Risiko Kredit di Bank

Apakah Risiko Kredit dalam Perbankan?

Risiko kredit merujuk kepada risiko ingkar atau tidak membayar atau tidak mematuhi kewajipan kontrak oleh peminjam. Pendapatan bank terutama berasal dari faedah pinjaman dan dengan itu pinjaman merupakan sumber utama risiko kredit. Bank menghadapi risiko kredit dari instrumen kewangan seperti penerimaan, urus niaga antara bank, pembiayaan perdagangan, urus niaga pertukaran asing, niaga hadapan, pertukaran, bon, opsyen, penyelesaian transaksi, dan lain-lain.

Sehingga Mei 2019, kerugian kad kredit di AS mengatasi bentuk pinjaman individu yang lain. Terdapat lonjakan pinjaman yang sangat besar kepada peminjam yang berisiko yang telah mengakibatkan pengurangan caj oleh bank.

Punca Masalah Risiko Kredit di Bank

Walaupun risiko kredit wujud dalam pemberian pinjaman, pelbagai langkah dapat diambil untuk memastikan risiko tersebut dapat diminimumkan. Amalan pinjaman yang lemah mengakibatkan risiko kredit yang lebih tinggi dan kerugian yang berkaitan. Berikut adalah beberapa amalan perbankan yang mengakibatkan risiko kredit lebih tinggi bagi bank:

Sebab # 1 - Kepekatan Kredit

Apabila sebahagian besar pinjaman bank tertumpu pada peminjam / peminjam atau sektor tertentu, ini menyebabkan penumpuan kredit. Bentuk kepekatan kredit konvensional merangkumi pemberian pinjaman kepada peminjam tunggal, sekumpulan peminjam yang berkaitan, sektor atau industri tertentu.

Contoh Kepekatan Kredit

Mari kita pertimbangkan contoh berikut untuk memahami kepekatan kredit dengan lebih baik

  • Contoh # 1 -  Sebuah bank utama hanya memfokuskan pinjaman kepada Syarikat A dan entiti kumpulannya. Sekiranya kumpulan mengalami kerugian besar, bank juga akan kehilangan sebahagian besar pinjamannya. Oleh itu, untuk meminimumkan risikonya, bank tidak boleh menyekat pinjamannya kepada kumpulan syarikat tertentu sahaja.
  • Contoh # 2 -  Bank hanya memberi pinjaman kepada peminjam di sektor harta tanah. Sekiranya seluruh sektor menghadapi kemerosotan, bank juga akan mengalami kerugian secara automatik kerana tidak dapat mendapatkan kembali wang yang dipinjamkan. Dalam senario ini, walaupun pemberian pinjaman tidak terhad kepada satu syarikat atau kumpulan syarikat yang berkaitan jika semua peminjam berasal dari sektor tertentu, masih terdapat risiko kredit yang tinggi.

Oleh itu, untuk memastikan bahawa risiko kredit disimpan pada kadar yang lebih rendah, adalah mustahak bahawa amalan pemberian pinjaman diedarkan di antara pelbagai peminjam dan sektor.

Sebab # 2 - Proses Pengeluaran Kredit

Ini termasuk kekurangan dalam proses pemberian kredit dan pemantauan kredit bank. Walaupun risiko kredit sememangnya wujud dalam pemberian pinjaman, risiko minimum dapat dijaga dengan amalan kredit yang baik.

Berikut adalah contoh di mana kekurangan dalam proses kredit bank mengakibatkan masalah kredit utama -

# 1 - Penilaian Kredit Tidak Lengkap

Untuk menilai kelayakan kredit mana-mana peminjam, bank perlu memeriksa (1) sejarah kredit peminjam, (2) kemampuan membayar balik, (3) modal, (4) syarat pinjaman, dan (5) cagaran. Sekiranya tiada maklumat di atas, kelayakan kredit peminjam tidak dapat dinilai dengan tepat. Dalam kes sedemikian, bank mesti berhati-hati semasa memberi pinjaman.

  • Sebagai Contoh - Syarikat X ingin meminjam $ 100,000 tetapi tidak memberikan maklumat yang mencukupi untuk melakukan penilaian kredit yang menyeluruh. Oleh itu, risiko kreditnya lebih tinggi dan hanya layak mendapat pinjaman dengan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding syarikat yang mempunyai risiko kredit yang lebih rendah. Dalam senario seperti itu, jika bank bersetuju untuk meminjamkan wang kepada Syarikat X dengan tujuan untuk memperoleh faedah yang lebih tinggi, bank akan kehilangan kedua-dua kepentingan dan juga prinsipal kerana Syarikat X menimbulkan risiko kredit yang lebih tinggi dan mungkin gagal bayar pada tahap mana pun semasa pembayaran balik.
# 2 - Membuat Keputusan Subjektif

Ini adalah amalan biasa di banyak bank dan institusi lain di mana pihak pengurusan kanan diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Di mana pihak pengurusan kanan diizinkan untuk membuat keputusan yang tidak bergantung pada kebijakan syarikat, yang tidak tunduk pada persetujuan, ada kemungkinan pinjaman diberikan kepada pihak terkait tanpa penilaian kredit dilakukan dan dengan demikian risiko kegagalan bayar juga meningkat.

