Formula Mikroekonomi

Senarai Formula Mikroekonomi

Mikroekonomi disebut sebagai kajian ekonomi di mana prestasi syarikat dan individu ke arah memberikan hasil yang mampan dengan menggunakan sumber yang terhad dinilai, dianalisis dan dikaji. Ia juga mengkaji bagaimana seseorang atau firma berinteraksi dengan individu atau syarikat lain. Matlamat ekonomi mikro yang luas adalah penilaian dan kajian harga pasar untuk barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dan seberapa baik sumber daya yang terhad digunakan untuk menyampaikan barang dan perkhidmatan.

Rumus mikroekonomi berikut yang membantu memahami kedudukan ekonomi disenaraikan di bawah -

# 1 - Jumlah Pendapatan

Ia ditakrifkan sebagai keadaan di mana permintaan dinilai dari segi keanjalan harga. Ia dinyatakan sebagai produk dari harga keseluruhan dan kuantiti permintaan. Sekiranya harganya tinggi, ini akan mengakibatkan permintaan harga yang tidak elastik di mana harga yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Permintaan adalah anjal apabila harganya tinggi dan menghasilkan jumlah yang rendah.

Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Jumlah Pendapatan = Harga x Kuantiti dalam Permintaan

# 2 - Hasil Marginal

Pendapatan marginal dinyatakan sebagai nisbah jumlah perubahan pendapatan sehubungan dengan pengubahsuaian dalam kuantiti yang dijual. Hasil marginal adalah pendapatan tambahan yang diperoleh untuk kuantiti tambahan yang dijual. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Hasil Marginal = Perubahan dalam Jumlah Pendapatan yang Diperolehi / Perubahan dalam Kuantiti yang Diniagakan

# 3 - Pendapatan Purata

Pendapatan dapat digambarkan sebagai penerimaan yang diterima oleh syarikat setelah mereka menjual barang jadi kepada penggunanya. Pendapatan rata-rata dinyatakan sebagai nisbah jumlah pendapatan sehubungan dengan jumlah keseluruhan penjualan. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Pendapatan Purata = Jumlah Pendapatan atau Pendapatan yang diperoleh oleh Perniagaan / Jumlah Kuantiti

# 4 - Jumlah Kos

Di bawah konsep ekonomi, jumlah kos ditentukan sebagai jumlah kos tetap dan kos berubah. Kos berubah adalah kos yang mempunyai kecenderungan untuk berubah mengikut tahap barang yang dijual oleh organisasi. Kos tetap ditakrifkan sebagai jenis kos yang tetap sama sepanjang tahap kuantiti yang dijual oleh perniagaan.

Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Jumlah Kos = Jumlah kos yang dikeluarkan secara tetap + Jumlah kos yang berbeza dengan kuantiti yang dihasilkan

# 5 - Kos Marginal

Formula Marginal Cost ditakrifkan sebagai kenaikan atau kemerosotan keseluruhan kos yang ditanggung oleh perniagaan semasa ia menyediakan barang siap yang siap dijual. Secara grafik, kos marjinal digambarkan sebagai kurva berbentuk U di mana kosnya pada awalnya meningkat dan ketika pengeluaran meningkat, kosnya merosot. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Kos Marginal = Perubahan Tahap Jumlah Kos / Perubahan Tahap Kuantiti Yang Dihasilkan

# 6 -Jumlah Kos Purata

Jumlah kos purata ditakrifkan sebagai jumlah kos yang dikeluarkan oleh perniagaan yang terlibat dalam pembuatan dan pengeluaran hingga tahap kuantiti barang yang dihasilkan oleh perniagaan. Dalam hubungan seperti itu, tentukan jumlah kos dan jumlah kuantiti untuk mencapai jumlah kos purata. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Kos Purata = Jumlah Kos / Jumlah Kuantiti

# 7 - Kos Tetap Purata 

Purata kos tetap ditakrifkan sebagai jumlah kos tetap yang dikeluarkan oleh perniagaan yang terlibat dalam pembuatan dan pengeluaran hingga tahap kuantiti barang yang dihasilkan oleh perniagaan. Dalam hubungan seperti itu, tentukan jumlah kos tetap dan jumlah kuantiti untuk mencapai jumlah kos tetap rata-rata. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Purata Kos Tetap = Jumlah Kos Tetap / Jumlah Kuantiti

