Perdagangan Antarabangsa

Definisi Perdagangan Antarabangsa

Perdagangan Antarabangsa merujuk kepada perdagangan atau pertukaran barang dan atau perkhidmatan melintasi sempadan antarabangsa. dan biasanya dilengkapi dengan faktor risiko tambahan seperti nilai tukar, kebijakan pemerintah, ekonomi, undang-undang negara lain, sistem kehakiman, dan pasaran kewangan yang mempengaruhi perdagangan antara keduanya. Bagi mana-mana negara, perdagangan antarabangsa mewakili sebahagian besar daripada KDNK negara kerana terdapat kesan pertukaran wang asing. Bagi India, ia telah menjadi penyumbang tertinggi kepada KDNK negara dan akhirnya ekonomi secara keseluruhan.

Contoh mengenai Perdagangan Antarabangsa

Berikut adalah beberapa contoh untuk perdagangan antarabangsa:

Contoh # 1

Andaikan terdapat dua Negara, X dan Y. X menghasilkan beras dengan kos yang sangat murah berbanding Y. Walau bagaimanapun, X sangat miskin dari segi kewangan tetapi Y adalah negara yang lebih kaya tetapi tidak dapat menghasilkan padi di tanahnya kerana tidak sesuai Tanah untuk Tanaman. Dalam kes ini, boleh berlaku Perdagangan Antarabangsa antara X & Y kerana Y dapat membeli seberapa banyak kuantiti dari X untuk memenuhi keperluan Rakyat Negara Y, dan secara bersamaan X akan menjadi lebih kaya dengan menjual kuantiti beras tambahan dihasilkan kepada Y.

Contoh # 2

Mari kita anggap ada dua Negara A dan B. A berpolitik sangat kuat dan Pemimpin Dunia sementara B secara politiknya sangat lemah. Dalam hal ini, untuk membuat B Kuat, ada yang dapat memulai Perdagangan Internasional antara Keduanya untuk memperbaiki Kondisi Kewangan B dan akhirnya situasi politik juga sehingga mudah bagi B untuk mengambil alih A yang terkendali secara politik .

Contoh # 3

Mari kita anggap ada dua negara, M dan N. M mempunyai sumber semula jadi yang cukup untuk menghasilkan ubat dengan kos rendah sementara N kekurangan sama tetapi N mempunyai pengeluaran gula yang cukup tetapi M kekurangan gula di negaranya. Dalam kes ini, mungkin ada senario di mana M akan membeli Gula dari N untuk memenuhi keperluannya dengan syarat M harus menjual Sumber Asli kepada N untuk membuat ubat itu juga. Sekiranya Terma dan syarat ini dipenuhi di bidang politik, terdapat skala ekonomi yang besar untuk rakyat kedua-dua negara yang akhirnya akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

Kelebihan Perdagangan Antarabangsa

 • Penggunaan Sumber Asli dengan cekap: Oleh kerana kedua-dua negara dalam perdagangan akan memiliki semacam sumber daya alam, kedua-duanya dapat memanfaatkannya dengan cara terbaik.
 • Ketersediaan semua jenis Barang: Ini membolehkan negara-negara memiliki semua jenis barang termasuk barang yang tidak dapat mereka hasilkan.
 • Pengkhususan: Ini membawa kepada pengkhususan barang yang berbeza di negara yang berbeza.
 • Pengeluaran Skala Besar: Ini membolehkan negara menghasilkan dalam jumlah besar.
 • Kestabilan Harga: Ini membantu dalam menyamakan harga barang menghilangkan turun naik harga barang dan atau Perkhidmatan.
 • Peningkatan pengetahuan teknikal: Ini membolehkan Negara bertukar teknologi antara mereka yang juga menambah bank teknikal negara dan juga KDNK.
 • Kerjasama Antarabangsa: Ini juga membantu dalam kerjasama tekanan antarabangsa ke atas Negara-negara sehingga membina hubungan dan persefahaman di antara para pemimpin dunia.

Kelemahan Perdagangan Antarabangsa

 • Kesan buruk terhadap Penggunaan Rumah: Perdagangan antarabangsa juga memberi kesan buruk terhadap pengeluaran Pemain Domestik kerana disebabkan oleh persaingan asing, industri yang akan datang di pasaran mungkin runtuh sepenuhnya.
 • Ketergantungan Ekonomi: Negara-negara yang kurang maju di dunia harus bergantung pada Ekonomi Maju untuk memenuhi Permintaan mereka
 • Ketergantungan Politik: Kadang-kadang Perdagangan Antarabangsa dilaksanakan untuk memenuhi agenda politik iaitu membahayakan kebergantungan politik Negara-negara lain.
 • Import Barangan Berbahaya: Mungkin juga berlaku barang-barang berbahaya yang diimport yang boleh menimbulkan kekacauan pada warga negara pengimport.
 • Penyimpanan barang: Kadang kala penyimpanan menjadi masalah besar di kalangan pengimport kerana import yang besar boleh menyebabkan tekanan yang kuat di gudang untuk menyimpan barang di dalamnya.
 • Perang Dunia: Perdagangan Antarabangsa juga boleh menyebabkan persaingan perdagangan antara pemain Antarabangsa yang juga boleh mengakibatkan Perang Dunia.
 • Bahaya untuk perdamaian antarabangsa: Ini memberi peluang kepada pemain Asing untuk datang ke negara lain dan menetap sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ancaman terhadap keamanan Dalaman.

Kesimpulannya

Perdagangan antarabangsa adalah salah satu elemen terpenting dalam ekonomi Kewangan sejak seluruh Negara; pertumbuhan bergantung pada Angka import-eksport yang merupakan salah satu penyumbang utama kepada Produk Domestik Kasar Negara. Tanpa Perdagangan Antarabangsa, mustahil bagi negara mana pun untuk berkembang dari segi kewangan, politik, dan ekonomi. Menjadi kepentingan negara untuk menjadikan Perdagangan Antarabangsa dan hubungannya dengan para pemimpin dunia begitu kuat sehingga akan sangat mudah untuk dilalui dalam semua rintangan.