  • Sebagai Contoh - Sekiranya tidak ada garis panduan yang ketat, Mr. K, pengarah sebuah bank besar, cenderung untuk meminjamkan pinjaman kepada syarikat yang diketuai oleh saudara atau rakan sekerjanya tanpa melakukan penilaian kredit yang mencukupi. Sekiranya pinjaman telah diserahkan kepada syarikat pihak ketiga tanpa kaitan dengan Mr. K, maka semestinya ada pemeriksaan kredit yang menyeluruh dan risiko kredit akan lebih rendah. Oleh itu, adalah mustahak bahawa pengurusan kanan tidak diberi kebebasan dalam membuat keputusan pinjaman.
# 3 - Pemantauan yang tidak mencukupi

Di mana pinjaman untuk jangka panjang, mereka hampir selalu dijamin dengan aset. Walau bagaimanapun, nilai aset mungkin merosot dari masa ke masa. Oleh itu, bukan sahaja penting untuk memantau prestasi peminjam, tetapi juga memantau nilai aset. Sekiranya terdapat kemerosotan nilai mereka, cagaran tambahan dapat membantu mengurangkan masalah kredit bagi bank. Juga, satu lagi masalah ialah kejadian penipuan berkaitan dengan jaminan. Penting bagi bank untuk mengesahkan keberadaan dan nilai cagaran sebelum memberi pinjaman untuk meminimumkan risiko penipuan.

  • Contoh A -  Syarikat P meminjam $ 250,000 dari bank dengan nilai pejabatnya. Sekiranya bank sentiasa mengawasi nilai aset, sekiranya terjadi penurunan nilainya, maka ia akan dapat meminta jaminan tambahan dari Syarikat. Namun, jika tidak ada mekanisme pemantauan berkala, di mana nilai aset menurun dan kegagalan P syarikat dalam pinjamannya, bank akan mengalami kerugian yang mungkin dapat dihindari dengan praktik pemantauan yang baik.
  • Contoh B - Mari kita pertimbangkan contoh yang sama - Syarikat P meminjam $ 250,000 dari bank dengan nilai pejabatnya. Sebelum memberi pinjaman, penting bagi bank untuk mengesahkan kewujudan aset tersebut dan juga nilainya dan tidak hanya melalui dokumen yang dihantar. Mungkin ada contoh penipuan di mana pinjaman diambil terhadap aset palsu.
  • Contoh C - Syarikat P meminjam $ 100,000 tanpa cagaran berdasarkan prestasinya. Melakukan penilaian kredit sebelum memberi pinjaman tidak mencukupi. Adalah mustahak bahawa prestasi Syarikat P dipantau secara berkala oleh Bank untuk memastikan bahawa ia mampu membayar balik pinjaman. Sekiranya prestasi buruk, bank mungkin meminta jaminan diberikan dan dengan itu mengurangkan kesan risiko kredit.

Sebab # 3 - Persembahan Berbasikal

Hampir semua industri mengalami masa kemurungan dan ledakan. Sepanjang tempoh booming, penilaian boleh menghasilkan kelayakan kredit peminjam yang baik. Walau bagaimanapun, prestasi kitaran industri juga harus diambil kira untuk mencapai hasil penilaian kredit dengan lebih tepat.

Contoh - Syarikat Z memperoleh pinjaman $ 500,000 dari sebuah bank. Ia terlibat dalam perniagaan harta tanah. Sekiranya ia meminjam dalam tempoh booming, bank juga harus mempertimbangkan prestasinya semasa kemurungan berikutnya. Bank tidak harus selalu mengikut arah aliran semasa tetapi juga harus menanggung kemerosotan prestasi industri pada masa hadapan.

Kesimpulannya

Risiko Kredit di Bank adalah wujud dalam fungsi pinjaman. Mereka tidak dapat dielakkan sepenuhnya; namun, kesannya dapat dikurangkan dengan penilaian dan kawalan yang tepat. Bank lebih cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi kerana fungsi pinjamannya yang tinggi. Penting bagi mereka untuk mengenal pasti penyebab masalah kredit utama dan menerapkan sistem pengurusan risiko yang baik sehingga mereka dapat memaksimumkan pulangan mereka sambil meminimumkan risiko.