Syarikat Gabungan

Definisi Syarikat Gabungan

Syarikat gabungan boleh digambarkan sebagai entiti (syarikat) di mana syarikat lain memegang kurang daripada 50% modal sahamnya iaitu mempunyai kepentingan minoriti dalam syarikat lain, lebih-lebih lagi, dua syarikat juga boleh dikatakan sebagai syarikat gabungan jika kedua-duanya dikendalikan oleh syarikat ketiga.

Penjelasan

Dua atau lebih syarikat boleh dikatakan bergabung antara satu sama lain jika salah satu syarikat mempunyai modal saham di bawah 50% dengan hak mengundi yang lain iaitu syarikat bukan syarikat subsidiari syarikat lain. Ia tidak dapat mengawal pengurusan dan operasi harian syarikat lain. Ia mungkin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan perniagaan tetapi tidak berhak secara sah untuk mengendalikan syarikat tersebut. Bukan hanya kerana memiliki modal saham tetapi juga jika dua atau lebih syarikat dikendalikan oleh syarikat ketiga yang lain.

Mungkin ada alasan dan latar belakang yang berbeza, beberapa di antaranya adalah untuk mengawal rantai perniagaan, yang lain dapat meningkatkan kecekapan perniagaan dengan mewujudkan sinergi kerana operasi gabungan, juga kadang-kadang syarikat dapat membuat gabungan untuk tujuan pelaburan. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengawal keputusan pengurusan dan perniagaan syarikat lain, atau memilih dewan pengarah atau menjalankan pengendalian operasinya.

Contoh Syarikat Gabungan 

  • Katakanlah, sebuah syarikat Orange Inc. membuat pelaburan dan memperoleh 32% saham (pegangan saham) Banana Inc. dengan motif memperoleh faedah modal dengan melihat potensi pertumbuhan Banana Inc. Di sini Banana Inc. akan dinyatakan sebagai gabungan syarikat Orange Inc. kerana 32% sahamnya dipegang oleh Orange ltd. (Motif untuk membuat syarikat seperti ini adalah tujuan Pelaburan).
  • Katakanlah, syarikat pengeluar kereta, Hyundai memperoleh 19% saham tayar Bridge-batu untuk tujuan mengurangkan kos dengan membuat perjanjian bersama dengannya untuk menyediakan tayar dengan kos yang lebih rendah. Kedua-dua syarikat akan dikatakan saling bergaul (Motif gabungan di sini adalah untuk meningkatkan kecekapan perniagaan dengan mengurangkan kos bahan).

Contoh Kehidupan Sebenar 

  • Hyundai Motors memiliki lebih kurang 33% modal saham Kia Motors menjadikan kedua-duanya saling berkaitan.

Syarikat Gabungan vs Anak Syarikat

  • Syarikat gabungan boleh digambarkan sebagai organisasi (syarikat) di mana syarikat lain memiliki kurang daripada 50% modal sahamnya, iaitu kepentingan minoriti dalam syarikat lain, dan dua syarikat juga boleh digambarkan sebagai gabungan jika kedua-duanya dimiliki oleh pihak ketiga syarikat. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengawal keputusan pengurusan dan perniagaan syarikat lain, atau memilih dewan pengarah atau menjalankan kendali atas operasinya. Mungkin ada alasan dan latar belakang yang berlainan untuk menjadikan syarikat mana pun sebagai gabungannya, antara lain mengendalikan rantaian perniagaan, yang lain dapat meningkatkan kecekapan perniagaan dengan mewujudkan sinergi kerana operasi gabungan, juga kadang-kadang syarikat itu dapat membuat entiti tersebut untuk tujuan pelaburan. Mereka juga kadang-kadang disebut sebagai syarikat bersekutu.
  • Syarikat subsidiari boleh dikatakan sebagai bentuk organisasi di mana satu syarikat mempunyai modal saham tidak kurang daripada 50% syarikat lain dan menjadi pemilik syarikat kedua. Ini berpartisipasi dalam menjalankan pengendalian operasi, pengurusan, dan pengendalian perniagaan dari hari ke hari. Syarikat yang memegang modal saham disebut sebagai syarikat induk / induk dan syarikat yang sahamnya diperoleh disebut sebagai syarikat subsidiari. Tujuan asas dari bentuk organisasi ini adalah untuk mewujudkan kepemilikan saham syarikat lain yang membawa kepada peningkatan sinergi operasi perniagaan. Di bawah bentuk organisasi ini, syarikat induk boleh memilih lembaga pengarah syarikat subsidiari.

Implikasi Cukai

Ini tetap menjadi pilihan dengan syarikat gabungan untuk mengemukakan penyata cukai pendapatan mereka secara individu atau mengemukakan penyata gabungan dengan syarikat induknya. Pelepasan tertentu mereka telah diberikan dan faedah yang dapat diperoleh oleh syarikat ini sekiranya mengajukan pulangan gabungan. Namun, mungkin ada batasan dan batasan tertentu pada jumlah maksimum kredit pajak atau pemotongan yang dapat digunakan oleh afiliasi dalam hal pengajuan bersama, atau dalam beberapa kes, hal itu juga dapat dibatasi untuk syarikat tertentu saja. Di bawah undang-undang yang berbeza seperti Akta Penjagaan Terjangkau Amerika Syarikat, terdapat peruntukan tertentu yang menghendaki semua syarikat gabungan menggabungkan kumpulan tenaga kerja masing-masing untuk menentukan jumlah tenaga kerja organisasi.

Kesimpulannya

Syarikat gabungan boleh dikatakan sebagai organisasi di mana organisasi lain memiliki kurang daripada lima puluh peratus modal saham ekuiti (Saham yang memberikan hak kawalan organisasi) iaitu syarikat lain mempunyai kepentingan minoriti dalam syarikat pertama. Tidak seperti dalam syarikat subsidiari, mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengawal keputusan operasi atau perniagaan atau syarikat lain atau tidak mempunyai kuasa untuk mengendalikan pengurusan atau memilih dewan pengarah.

Seperti yang telah kita bincangkan di atas mungkin terdapat pelbagai alasan untuk syarikat-syarikat berafiliasi antara satu sama lain seperti mengendalikan rantaian perniagaan, sinergi operasi kerana operasi gabungan atau untuk tujuan pelaburan. Bagi syarikat subsidiari, syarikat lain memegang lebih daripada 50% modal saham ekuiti yang memberikan kawalan kepentingan kepada syarikat induk (syarikat induk) dan boleh mempengaruhi keputusan mengenai operasi harian, keputusan pengurusan, dll. Juga, syarikat induk mempunyai kuasa untuk memilih ahli lembaga pengarah syarikat subsidiari.