Pelaburan Pelbagai

Definisi Pelbagai Pelaburan

Pelaburan pelaburan yang pelbagai merujuk kepada rancangan pelaburan berisiko rendah yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terbaik terhadap krisis kewangan kerana ia membolehkan pelabur memperoleh pulangan setinggi mungkin dengan membuat pelaburan dalam gabungan gabungan aset seperti saham, komoditi, pendapatan tetap , dan lain-lain.

Jenis Pelaburan Beragam

Terdapat pelbagai cara di mana pelaburan dapat dipelbagaikan antaranya adalah seperti berikut:

# 1 - Kelas Aset yang berbeza

Jenis kelas aset yang berbeza mempunyai prestasi yang berbeza semasa peristiwa ekonomi yang sama. Oleh itu, pelbagai kelas aset seperti saham, pelaburan berpendapatan tetap, komoditi, harta tanah, tunai, dan lain-lain boleh dimasukkan ke dalam portfolio untuk pelaburan yang pelbagai sehingga dapat menurunkan risiko keseluruhan.

# 2 - Syarikat Individu yang berbeza

Syarikat individu yang berbeza mempunyai prestasi yang berbeza di pasaran mengikut faktor yang berbeza. Oleh itu, perlu ada gabungan syarikat tersebut untuk mengurangkan risiko keseluruhan portfolio.

# 3 - Industri yang berbeza

Portofolio tersebut harus mempunyai keseimbangan antara beberapa industri dalam ekonomi kerana terdapat beberapa peristiwa yang khusus industri dan jika peristiwa itu terjadi, satu-satunya nilai pelaburan dalam instrumen industri tersebut hanya akan menurun. Oleh itu, seseorang harus mempunyai pelaburan dalam industri yang berbeza sehingga risiko keseluruhannya rendah dalam portfolio.

# 4 - Dimensi Geografi yang berbeza

Sebilangan besar pelabur bersikap berat sebelah terhadap instrumen yang dikeluarkan di negara asalnya. Tetapi selalu ada manfaatnya untuk mempelbagaikan portfolio di peringkat antarabangsa kerana peristiwa yang negatif bagi satu negara mungkin tidak berpengaruh pada negara lain atau mungkin memberi kesan positif pada negara lain. Oleh itu, sekiranya pelaburan dipelbagaikan secara geografi maka kerugian pelaburan di satu negara dapat diimbangi oleh pelaburan antarabangsa.

Contoh Pelbagai Pelaburan

Tiba-tiba turun naik dalam pasaran saham meningkat, dan kemudian, dalam hal itu, ada kemungkinan orang yang melabur dalam saham mengalami kerugian besar. Dalam kes seperti ini jika seseorang memegang pelaburan di beberapa kelas aset lain seperti pelaburan faedah tetap atau harta tanah langsung yang tidak mempunyai kesan peristiwa yang sama dalam tempoh yang sama, maka pulangan yang dihasilkan daripada pelaburan ini akan membantu mengurangkan risiko keseluruhan portfolio dan melancarkan pulangan keseluruhan.

Kelebihan Pelbagai Pelaburan

Berikut adalah beberapa kelebihan Pelbagai Pelaburan.

  1. Pelaburan yang pelbagai membantu dalam meminimumkan risiko kerugian kerana jika satu pelaburan tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam jangka waktu tertentu maka pelaburan lain dalam portfolio mungkin berkinerja lebih baik dalam tempoh yang sama membantu dalam mengurangkan potensi kerugian yang berkaitan dengan portfolio pelaburan jika semua modal dilaburkan di bawah jenis pelaburan yang serupa.
  2. Kadang kala pelaburan mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang diharapkan sehingga dalam hal pelaburan yang berpelbagai membantu kerana melalui kepelbagaian seseorang tidak hanya bergantung pada satu sumber untuk menjana pendapatan dan dia melabur dalam pelaburan yang pelbagai.
  3. Apabila pelaburan dipelbagaikan dengan baik maka penyelenggaraan yang lebih rendah akan diperlukan kerana penjagaan dan perhatian diperlukan untuk memastikan pelaburan berjalan dengan baik dan jika ada usaha yang berisiko daripada jumlah besar waktu yang diperlukan untuk melihat pasar. Portofolio yang mempunyai kepelbagaian yang baik biasanya lebih stabil dan kurang menarik sehingga setelah mereka memasuki pelbagai kelas maka mereka dapat berada di sana untuk jangka masa yang panjang dan tidak memerlukan banyak penyelenggaraan.

