Pelan Aliran Tunai

Apakah Pelan Aliran Tunai?

Pelan aliran tunai adalah rancangan di mana syarikat insurans menilai pendapatan dan perbelanjaannya untuk mengekalkan aliran tunai mereka dan juga memastikan aliran tunai mereka melebihi perbelanjaan mereka. Ini juga merujuk kepada rancangan individu untuk memastikan kecairan tunai sedemikian rupa sehingga mereka mengurus perbelanjaan mereka dan juga menjaga baki minimum.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Pelan aliran tunai berfungsi berdasarkan ketersediaan dana tunai dengan individu atau syarikat. Secara umum, ini adalah perancangan untuk penggunaan Tunai / dana yang berkesan untuk kepentingan perniagaan dan individu dengan memanfaatkan dana tersebut untuk penggunaan terbaik. Pelan ini membantu dari segi kewangan kepada pemegang polisi dan syarikat insurans dalam banyak cara kerana pemegang polisi dapat menggunakan wang tunai yang ada dalam banyak alternatif lain bersama dengan pelaburan dan syarikat insurans dapat menggunakan jumlah premium yang dibayar oleh pemegang polisi untuk perbelanjaan operasi biasa mereka. perniagaan. Sebuah syarikat, dan juga pemegang polisi, perlu mengekalkan aliran tunai dan merancang mengikut tunai yang ada untuk perbelanjaan dan perbelanjaannya.

Terdapat 3 aktiviti utama yang terlibat dalam rancangan ini yang perlu ditumpukan oleh syarikat dan juga individu iaitu 1. Aliran Tunai dari aktiviti Operasi; 2. Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan; dan 3. Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan. Perancangan ketiga-tiga perkara di atas adalah maklumat yang sama pentingnya. Aliran tunai hanya berjalan positif apabila ada perancangan yang tepat untuk penggunaan dana yang ada dan dana yang akan dikumpulkan dan pelaburan yang akan dilakukan.

Contoh Pelan Aliran Tunai

Mari kita mempunyai rancangan sebenar untuk membincangkan mana rancangan aliran Tunai Reliance. Ini adalah rancangan pengembalian wang dari Syarikat Reliance Life Insurance. Di bawah ini, mangsa yang selamat akan mendapat pulangan premiumnya pada peratusan yang telah diterima pada akhir setiap tahun ke-3 dari tahun polisi ini berkuatkuasa dan sehingga tempoh matang polisi. Akan tetapi, sekiranya penanggung insurans nyawa mati, dalam tempoh polisi, maka penama akan menerima jumlah yang diinsuranskan sepenuhnya bersama dengan bonus tetap yang dikira pada jumlah yang diinsuranskan dan polisi akan berakhir.

Yang dibincangkan di atas adalah salah satu polisi Syarikat Reliance Life Insurance. Ia bukan sahaja membantu pemegang polisi tetapi juga membantu Syarikat Insurans. Pemegang polisi melalui polisi ini akan dapat mengatur aliran tunai kerana melalui rancangan ini, pemegang polisi dapat memperoleh aliran tunai tetap dari polisinya secara berkala dan dapat menggunakannya sesuai dengan keperluannya, juga syarikat dari premium biasa akan dapat menampung perbelanjaan operasi dan menguruskan aliran tunai pendapatan yang ada dalam peluang pelaburan lain.

Garis Panduan Pelan Aliran Tunai

Terdapat garis panduan yang sukar dan cepat tetapi ada beberapa panduan standard, yang apabila diikuti akan membantu mendapatkan hasil terbaik dari rancangan aliran tunai.

Semasa merancang aliran tunai, keperluan mereka adalah pengetahuan yang jelas mengenai dana yang akan digunakan. Harus ada pemahaman yang tepat tentang biaya yang harus dikeluarkan dalam perniagaan dan juga harus ada pengetahuan tentang peluang investasi di masa depan yang perniagaannya perlukan untuk berkembang. Terdapat 3 aktiviti ini yang harus diketahui oleh perniagaan dan individu yang mana Aktiviti, Aktiviti Melabur, dan Aktiviti Pembiayaan.

Kepentingan

Pelan Aliran Tunai adalah penting bagi setiap orang untuk memeriksa aliran keluar Tunai mereka atas pelbagai perbelanjaan dan memantau aliran masuk tunai dalam bentuk pendapatan yang dijana dalam satu tempoh. Juga, sangat penting untuk merancang aliran keluar masuk dana masuk, keputusan apa pun yang berkaitan dengan pelaburan masa depan bergantung pada dana yang ada dan ada peluang tetapi dana tidak tersedia kemudian dari mana untuk meminjam dana atau mengumpulkan dana , kos mereka dan setiap perkara lain yang melibatkan urus niaga tunai.

Pelan Aliran Tunai vs Belanjawan

Rancangan dan Belanjawan adalah dua perkara yang berbeza. Rancangan ini melibatkan penjejakan kemajuan secara bulanan, suku tahunan, setengah tahun dan tahunan, sedangkan belanjawan melibatkan catatan pendapatan dan perbelanjaan pada parameter yang sama pada bulanan, suku tahunan, setengah tahun dan tahunan. Belanjawan dibuat mengikut rancangan, oleh itu rancangan adalah jangka yang lebih luas daripada belanjawan. Kedua-dua rancangan dan belanjawan dapat jangka pendek atau panjang tetapi anggaran akan disiapkan untuk mengingat rancangan perniagaan.

Kebaikan

Terdapat banyak faedah yang disenaraikan di bawah:

  1. Ia membantu menjejaki Perbelanjaan Perniagaan.
  2. Ia membantu mengesan aliran masuk dan aliran keluar tunai.
  3. Ia membantu menggunakan wang tunai / dana dengan cara yang optimum.
  4. Mereka bermanfaat untuk kedua-dua syarikat dan pelanggan kerana kedua-duanya memperoleh manfaat dari perancangan ini.

Batasan

Walaupun terdapat banyak faedah, ada banyak batasan yang dijelaskan di bawah:

  • Ia hanya memberikan maklumat yang berkaitan dengan aliran masuk dan aliran keluar tunai.
  • Itu tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan kewangan perniagaan.
  • Tidak ada pengganti rancangan Perniagaan.
  • Hanya terdapat anggaran keperluan Tunai dalam jenis perancangan ini.

Kesimpulannya

Pelan aliran tunai adalah rancangan yang disiapkan untuk penggunaan wang tunai yang ada dengan cara yang terbaik untuk kedua-dua syarikat dan pelanggan. Melalui rancangan ini, perancang dapat mengenal pasti pendapatan mereka dan juga perbelanjaan iaitu aliran masuk dan aliran keluar tunai dan melaksanakan perubahan dengan sewajarnya.