Sisihan Piawai Portfolio

Apa itu Sisihan Piawai Portofolio?

Portofolio Standard Deviation merujuk kepada turun naik portfolio yang dikira berdasarkan tiga faktor penting yang merangkumi sisihan piawai setiap aset yang terdapat dalam jumlah Portfolio, berat masing-masing aset tersebut dalam jumlah portfolio dan korelasi antara setiap pasangan aset portfolio.

Tafsiran Sisihan Piawai Portofolio

Ini membantu dalam menentukan risiko pelaburan berbanding jangkaan pulangan.

 • Portfolio Standard Deviation dikira berdasarkan sisihan piawai bagi setiap aset dalam Portfolio, bahagian setiap aset dalam portfolio keseluruhan iaitu berat masing-masing dalam jumlah portfolio dan juga korelasi antara setiap pasangan aset dalam portfolio.
 • Sisihan piawai portfolio yang tinggi menunjukkan bahawa risiko portfolio tinggi dan pulangan lebih stabil dan juga tidak stabil.
 • Portofolio dengan Sisihan Piawai yang rendah menunjukkan kurang turun naik dan lebih stabil dalam pengembalian portfolio dan merupakan metrik kewangan yang sangat berguna ketika membandingkan portfolio yang berbeza.

Contohnya

Raman merancang untuk melaburkan sejumlah wang setiap bulan di salah satu daripada dua Dana yang telah disenarai pendeknya untuk tujuan pelaburan.

Butiran yang dinyatakan di bawah:

 • Dengan mengandaikan bahawa kestabilan pulangan adalah yang paling penting bagi Raman semasa membuat pelaburan ini dan menjadikan faktor-faktor lain tetap berterusan kita dapat dengan mudah melihat bahawa kedua-dua dana mempunyai kadar pulangan rata-rata 12%, namun Dana A mempunyai Sisihan Piawai 8 yang bermaksud pulangan purata boleh berbeza antara 4% hingga 20% (dengan menambahkan dan mengurangkan 8 dari pulangan purata).
 • Sebaliknya Dana, B mempunyai Sisihan Piawai 14 yang bermaksud pengembaliannya dapat bervariasi antara -2% hingga 26% (dengan menambahkan dan mengurangkan 14 dari pulangan rata-rata).

Oleh itu berdasarkan selera risikonya jika Raman ingin mengelakkan turun naik yang berlebihan, dia lebih suka pelaburan dalam Dana A berbanding Dana B kerana ia menawarkan pulangan rata-rata yang sama dengan jumlah turun naik yang lebih sedikit dan kestabilan pulangan yang lebih banyak.

Sisihan Piawai Portofolio penting kerana ia membantu dalam menganalisis sumbangan aset individu kepada Portfolio Piawai Sisihan dan dipengaruhi oleh hubungan dengan aset lain dalam portfolio dan bahagian beratnya dalam portfolio.

Bagaimana Mengira Sisihan Piawai Portofolio?

Pengiraan Sisihan Piawai Portofolio adalah proses pelbagai langkah dan melibatkan proses yang disebutkan di bawah.

Formula Sisihan Piawai Portfolio

Dengan mengandaikan Portofolio yang terdiri daripada dua aset sahaja, Sisihan Piawai Portofolio Dua Aset dapat dihitung menggunakan Formula Sisihan Piawai Portfolio:

 • Cari Sisihan Piawai bagi setiap aset dalam Portfolio
 • Cari berat setiap aset dalam Portfolio keseluruhan
 • Cari korelasi antara aset dalam Portfolio (dalam kes di atas antara kedua-dua aset dalam portfolio). Korelasi boleh berbeza-beza dalam julat -1 hingga 1.
 • Terapkan nilai di atas untuk mendapatkan formula Sisihan Piawai Portofolio Dua Aset.

Mari kita fahami pengiraan sisihan piawai portfolio tiga portfolio aset dengan bantuan contoh:

Mengira Sisihan Piawai Portfolio Portfolio Tiga Aset

1) - Flame International sedang mempertimbangkan Portfolio yang terdiri daripada tiga saham iaitu Saham A, Saham B & Stok C.

Butiran Ringkas yang diberikan adalah seperti berikut:

2)  - Hubungan antara pulangan saham ini adalah seperti berikut:

3)  - Untuk portfolio aset 3, ini dikira seperti berikut:

 • Di mana w A, w B , wC adalah bobot Saham A, B, dan C masing-masing dalam portfolio
 • Wheres k A, sk B, sk C adalah Sisihan Piawai bagi Saham A, B, dan C masing-masing dalam portfolio
 • Di mana R (k A , k B ), R (k A , k C ), R (k B , k C ) adalah korelasi antara Saham A dan Saham B, Saham A dan Saham C, Saham B, dan Saham C masing-masing .

 • Sisihan Piawai Portofolio: 18%
 • Oleh itu, kita dapat melihat bahawa Sisihan Piawai Portofolio adalah 18% walaupun terdapat aset individu dalam portfolio dengan Sisihan Piawai yang berbeza (Stok A: 24%, Stok B: 18% dan Stok C: 15%) kerana hubungan antara aset di portfolio.

Kesimpulannya

Portofolio Standard Deviation adalah sisihan piawai dari kadar pulangan pada portfolio pelaburan dan digunakan untuk mengukur turun naik pelaburan yang wujud. Ini mengukur risiko pelaburan dan membantu dalam menganalisis kestabilan pulangan portfolio.

Sisihan Piawai Portofolio adalah alat penting yang membantu memadankan tahap risiko Portofolio dengan selera risiko pelanggan dan ia mengukur jumlah risiko dalam portfolio yang terdiri daripada risiko sistematik dan Risiko Tidak Sistematik. Sisihan piawai yang lebih besar menyiratkan lebih banyak turun naik dan lebih banyak penyebaran dalam pulangan dan dengan demikian lebih berisiko. Ini membantu dalam mengukur ketekalan di mana pulangan dihasilkan dan merupakan ukuran yang baik untuk menganalisis prestasi Reksa Dana dan konsistensi pulangan Hedge Fund

Walau bagaimanapun, perlu diketahui di sini bahawa Sisihan Piawai didasarkan pada data bersejarah dan hasil yang lalu mungkin menjadi peramal hasil masa depan tetapi mereka juga boleh berubah dari masa ke masa dan oleh itu dapat mengubah Sisihan Piawai sehingga seseorang harus lebih berhati-hati sebelum membuat keputusan pelaburan berdasarkan perkara yang sama.