entiti dan membolehkannya menjadi bebas dari segi kewangan.

# 2 - Objektif Sekunder

Ini berkaitan dengan faktor seperti mewujudkan pemberian insentif dan bonus untuk pekerja dan juga membantu dalam mempromosikan dan mendorong kemudahan masyarakat setempat. Meningkatkan perkembangan industri di mana syarikat beroperasi. Dan mempromosikan rangka kerja penyelidikan dan pengembangan dalam teknik yang digunakan oleh syarikat dan juga industri.

# 3 - Objektif Umum

Objektif lain dan umum adalah untuk menghentikan aktiviti yang tidak teratur, untuk mengurangkan atau mengurangkan jurang ekonomi dan sosial. Juga, untuk menilai keadaan di mana pekerja bekerja, untuk menilai kesan operasi perniagaan syarikat terhadap alam sekitar dan masyarakat setempat. Untuk merumuskan inisiatif yang diambil untuk membangunkan masyarakat setempat, dan sebagainya.

Proses Audit Sosial

Proses audit sosial melibatkan langkah-langkah berikut:

 1. Memulakan- Pada fasa ini, pengguna harus menentukan objektif yang jelas dan menilai apa yang ingin mereka audit, menetapkan individu yang akan bertanggung jawab untuk keseluruhan proses audit, dan dengan sewajarnya memperoleh pembiayaan.
 2. Perancangan- Pada fasa ini, pengguna harus memilih strategi dan mengenal pasti pihak berkepentingan syarikat dan memahami proses keputusan pemerintah dan kemudian, setelah itu, bekerjasama dengan pelbagai pendekatan dan juga praktik, dan dengan itu melibatkan rakan-rakan pemerintah .
 3. Melaksanakan- Pada fasa ini, pengguna perlu melakukan fungsi audit, sumber serta menganalisis semua informasi, menyebarkan hasil dan informasi, dan kemudian setelah itu, mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan dan pelembagaan.
 4. Penutup- Pada fasa ini, pengguna hanya perlu menindaklanjuti untuk memastikan audit sosial berjaya.

Contoh Audit Sosial

 • ABC Limited adalah sebuah syarikat yang membeli dan menjual barang-barang rumah tangga, dan ia mengaku membuat sumbangan dalam bentuk menawarkan bahan makanan kepada keluarga yang memerlukan. Dalam kes ini, ia dapat dilakukan dengan menilai rekod amal secara menyeluruh, dan dokumen lain seperti itu untuk memeriksa dan mengesahkan kesahihan tuntutan yang dibuat oleh ABC Limited.
 • Setelah melakukan penyelidikan, didapati bahawa ABC menjalankan perniagaan bersih dan hijau dan tidak menimbulkan bahaya kepada alam sekitar dan hanya menggunakan prosedur mesra alam. Laporan penilaian ini akan dikemas kini bagi pihak syarikat di laman webnya. Laporan ini akan sangat penting bagi pelabur yang merancang untuk melabur dalam saham ABC Limited.

Perlu

Ia mempunyai keperluan besar di dunia sekarang, di mana setiap pemain perniagaan menghadapi persaingan sengit dan leher ke leher. Setiap unit perniagaan tidak hanya berhubung dengan pihak berkepentingan dalaman tetapi juga berkaitan dengan masyarakat luar juga. Syarikat yang ditubuhkan seharusnya lebih meyakinkan dan menggunakan sumber yang sangat besar. Kekuatan ini kadang-kadang boleh disalahgunakan, dan hasil aktiviti ini dapat memberi kesan yang besar kepada masyarakat setempat atau masyarakat dan persekitarannya secara amnya. Memantau dan mengatur aktiviti syarikat dari semasa ke semasa. Memotivasikan syarikat untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dan alam sekitar.

Kepentingan

Ini sangat mustahak kerana dapat membantu masyarakat setempat dengan fungsi perencanaan, menyokong demokrasi, mendorong penglibatan masyarakat, memberi manfaat bukan hanya kepada individu. Namun, keluarga mereka juga membantu pengembangan dan pertumbuhan sumber manusia, meningkatkan imej syarikat di mata para pelabur, mempromosikan pembuatan keputusan, dan sebagainya.

Kelebihan

 • Ini membantu masyarakat setempat dalam merancang
 • Ia menyokong fungsi demokrasi dalam masyarakat
 • Ini mendorong penglibatan aktif masyarakat tempatan;
 • Ini membantu dalam meningkatkan imej organisasi di mata dalaman dan juga masyarakat luaran;
 • Ia membantu pertumbuhan dan pengembangan sumber manusia.

Kekurangan

 • Ia boleh menjadi sangat rumit, dan memerlukan masa untuk pengguna.
 • Ia tidak menawarkan metodologi telus.
 • Ini menentukan skop mungkin menjadi sukar bagi pengguna.
 • Ia cenderung subjektif adalah sebab lain mengapa perkara itu sangat tidak digalakkan.
 • Ia kekurangan pelatih yang berkelayakan.
 • Utiliti praktikal dalam audit sosial adalah minimum.

Kesimpulannya

Ini adalah keperluan masa. Ia membantu dalam memantau amalan syarikat yang tidak beretika, dan meningkatkan kesedaran sosial dan akauntabiliti dan dengan itu menawarkan penilaian yang sistematik dan mengukur prestasi sosial syarikat secara berkala. Ia bertindak sebagai panduan dan mendorong penyertaan masyarakat setempat, dan membantu dalam pengembangan modal sosial dan sumber daya manusia.