Penganggaran Risiko

Definisi Penganggaran Risiko

Penganggaran risiko adalah sejenis peruntukan portfolio di mana risiko portfolio diedarkan di antara pelbagai kelas aset dengan objektif untuk memaksimumkan jumlah pulangan portfolio sambil mengekalkan jumlah risiko portfolio minimum.

Pendekatan yang paling umum untuk peruntukan portfolio adalah berdasarkan modal iaitu berapa bahagian modal yang harus ada dalam stok atau bon atau kelas aset lain. Sebagai contoh, jika saya mempunyai $ 100 dengan saya dan melabur $ 80 dalam stok dan $ 20 dalam bon, kami mengetahui peruntukan modal kami untuk setiap kelas aset tetapi kami tidak tahu berapa banyak risiko yang kami berikan kepada saham dan berapa banyak untuk bon. Dalam penganggaran risiko, pelabur harus terlebih dahulu mengira berapa bahagian risiko portfolio keseluruhan yang diwakili oleh setiap kelas aset dan kemudian mengira semula perkadaran setiap kelas aset untuk meminimumkan jumlah risiko portfolio.

Pengiraan Anggaran Risiko dengan Contoh

Penganggaran risiko terutama menggunakan tiga langkah iaitu pengukuran risiko, atribusi risiko, dan peruntukan risiko.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Penganggaran Risiko ini di sini - Templat Excel Penganggaran Risiko

Mari kita lihat contoh untuk memahami bagaimana penganggaran risiko berfungsi. Katakan kita mempunyai dua kelas aset X & Y dengan bobot yang sama dan lima nilai pulangan berikut.

Pulangan portfolio dapat dikira dengan mudah menggunakan kaedah purata wajaran dengan mempertimbangkan 50:50 wajaran (Wx, Wy) setiap kelas aset. Seterusnya, kita mengira sisihan piawai (yang merupakan ukuran risiko atau turun naik) setiap kelas aset (σ x , σ y ) menggunakan formula terbina dalam. Kami juga mengira korelasi antara dua kelas aset (Corr xy ) menggunakan formula terbina dalam.

Oleh itu, pengiraan sisihan piawai portfolio (σ p) menggunakan formula di bawah dapat dilakukan seperti berikut,

  • σ p 2 = (Wx * σ x ) 2 + (Wy * σ y ) 2 + 2 * Wx * σ x * Wy * σ y * Corr xy
  • = (50% * 2.42%) ^ 2+ (50% * 3.50%) ^ 2+ (2 * 50% * 50% * 2.42% * 3.50% * 0.752246166)) ^ 0.5
  • Portofolio SD = 2.775%

Objektif penganggaran risiko adalah untuk meminimumkan keseluruhan risiko portfolio σ p dengan mengubah wajaran portfolio Wx dan Wy.

Cara yang paling jelas untuk mencapainya adalah dengan mengurangkan bahagian aset yang paling berisiko. Tetapi ini akan mempengaruhi pengembalian portfolio kerana aset yang paling berisiko sering mendapat pulangan tertinggi.

Untuk menyelesaikan masalah ini dan bukannya meminimumkan sisihan piawai portfolio, kami meminimumkan nisbah yang disebut Sharpe Ratio yang diberikan oleh formula berikut:

SR = (Rp - Rf) / σ p , di mana Rp dan Rf masing-masing adalah pengembalian portfolio dan pengembalian bebas risiko.

Nisbah tajam dengan cara kasar menunjukkan pengembalian per unit risiko portfolio. Oleh itu, kami meminimumkan Sharpe Ratio portfolio (SR) dengan mengubah bahagian dari pelbagai kelas aset.

Jadual berikut memberikan nilai untuk parameter penganggaran risiko yang berbeza untuk contoh di atas.

Oleh itu, pengiraan nisbah Sharpe menggunakan formula di atas adalah seperti berikut,

  •  = (7.5% -3%) / 2.775%
  • Nisbah Sharpe = 1.62

Jenis / Komponen Penganggaran Risiko

Tidak seperti penganggaran modal dalam model penganggaran risiko, kita dapat memasukkan pendedahan risiko portfolio kepada pelbagai faktor luaran seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kadar faedah dan sebagainya. Untuk memberikan anggaran risiko kepada faktor luaran, pelabur mesti menjalin hubungan antara setiap kelas aset dan faktor luaran dan kemudian setelah mempertimbangkan andaian turun naik dan korelasi antara model risiko yang sesuai dapat dibina.

Risiko portfolio juga boleh diuraikan menjadi komponen aktif dan pasif yang serupa dengan teknik yang dibincangkan di atas. Komponen pasif secara amnya merupakan penanda aras yang sesuai sementara komponen aktif mewakili risiko disebabkan pengurus dana yang digunakan oleh pelabur.

Dalam rajah di atas, kita dapat melihat bahawa 95% risiko portfolio disebabkan oleh tingkah laku kelas aset individu sedangkan 5% disebabkan oleh pengurus dana yang diambil bekerja.

Kelebihan

  • Penganggaran risiko membantu pelabur untuk mengoptimumkan prestasi portfolio dan pada masa yang sama mengekalkan risiko yang dengannya dia selesa.
  • Ini adalah teknik yang kuat kerana ia bukan sahaja merangkumi kelas aset tetapi juga kesan korelasi dari pelbagai kelas aset
  • Penganggaran risiko juga dapat menjelaskan kesan faktor luaran pada portfolio dan interaksinya dengan pelbagai kelas aset yang tidak mungkin dilakukan dalam penganggaran modal.

Kekurangan / Batasan

  • Batasan utama penganggaran risiko adalah kesukaran operasinya. Pengurusan portfolio aktif menggunakan penganggaran risiko memerlukan data dan analisis statistik yang berterusan.
  • Kedua, penganggaran risiko memerlukan kepakaran teknikal yang sangat sukar bagi kebanyakan pelabur runcit untuk mencapai atau meluangkan masa dan oleh itu kaedah ini kurang diterima di kalangan orang ramai.

Kesimpulannya

Penganggaran Risiko adalah salah satu kaedah pengoptimuman portfolio terbaru dan akan digunakan bersamaan dengan kaedah penganggaran modal yang lebih lazim. Manfaat utama Penganggaran Risiko ialah membantu pelabur mengimbangkan risikonya dengan teliti di antara pelbagai kelas aset, faktor luaran, dan peranan pengurus dana yang aktif. Tetapi analisis terperinci diperlukan untuk menghasilkan korelasi antara faktor luaran dan kelas aset, yang jika dilakukan dengan tidak betul dapat membatalkan keseluruhan model pengoptimuman.