Kos Permodalan

Definisi Kos Permodalan

Kos Permodalan adalah perbelanjaan yang dibuat oleh syarikat untuk memperoleh aset yang akan mereka gunakan untuk perniagaan mereka dan kos tersebut ditunjukkan dalam kunci kira-kira syarikat pada akhir tahun. Kos ini tidak dikurangkan dari pendapatan tetapi disusutnilai atau dilunaskan sepanjang tempoh.

Penjelasan

 • Permodalan dilakukan untuk aset yang akan ditunjukkan dalam aset tetap dalam kunci kira-kira. Kemudian ia disusutnilai dalam satu jangka masa. Ini adalah perbelanjaan yang dibuat untuk memperoleh aset tersebut agar dapat digunakan dalam perniagaan. Terdapat beberapa perbelanjaan yang ditanggung oleh syarikat.
 • Andaikan syarikat membuat pembayaran $ 10000 untuk membayar gaji kepada pekerjanya atau untuk membayar sewa premis perniagaan, maka itu bukan kos kapitalisasi. Ini adalah perbelanjaan biasa yang akan ditanggung oleh syarikat.
 • Namun, anggap syarikat itu membuat pembayaran $ 10000 untuk membeli mesin yang akan digunakannya dalam perniagaan. Ia adalah permodalan kos syarikat. Ia akan menyusut nilai sepanjang hayat aset tersebut. Oleh itu, setiap kali syarikat melaburkan wang untuk memperoleh aset yang akan berguna bagi syarikat, yang dianggap sebagai kos permodalan.

Contoh Kos Permodalan

 • Bahan akan digunakan untuk pembinaan aset, yang dipermodalkan selama ini.
 • Perbelanjaan buruh untuk kerja-kerja penyelesaian pembinaan aset tetap.
 • Belanja faedah juga merupakan contoh permodalan jika bunga dikaitkan dengan elemen pinjaman, yang digunakan untuk membeli aset.
 • Tanda dagang, paten juga dipermodalkan kerana pelunasan akan dikira dan ditolak daripadanya setiap tahun.
 • Aset yang dibeli oleh syarikat dan akan menggunakannya.
 • Kos pemasangan yang berkaitan dengan aset, jika ada;
 • Kos Penyelidikan dan Pembangunan pada peringkat kemudian syarikat pengembangan perisian.

Bagaimana Mengira Kos Permodalan?

 • Aset tersebut dibeli untuk syarikat dan akan digunakan dalam perniagaan.
 • Tentukan jangka hayat berguna aset atau jangka masa aset itu boleh digunakan.
 • Pertimbangkan nilai simpanan aset mengikut keadaan pasaran dan keadaan aset tersebut.
 • Tambahkan semua perbelanjaan yang berkaitan dengan aset untuk menjadikannya berguna untuk organisasi, misalnya, penyelenggaraan, pembaikan, pengeluaran minyak, dll.
 • Hitung keseluruhan elemen faedah yang berkaitan dengan pinjaman sekiranya diambil untuk memperoleh aset tersebut.
 • Sekarang kita dapat menghitungnya dengan mengurangkan keuntungan dengan kos yang berkaitan dengan aset tersebut.
 • Kami menghitungnya sebagai peratusan dari jumlah kos, dan dari situ, kami dapat menentukan nilai sekarang aset tersebut.

Kemasukan jurnal

Kami menganggapnya sebagai aset bagi syarikat, yang akan menyusut nilai dalam beberapa waktu. Dalam buku akaun, kita harus mendebitkan aset dengan jumlah pembelian dan mengkreditkan akaun, yang membayar aset tersebut, iaitu, Tunai atau Bank a / c.

Kelebihan

 • Ini membantu meningkatkan pendapatan syarikat kerana kos yang dikapitalisasi untuk aset akan disusutnilai sepanjang jangka masa. Oleh itu, ini akan membantu syarikat untuk mengelakkan cukai dan dengan itu membantu dalam memaksimumkan keuntungan syarikat.
 • Syarikat tidak diminta untuk membuat perbelanjaan perbelanjaan yang dibuat untuk aset tersebut, yang dikapitalisasi. Sebaliknya, kosnya dibahagi sama rata sepanjang hayat aset tersebut.
 • Permodalan meningkatkan nilai aset juga kerana merangkumi nilai aset dan juga jumlah yang dikenakan untuk membawa aset tersebut kegunaannya, iaitu, kos pemasangan, kos penghantaran, dll.
 • Permodalan juga akan memberi kesan positif terhadap aliran tunai organisasi kerana kos yang dimodalkan akan menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi yang diperoleh pada tahun tersebut, terdapat peningkatan nilai aset, dan ekuiti diturunkan. Oleh itu, aliran tunai akan menunjukkan kesan positif.

Kekurangan

 • Tidak begitu bermanfaat ketika memanfaatkan kos faedah pinjaman untuk mendapatkan aset tersebut. Syarikat tidak dapat mengurangkan kewajipan cukai kerana pembayaran faedah ditangguhkan selama tempoh tersebut. Cukai yang dikenakan boleh membahayakan pendapatan organisasi. Syarikat tidak akan dapat menikmati faedah cukai daripada transaksi tersebut.
 • Syarikat kadangkala membuat terlalu banyak permodalan asetnya. Telah disaksikan di syarikat perisian bahawa pihak pengurusan memutuskan untuk memanfaatkan seluruh kos perisian yang berkaitan dengan penyelidikan dan pengembangan perisian tersebut. Manakala penyelidikan dan pengembangan peringkat awal harus dibelanjakan dan selebihnya dapat dipermodalkan, tetapi mereka menunjukkan keseluruhan kos penyelidikan dan pengembangan dalam neraca mereka dan bukan dalam laporan untung rugi.
 • Syarikat-syarikat mengundang manipulasi ketika membuat keputusan sama ada kosnya akan dibelanjakan atau harus dikapitalisasi, dan dengan itu, mereka akhirnya membuat perlakuan perakaunan yang salah.

Kesimpulannya

Ini membantu organisasi ketika datang ke pelaburan, yang dibuat oleh syarikat dalam aset besar, dan aset itu, jika memenuhi syarat, kriteria harus dimodalkan. Namun, sebaliknya, syarikat harus lebih berhati-hati ketika menyelesaikan akaunnya kerana semua perbelanjaan besar yang berkaitan dengan aset tidak dapat dianggap sebagai Biaya Permodalan, dan itu harus dibebankan selama jangka waktu terjadinya.