Pajakan Leveraged

Apa yang dimaksudkan dengan Pajakan Leveraged?

Pajakan leveraj merujuk kepada perjanjian pajakan di mana pemajak memperoleh aset yang sebahagiannya dibiayai oleh institusi kewangan dan menyewakan yang sama kepada pemajak untuk pembayaran pajakan yang dipersetujui. Pemajak memindahkan sewa pajakan terus ke akaun escrow yang dikendalikan oleh institusi kewangan oleh pemajak. Institusi kewangan membebankan ansuran pinjaman (pokok dan juga faedah) dari hasil yang terdapat dalam akaun escrow dan jumlah baki sekiranya ada yang dipindahkan ke akaun pemajak.

Contoh Pajakan Leveraged

 1. ABC Inc. memerlukan sekeping peralatan baru dengan harga AS $ 1 juta selama 2 tahun untuk tujuan penyelidikan. Oleh kerana ABC Inc. memerlukan peralatan untuk jangka waktu yang agak singkat, membelinya bukanlah keputusan yang tepat bagi syarikat. Oleh itu, syarikat memutuskan untuk mengambil peralatan sewaan.
 2. XYZ Inc. sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan serupa dan bersedia untuk menyewanya kepada ABC Inc. selepas pemerolehan. Walau bagaimanapun, XYZ Inc. hanya mempunyai US $ 200,000 dan dengan itu ingin membiayai baki AS $ 800,000 dari institusi kewangan @ kadar faedah 7%.
 3. Ini adalah urus niaga pajakan leveraged di mana XYZ Inc. adalah pemberi pajak yang telah membiayai sebahagian peralatan dari pemberi pinjaman (institusi kewangan) tanpa alasan untuk memajaknya kepada ABC Inc (pemajak).
 4. Pada gilirannya, ABC Inc. (pemajak) akan membayar sewa pajakan ke akaun escrow yang dipelihara dengan institusi kewangan. Institusi kewangan, setelah menyesuaikan prinsip dan bunga yang perlu dibayar, menyerahkan lebihan hutang kepada XYZ Inc. (pemberi pajak).

Rawatan Perakaunan

Kodifikasi Piawai Perakaunan 840 (ASC 840) berkaitan dengan perakaunan untuk pajakan modal di Amerika Syarikat. Menurut ASC 840, pajakan dianggap sebagai pajakan leverage, jika:

Perjanjian pajakan memenuhi salah satu perkara berikut:

 • Akan ada pemindahan hak milik aset pada akhir tempoh pajakan
 • Pajakan ini memberi pilihan kepada pemajak tetapi aset pada harga lebih rendah daripada nilai saksama.
 • Tempoh pajakan adalah untuk sebahagian besar (lebih dari 75%) baki hayat ekonomi aset.
 • Nilai sekarang pembayaran minimum pajakan adalah lebih daripada 90% dari nilai saksama aset yang dipajak.

DAN

Perjanjian pajakan memenuhi semua perkara berikut:

 • Kolektibilitas pembayaran pajakan minimum adalah pasti dan dapat diramalkan.
 • Pemberi pajak tidak perlu menanggung kos tambahan sekiranya kos tersebut tidak dapat diganti.
 • Pajakan melibatkan tiga pihak: pemajak, pemajak dan peminjam.
 • Aset ini sebahagian besarnya dibiayai oleh pemberi pinjaman secara bukan jalan.
 • Pelaburan bersih pemajak merosot semasa tempoh awal dan meningkat pada tempoh kemudian.

Selanjutnya, sesuai ASC 840, dalam hal Leveraged Lease, penyewa akan mengenali hal-hal berikut:

 • Hutang sewa pajakan, selepas pembayaran pokok dan faedah
 • Pendapatan tidak berpendapatan
 • Nilai tertunggak (baki) harta yang disewa
 • Jumlah kredit cukai pelaburan, jika ada.

Pemajak hanya menyedari pembayaran sewa pajakan sebagai perbelanjaan dan caj terhadap keuntungannya.

Perkara Penting yang Perlu Dipertimbangkan dalam Kes Pajakan Leveraged

 • Biasanya, dalam hal pajakan leverage, pemberi pajak meletakkan 20% -30% sumbangan dari dana sendiri dan seimbang dibiayai melalui bank, institusi kewangan atau pemberi pinjaman pihak ketiga untuk perolehan aset.
 • Pinjaman yang dibiayai oleh pemberi pinjaman umumnya tidak boleh digunakan. Ini bermaksud pemberi pinjaman tidak bertanggungjawab untuk pembayaran ansuran pinjaman sekiranya berlaku kegagalan, dan pemberi pinjaman boleh mendapatkan kembali ansuran hanya dari sewa pajakan yang dibayar oleh pemajak.
 • Oleh kerana pemberi pinjaman akan membiayai aset tersebut dengan kaedah tidak menggunakan jalan keluar, adalah penting bagi pemberi pinjaman untuk menilai kelayakan kredit pemajak juga sebelum mendapat kebenaran pinjaman.
 • Di Amerika Syarikat, Sistem Pemulihan Kos Dipercepat (ACRS) (seperti yang diperkenalkan melalui Akta Pajak Pemulihan Ekonomi 1981) memungkinkan pembeli aset untuk memperoleh Kredit Cukai Pelaburan. Dengan memperoleh kredit Cukai Pelaburan, pembeli dapat memotong persentase (seperti yang ditentukan dalam undang-undang) dari harga aset dari pajaknya untuk tahun di mana aset tersebut digunakan.
 • Selain itu, pembeli aset juga akan mendapat faedah cukai dari pengurangan susut nilai yang dipercepat.
 • Pajakan leverage bermanfaat untuk pemajak apabila pemajak memerlukan aset untuk tujuan jangka pendek kerana pemajak dapat memperoleh aset melalui pajakan dan bukannya membelinya.

Kesimpulannya

Pajakan leverage adalah sejenis pajakan modal yang melibatkan tiga pihak: pemajak, pemajak, dan pemberi pinjaman. Pemberi pajak memperoleh aset tersebut melalui pembiayaan sebahagian ekuiti dan baki selebihnya dari hutang seperti yang dibiayai oleh institusi pemberi pinjaman tanpa dasar. Selepas pembelian aset, pemajak memajaknya kepada pemajak dengan mempertimbangkan sewa pajakan, yang secara langsung masuk ke institusi peminjam terlebih dahulu dan baki yang akan diterima jika ada dipindahkan ke pemajak.