Kelemahan Pelbagai Pelaburan

Berikut adalah kelemahan Pelbagai Pelaburan.

  1. Sekiranya pelaburan dipelbagaikan, yang sama dapat menghasilkan pulangan rata-rata sahaja. Sedangkan sekiranya seseorang memiliki satu keamanan yang tiba-tiba melonjak maka dia dapat memperoleh sejumlah keuntungan yang besar yang tidak dapat ada dalam hal pelaburan yang beragam. Ini mengurangkan keuntungan dan menjadikan portfolio kelihatan kurang hebat
  2. Kos transaksi tambahan juga dikaitkan dengan portfolio yang pelbagai kerana seseorang harus membayar lebih banyak untuk mengimbangkan portfolio untuk mengekalkan kepelbagaian.
  3. Apabila terdapat pelbagai aset yang berbeza dalam portfolio pada umumnya lebih sukar bagi seseorang untuk menguruskannya kerana terlalu banyak pelaburan dalam portfolio. Manakala jika hanya ada satu keamanan di mana pelaburan dilakukan maka akan lebih mudah untuk menguruskannya.
  4. Kadang-kadang kerana kepelbagaian risiko keseluruhan portfolio meningkat kerana untuk membuat pelaburan yang pelbagai mungkin melabur dalam keselamatan yang dia tidak mempunyai sedikit pengetahuan atau dia sama sekali tidak mempunyai pengetahuan. Seseorang harus selalu melakukan usaha yang wajar sebelum melabur.

Perkara penting dari Pelbagai Pelaburan

  1. Strategi kepelbagaian untuk melabur dalam aset yang pelbagai menggabungkan pelbagai pelaburan yang berbeza untuk membina portfolio.
  2. Pemegangan dalam portfolio dapat dipelbagaikan dengan beberapa cara seperti dapat dipelbagaikan berdasarkan kelas aset, bijak industri, bijak syarikat dan juga secara geografi.
  3. Kepelbagaian mengehadkan keseluruhan risiko risiko portfolio tetapi pada masa yang sama juga mengurangkan prestasi portfolio, sekurang-kurangnya jika dilaburkan dalam jangka pendek.

Kesimpulannya

Pelaburan yang pelbagai adalah campuran aset yang berbeza seperti saham, sekuriti pendapatan tetap, komoditi dengan objektif untuk mencapai pulangan tertinggi untuk tahap risiko minimum. Konsep kepelbagaian berfungsi kerana semua jenis aset mempunyai reaksi yang berbeza berkenaan dengan peristiwa yang sama berlaku dalam ekonomi. Semua aset dalam pelaburan yang pelbagai tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain dan secara amnya apabila nilai beberapa jenis pelaburan jatuh daripada pada nilai yang sama, nilai aset lain mungkin meningkat.

Oleh kerana itu, risiko keseluruhan pelaburan menjadi rendah kerana sekiranya berlaku, terdapat beberapa kelas aset yang akan memberi faedah dan mengimbangi kerugian yang berlaku dalam aset lain kerana jarang semua kelas aset mempunyai nilai negatif kesan oleh satu-satu peristiwa.

Pelaburan yang pelbagai membantu pelabur dalam mencapai pulangan pelaburan yang lebih lancar dan konsisten dalam jangka masa panjang dan sederhana. Apabila pegangan orang itu dipelbagaikan dalam pelbagai jenis aset seperti saham, bon, komoditi, harta tanah, dan wang tunai, maka ini membantu mengurangkan risiko portfolio secara keseluruhan kerana setiap kelas aset menunjukkan pelbagai jenis kekuatan dan kelemahan berkenaan dengan risiko dan keuntungan.

Oleh itu, mengekalkan kepemilikan oleh seseorang di kelas aset ini yang paling banyak membantunya dalam mewujudkan portfolio yang stabil yang kemudiannya membantu meningkatkan nilai sepanjang tempoh tersebut.