Kotak Teks VBA

Kotak Teks Excel VBA

Teks adalah semata-mata seperti kotak yang digunakan untuk mendapatkan input daripada pengguna, kotak teks adalah sebahagian daripada bentuk pengguna dan dalam tab pemaju dalam mana-mana lembaran excel, Jika kita ingin kotak teks dalam bentuk pengguna yang kami boleh pilih pilihan kotak teks dari kawalan borang pengguna di VBA atau dalam lembaran kerja kita boleh memilihnya dari tab reka bentuk.

VBA TextBox adalah salah satu kawalan dari banyak kawalan Borang Pengguna. Dengan menampilkan kotak teks pada formulir pengguna, kita dapat meminta mereka memasukkan data ke dalam kotak teks dan data yang dimasukkan oleh pengguna dapat disimpan ke lembar kerja dengan kode sederhana.

Bentuk pengguna sangat menarik dalam pengekodan VBA. Ini sangat membantu kita terutama ketika kita perlu mendapatkan input dari pengguna. Dengan borang pengguna, kami memiliki banyak kawalan dan untuk mendapatkan nilai input dari pengguna "Kotak Teks" adalah pilihan yang ideal dalam bentuk pengguna. Dengan meletakkan kotak teks pada borang pengguna, kita sebenarnya dapat memberitahu pengguna untuk memasukkan nilai yang diperlukan dalam kotak teks yang kita paparkan. Sekiranya anda tidak tahu mengenai kotak teks VBA, maka artikel ini akan membuat lawatan ke kotak teks VBA.

Bagaimana Memasukkan TextBox dalam VBA UserForm?

Anda boleh memuat turun Templat Kotak Teks VBA ini di sini - Templat Kotak Teks VBA

Untuk memasukkan kotak teks terlebih dahulu, kita perlu memasukkan borang pengguna. Untuk memasukkan borang pengguna pergi ke Masukkan> Borang Pengguna.

Sebaik sahaja anda mengklik Borang Pengguna, kami akan menggunakan Borang Pengguna seperti modul lain.

Klik pada Borang Pengguna untuk melihat Kawalan Borang Pengguna.

Dari kotak alat Kawalan ini pilih "TextBox" dan seret pada Form Pengguna.

Dengan ini, kita dapat melihat banyak sifat yang berkaitan dengan kotak teks ini.

Properties TextBox

Tekan kekunci F4 untuk melihat Sifat Kotak Teks.

Seperti yang dapat kita lihat kotak teks mempunyai Nama, warna, Sempadan seperti ini banyak. Sekarang berikan Nama yang Betul supaya kita dapat merujuk kotak teks ini dengan mudah semasa membuat pengekodan.

Contoh untuk menggunakan TextBox dalam Userform

Kami akan menjalankan salah satu projek dengan teks VBA. Kami akan membuat borang pengguna kemasukan data untuk menyimpan maklumat pekerja.

Langkah 1: Pada borang pengguna lukis Label.

Langkah 2: Tukar teks lalai label menjadi "Nama Pekerja".

Langkah 3: Di hadapan Label lukis kotak teks.

Langkah 4: Berikan nama yang tepat untuk kotak teks sebagai "EmpNameTextBox".

Langkah 5: Sekarang lukis satu lagi Label di bawah label pertama dan masukkan teks sebagai "ID Pekerja".

Langkah 6: Di hadapan label kedua lukiskan satu lagi kotak teks dan namakan sebagai "EmpIDTextBox".

Langkah 7: Lukis satu label lagi dan masukkan teks sebagai "Gaji".

Langkah 8: Lukis satu lagi kotak teks di hadapan label "Gaji" dan namakan sebagai "SalaryTextBox".

Langkah 9: Sekarang masukkan "Command Button" dari ToolBox.

Langkah 10: Tukar teks Butang Perintah sebagai "Kirim".

Ok, kita selesai dengan bahagian reka bentuk Borang Pengguna. Sekarang kita perlu menulis kod untuk menyimpan data yang dimasukkan dalam borang pengguna ini. Mulai sekarang jalankan borang pengguna dengan menekan kekunci F5 kita akan melihat bentuk pengguna seperti ini.

Langkah 11: Tukar Kapsyen Borang Pengguna di tetingkap Properties.

Langkah 12: Sekarang klik dua kali pada Butang Hantar Perintah. Sebaik sahaja anda mengklik dua kali, anda akan melihat sub prosedur automatik seperti di bawah.

Ini adalah ketika anda mengklik pada butang Kirim apa yang seharusnya berlaku. Kita perlu menyebutkan tugas dalam kod VBA. Dalam projek ini, tujuan kami adalah untuk menyimpan data yang dimasukkan ke dalam kotak teks sebaik sahaja kami mengklik pada Butang Kirim.

Buat pertama kali buat Templat seperti ini di lembaran kerja yang diberi nama "Kakitangan Lembaran".

Langkah 13: Sekarang kembali ke editor asas visual. Di dalam butang klik subrutin di VBA terlebih dahulu tentukan baris terakhir yang digunakan dengan menggunakan kod di bawah.

Kod:

 Perintah Sub PeribadiButton1_Klik () Dim LR Selagi LR = Lembaran Kerja ("Lembaran Pekerja"). Sel (Rows.Count, 1). End (xlUp). Baris + 1 Sub Akhir 

Langkah 14: Perkara pertama adalah di ruangan pertama kita akan menyimpan Nama Pekerja. Jadi untuk ini, kita perlu mengakses kotak teks bernama "EmpNameTextBox".

Kod:

 Private Sub CommandButton1_Click () Dim LR As Long LR = Lembaran Kerja ("Helaian Kakitangan"). Sel (Baris.Jumlah, 1). Akhir (xlUp). Baris + 1 Ramge ("A" & LR). Nilai = EmpNameTextBox.Value Sub Akhir 

Langkah 15: Di ruangan kedua kita perlu menyimpan ID Pekerja. Jadi ini akan diperoleh dengan mengakses kotak teks bernama "EmpIDTextBox".

Kod:

 Private Sub CommandButton1_Click () Dim LR As Long LR = Lembaran Kerja ("Helaian Kakitangan"). Sel (Baris.Jumlah, 1). Akhir (xlUp). Baris + 1 Ramge ("A" & LR). Nilai = EmpNameTextBox.Value Ramge ("B" & LR) .Value = EmpIDTextBox.Value End Sub 

Langkah 16: Akhirnya kita perlu menyimpan bahagian gaji, untuk ini, kita perlu mengakses kotak teks bernama "SalaryTextBox".

Kod:

 Private Sub CommandButton1_Click () Dim LR As Long LR = Lembaran Kerja ("Helaian Kakitangan"). Sel (Baris.Jumlah, 1). Akhir (xlUp). Baris + 1 Ramge ("A" & LR). Nilai = EmpNameTextBox.Value Ramge ("B" & LR). Nilai = EmpIDTextBox. Julat Nilai ("C" & LR). Nilai = SalaryTextBox.Nilai Akhir Sub 

Ok, kita sudah selesai dengan bahagian pengkodan juga. Sekarang jalankan kod menggunakan kunci F5 kita akan melihat Borang Pengguna seperti di bawah.

As of now, all the boxes are empty.

Fill the details first.

Now click on the “Submit” button, it will store the data to the worksheet.

Like this, you can keep entering the data and hit and submit button. This is the simple data entry user form with a text box.