# 8 - Kos berubah purata

Purata kos berubah ditakrifkan sebagai jumlah kos berubah yang ditanggung oleh perniagaan yang terlibat dalam pembuatan dan pengeluaran hingga tahap kuantiti barang yang dihasilkan oleh perniagaan. Dalam hubungan seperti itu, tentukan jumlah kos berubah dan jumlah kuantiti untuk mencapai jumlah kos berubah purata. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Kos Pemboleh ubah Purata = Jumlah Kos Pembolehubah / Jumlah Kuantiti

# 9-Untung Dibuat oleh Firma

Dalam ekonomi mikro, keuntungan dapat dihitung dengan menggunakan beberapa hubungan. Pertama, ia dapat dikira sebagai perbezaan antara jumlah pendapatan dan jumlah kos. Ia boleh dikira sebagai perbezaan pendapatan marginal dan kos marginal. Apabila keuntungannya lebih rendah daripada kos berubah purata, perniagaan tidak lagi dapat bertahan dan harus ditutup. Secara matematik, dapat digambarkan seperti berikut: -

Keuntungan yang Diperolehi = Jumlah Pendapatan - Jumlah Kos

Ia juga dapat digambarkan seperti berikut: -

Keuntungan Yang Diperolehi = Hasil Marginal - Kos Marginal

Apabila pendapatan marginal melebihi kos marginal maka organisasi atau syarikat harus menghasilkan lebih banyak barang untuk meningkatkan keuntungannya. Begitu juga, setiap kali pendapatan marginal merosot di bawah kos marjinal maka organisasi atau syarikat harus menghasilkan lebih sedikit barang untuk menurunkan kos.

Contoh

Mari kita lihat beberapa contoh formula mikroekonomi yang sederhana hingga yang lebih maju untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Mikroekonomi ini di sini - Templat Formula Excel Mikroekonomi

Contoh # 1

Mari kita ambil contoh perniagaan kecil. Ia menjual produk siap dengan harga $ 100 seunit. Ia biasanya menghasilkan 100 unit setahun. Untuk setiap unit, ia menanggung kos $ 80 untuk membangunkan produk siap. Bantu pihak pengurusan menentukan keuntungan yang diperoleh oleh perniagaan kecil.

Penyelesaian

Gunakan data yang diberikan di bawah

Pengiraan Jumlah Pendapatan 

  • = $ 100 * 100
  • Jumlah Pendapatan = $ 10000

Pengiraan Jumlah Kos

  • = $ 80 * 100
  • Jumlah Kos = $ 8000

Pengiraan Untung Yang Diperolehi

  • = $ 10,000 - $ 8,000
  • Keuntungan yang Diperolehi = $ 2,000

Oleh itu perniagaan memperoleh keuntungan sebanyak $ 2,000 apabila menghasilkan dan menjual 100 unit barang.

Contoh # 2

Mari kita ambil contoh penyelesaian proses Pengetahuan. Perniagaan ini memfokuskan pada pengembangan kandungan yang baik untuk pelanggannya menjaga laman web. Kos perisian setiap tahun berjumlah $ 1,000 setiap tahun. Perniagaan mengenakan bayaran kepada pelanggannya $ 50 setiap artikel yang dihantar dan diterima. Setiap tahun perniagaan membekalkan sekitar 100 artikel kepada pelanggannya. Bantu pihak pengurusan untuk menentukan keuntungan yang diperoleh daripada perkhidmatan pengembangan dan penyediaannya.

Penyelesaian

Gunakan data yang diberikan di bawah

Pengiraan Jumlah Pendapatan 

  • = $ 50 * 100
  • Jumlah Pendapatan = $ 5000

Pengiraan Untung Yang Diperolehi

  • = $ 5,000 - $ 1,000
  • Keuntungan yang Diperolehi = $ 4,000

Oleh itu perniagaan memperoleh keuntungan sebanyak $ 4,000 apabila menghasilkan dan menjual 100 artikel dengan menanggung kos tahunan $ 1,000.

Contoh # 3

Mari kita ambil contoh syarikat Uber. Syarikat ini adalah salah satu entiti popular yang menawarkan perkhidmatan agregator teksi kepada pengendara dan penumpang harian. Perniagaan ini telah mengembangkan mekanisme dinamik yang mengkaji permintaan teksi dengan bekalan teksi dengan penunggang.

Mereka juga mengkaji tahap harga di mana interaksi berlaku antara penunggang dan pemandu teksi. Telah dikaji bahawa permintaan pengguna relatif tidak elastik ketika tambang perjalanan meningkat dua kali ganda. Sistem ini menganalisis lebih lanjut keadaan ketika penunggang menerima tempahan di mana-mana dan ketika ia menolak tempahan di mana ia secara luas mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan masa, harga, permintaan dan penawaran.