RANDBETWEEN Excel Formula

Apa yang RANDBETWEEN Lakukan dalam Excel?

RANDBETWEEN adalah formula excel yang dapat menghasilkan nombor rawak antara dua nombor. Ini adalah fungsi yang tidak menentu dan terus berubah apabila ada perubahan terjadi pada lembaran kerja.

  • Bawah: Apakah nombor bawah untuk menghasilkan nombor itu?
  • Atas: Apakah nombor teratas untuk menghasilkan nombor?

Setelah nombor bawah & atas disediakan, ia akan menghasilkan nombor antara dua nombor ini. Sebagai contoh, jika nombor bawah adalah 10 dan nombor teratas adalah 20 maka formula RANDBETWEEN akan menghasilkan nombor antara 10 & 20. Nombor adalah bilangan bulat positif.

Contohnya menggunakan RANDBETWEEN Formula dalam Excel

Anda boleh memuat turun Templat Excel Fungsi RANDBETWEEN ini di sini - Templat Excel Fungsi RANDBETWEEN

Contoh # 1

Mari kita mulakan dengan contoh mudah. Buka fungsi RANDBETWEEN dalam sel dalam lembaran kerja.

Masukkan nombor bawah sebagai 10 dan nombor teratas sebagai 30.

Tutup pendakap dan tekan kekunci enter untuk mendapatkan nombor rawak antara 10 dan 30.

Kami mendapat 20 sebagai jawapannya, melakukan beberapa aktiviti lain di excel, ia akan mengubah bilangannya menjadi yang lain.

Oleh kerana ia adalah fungsi yang tidak stabil, ia terus berubah setiap kali sesuatu berlaku di lembaran kerja.

Contoh # 2

Kita boleh menghasilkan nombor rawak dalam beberapa sel pada satu pukulan juga. Pertama, pilih julat sel yang kita perlukan untuk menghasilkan nombor rawak di excel.

Sekarang buka formula RANDBETWEEN.

Bekalkan nombor bawah dan nombor teratas.

Tutup pendakap tetapi jangan tekan butang ENTER sebaliknya tekan CTRL + ENTER untuk memasukkan nombor rawak di sel yang dipilih.

Contoh # 3 - Hasilkan Nombor Perpuluhan

Hanya untuk memberitahu anda, formula RANDBETWEEN yang unggul hanya boleh memasukkan nombor bulat positif & negatif. Sekiranya ada nombor bawah dan teratas dalam pecahan maka excel secara automatik menukar nombor tersebut ke nilai bilangan bulat terdekat.

Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas nombor bawah adalah 5.5 dan nombor teratas adalah 15.5. Oleh itu, Excel secara automatik menukar nombor bawah 5.5 hingga 6 dan 15.5 hingga 16. Oleh itu, kami mendapat nombor antara 6 dan 16 dalam gambar di atas.

Seperti yang saya katakan fungsi RANDBETWEEN hanya dapat menghasilkan nombor bulat, bukan nombor pecahan. Untuk menghasilkan nombor pecahan, kita perlu menggandakan nilai menggunakan fungsi RAND.

Fungsi RAND menghasilkan nombor yang lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Nilai yang diberikan oleh formula RANDBETWEEN excel akan didarabkan dengan nilai pecahan yang diberikan oleh fungsi RAND.

Contoh # 4 - Hasilkan Huruf Rawak

Fungsi RANDBETWEEN tidak hanya digunakan untuk menghasilkan nombor rawak tetapi juga untuk menghasilkan abjad rawak juga.

Kita perlu memasukkan fungsi CHAR dalam excel dengan RANDBETWEEN.

Fungsi RANDBETWEEN akan mengembalikan nombor dari 65 hingga 90. Fungsi CHAR menukar nombor dari 65 hingga 90 dari A ke Z.

Nombor 65 sama dengan "A", nombor 66 sama dengan "B" dan seterusnya.

Contoh # 5 - Hasilkan Tarikh Rawak

Kami telah melihat bagaimana formula RANDBETWEEN dapat digunakan untuk menghasilkan nombor rawak dan huruf rawak. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita dapat menghasilkan tarikh secara rawak.

Langkah 1: Buka fungsi DATE terlebih dahulu.

Langkah 2: Argumen pertama adalah TAHUN, untuk formula dan persediaan RANDBETWEEN terbuka ini pada tahun 2015, 2018.

Langkah 3: Argumen seterusnya dalam fungsi DATE adalah BULAN, kerana ini juga membuka fungsi RANDBETWEEN dan membekalkan nombor sebagai 1 hingga 12.

Langkah 4: Parameter terakhir fungsi DATE dalam excel adalah DAY, untuk bilangan bekalan ini dari 1 hingga 31 untuk fungsi excel RANDBETWEEN.

Sekarang tekan Ctrl + Enter kita akan mendapat tarikh secara rawak dalam sel yang dipilih.

Perkara yang Perlu Diingat

  • RANDBETWEEN adalah fungsi tidak menentu.
  • Hasilnya tetap berubah sekiranya ada aktiviti yang dilakukan di lembaran kerja.
  • Sekiranya nombor bawah lebih banyak daripada nombor teratas, kita akan mendapat #NUM! Ralat.
  • RANDBETWEEN hanya dapat menghasilkan nombor bulat.
  • Gabungan fungsi RANDBETWEEN & RAND dalam excel dapat memberikan pecahan nombor.
  • Oleh kerana RANDBETWEEN adalah fungsi yang tidak menentu, ia mungkin memperlahankan buku kerja anda apabila data bertambah.