Sambungan Excel

Sambungan dalam Excel

Sambungan Fail Excel ada untuk mengenal pasti format fail. Dalam sistem operasi komputer, sambungan fail adalah untuk mengenal pasti jenis fail untuk sistem operasi sehingga menjalankan dan membuka fail dengan format yang ditentukan.

Sekiranya anda melihat pada akhir nama fail, anda akan melihat sambungan fail tersebut.

Pada gambar di atas, sambungan adalah XLSX, XLSM, XLSB, XLS, dan XLAM.

Saya pasti anda tahu mengenai excel tetapi bukan mengenai formatnya. Sekiranya anda tidak mempunyai idea mengenai sambungan Fail excel, ini adalah artikel yang disesuaikan untuk anda. Dalam senario kes umum, anda mesti melihat format fail xlsx dalam excel. Apabila anda cuba menyimpan buku kerja yang belum disimpan, excel menyimpannya secara automatik sebagai fail "xlsx" .

Catatan: Ketika kita menyimpan file yang ada dengan format file excel (ekstensi) yang berbeda, beberapa fitur dari file yang ada mungkin tidak dapat dipindahkan ke ekstensi file yang baru.

Di mana untuk mencari Sambungan Fail di Excel?

Anda mesti memikirkan di mana format fail ini. Format fail ini tersedia apabila anda melihat kotak dialog simpan. Di bawah jenis Save as, kita dapat melihat banyak format fail yang ada dalam sistem komputer.

Sekiranya anda melihat gambar di atas, sistem operasi peluasan pertama yang dikenali adalah format Buku Kerja Excel (* .xlsx) dan semua format lain yang tinggal diikuti.

5 Format fail Excel teratas

Berikut adalah beberapa format fail Teratas untuk excel. Ikuti artikel ini untuk menerokainya.

# 1 - XLSX

Format excel lalai adalah XLSX, apabila anda menekan save as option excel secara lalai mengenali peluasan ini. Ini adalah penggantian pelanjutan sebelumnya yang disebut XLS. Ini adalah sambungan fail excel yang paling popular untuk fail bukan makro.

Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana fail disimpan dengan kaedah ini.

# 2 - XLSM

Format fail excel ini digunakan untuk fail Makro VBA. Sekiranya anda bekerja dengan makro di excel, anda perlu mengubah pelanjutan excel untuk membolehkan aliran makro berjalan lancar. Ini adalah jenis lanjutan lalai untuk makro yang mengandungi buku kerja.

XLSX tidak menyokong kod makro. Untuk menjalankan makro, anda perlu menyimpan buku kerja sebagai buku kerja yang diaktifkan secara makro.

Semasa menyimpan buku kerja, kita perlu memilih jenis fail sebagai Buku Kerja Excel Macro-Enabled.

# 3 - XLSB

Selalunya di excel kita menghadapi masalah terlalu banyak data dan excel fil melambatkan. Sekiranya excel disimpan dalam bentuk buku kerja XLSX atau XLSM excel cenderung menjadi perlahan.

XLSB bermaksud Buku Kerja Perduaan Excel. Sekiranya anda menyimpan buku kerja sebagai buku kerja binari ia akan mengurangkan berat buku kerja.

Lihat gambar di bawah buku kerja excel yang disimpan dalam bentuk XLSX dan jumlah berat buku kerja adalah 63.4 Kb

Sekarang saya akan menyimpan fail ini sebagai Buku Kerja Perduaan Excel.

Sekarang, perhatikan ukuran buku kerja.

Jadi buku kerja binari excel mengurangkan saiz buku kerja kepada 59.4 kb. Sekiranya fail besar, ukuran buku kerja akan berkurang sebanyak 50%.

# 4 - XLS

Mungkin anda tidak akan melihat format fail excel seperti ini hari ini. Fail ini disimpan untuk buku kerja binari format Excel 97 hingga Excel 2003.

# 5 - XLAM

Ini ialah Tambahan Excel. Tambahan Excel adalah ciri tambahan yang kami tambahkan ke buku kerja excel. Excel mempunyai banyak ciri bawaan di atas ciri-ciri yang ada ini, kami membuat beberapa makro dan menjadikan excel bercakap mengikut kehendak kami.

Setelah makro dibuat, kita perlu menyimpan fail sebagai Excel Add-in. Setelah buku kerja disimpan sebagai Add-in klik pada Tab Developer> Excel Add-in pilih ciri tambahan yang dibuat oleh fungsi yang ditentukan pengguna.

Format Fail Excel Tambahan yang lain

Kami telah melihat lima format fail teratas di atas ini terdapat banyak tambahan tambahan lain yang tersedia.

  1. XLC: Jenis Carta Excel
  2. XLT: Templat Excel
  3. XLD: Pangkalan Data Excel
  4. XLK: Sandarkan Excel

Perkara yang Perlu Diingat

  • Untuk makro, kita perlu memilih sambungan jenis XLSM
  • Kami tidak dapat menggunakan buku kerja ekstensi Tambahan Excel tetapi kami dapat menggunakannya sebagai tambahan dalam buku kerja lain.
  • Sekiranya excel disimpan sebagai CSV, ia tidak akan menjadi buku kerja excel. Ini hanya untuk menyimpan data tetapi sangat rumit untuk mengusahakannya. Ia akan mengurangkan saiz buku kerja.
  • Buku kerja Excel Binary mengurangkan saiz buku kerja sebanyak 50%.