Pernyataan Pembolehubah VBA

Dalam VBA pengisytiharan Pembolehubah diperlukan untuk menentukan pemboleh ubah untuk jenis data tertentu sehingga Ia dapat mengunci nilai, sebarang pemboleh ubah yang tidak didefinisikan dalam VBA tidak dapat menahan nilai, ada pilihan untuk mengaktifkan deklarasi pemboleh ubah yang memerlukan dan deklarasi pemboleh ubah dilakukan oleh Kata kunci DIM dalam VBA.

Pengisytiharan Pembolehubah dalam VBA

Sebelum beralih ke deklarasi pemboleh ubah VBA, mari kita terlebih dahulu memahami apa itu pemboleh ubah, apa penggunaan pemboleh ubah dan kapan kita harus menggunakannya.

Apakah pemboleh ubah dalam VBA?

Word Variable sendiri yang ditentukan pembolehubah pada dasarnya adalah nama memori di lokasi anda yang menyimpan beberapa nilai ke dalamnya . Anda boleh memberikan nilai dalam kod berdasarkan jenis pemboleh ubah. Nilai akan digunakan semasa menjalankan kod dan anda akan mendapat Output.

Apakah kegunaan Pembolehubah?

Semasa anda membuat program atau kod, ini terdiri daripada beberapa arahan yang menyampaikan maklumat ke sistem mengenai apa yang harus dilakukan dengan data. Data terdiri daripada dua jenis nilai, tetap dan berubah-ubah. Nilai tetap juga disebut sebagai pemalar. Pemboleh ubah ditentukan oleh jenis data tertentu iaitu Integer, Byte, string, dll. Ini membantu kita untuk mengenal pasti sifat data yang kita masukkan iaitu Teks, Nombor, Boolean, dll.

Bagaimana Menyatakan Pembolehubah?

Untuk menyatakan pemboleh ubah dalam kod, anda harus memberikan nama kepada pemboleh ubah tersebut. Anda dapat memberikan nama apa pun kepada pemboleh ubah namun, disarankan untuk memilih nama pemboleh ubah yang berkaitan dengan data sehingga pengguna lain juga dapat memahami dengan mudah. Sebagai contoh, jika anda perlu menyampaikan data Integer dalam kod daripada nama yang berubah-ubah seperti i_count atau out. Sekiranya anda perlu memberikan nilai rentetan daripada anda boleh menamakan pemboleh ubah tersebut seperti strName

Pemboleh ubah boleh dinyatakan di mana sahaja dalam kod VBA. Walau bagaimanapun, pengekod disarankan untuk menyatakannya pada permulaan kod sehingga setiap pengguna dapat memahami kod dengan sangat mudah. Pemboleh ubah harus dinyatakan menggunakan Dim.

Contoh Deklarasi Pembolehubah VBA

Berikut adalah beberapa contoh untuk anda memahami jenis data VBA. Anda boleh mencubanya di komputer anda.

Tambahkan modul dalam Editor VBA. Salin dan tampal kod di bawah satu persatu untuk melihat hasilnya.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Deklarasi Pembolehubah VBA ini di sini - Templat Excel Deklarasi Pembolehubah VBA ini

Pernyataan Pembolehubah VBA Contoh # 1 - Bilangan bulat

Jenis Data Integer VBA digunakan apabila anda perlu menyimpan nombor bulat. Integer dapat menyimpan nilai antara 32,768 hingga 32,767. Sekiranya anda perlu memberikan nilai melebihi ini, maka anda perlu menggunakan Long Datatype di VBA.

Kod:

 Sub VBA_Code1 () Skor Dim Sebagai Skor Integer = 101 MsgBox "Sachin Scored" & Skor Akhir Sub 

Apabila anda menjalankan kod di atas, hasilnya akan menunjukkan Sachin Scored 101. Lihat di bawah

Pernyataan Pembolehubah VBA Contoh # 2 - Rentetan

Jenis data rentetan VBA dapat menyimpan data sebagai teks.

Kod:

 Sub VBA_Code_String () Dim strName Sebagai String strName = "Ram" Range ("A1: A10") = "Ram" End Sub 

Apabila anda menjalankan kod di atas, ini akan memasukkan Ram di Setiap sel di antara Range A1: A10.

Pernyataan Pembolehubah VBA Contoh # 3 - Tarikh

Jenis data tarikh di VBA dapat menyimpan data seperti tarikh. Dalam format MM / DD / YYYY.

Kod:

 Sub VBA_Code_Date () Dim DOB Seperti Tarikh DOB = "04/04/1990" MsgBox "Saya dilahirkan pada" & DOB Akhir Sub 

Apabila anda menjalankan kod di atas, ini akan menunjukkan hasilnya seperti di bawah.

Pernyataan Pembolehubah VBA Contoh # 4 - Boolean

Jenis Data Boolean dalam VBA hanya mempunyai dua nilai Betul atau Salah.

Kod:

 Sub VBA_Code_Boolean () Dim bgender Sebagai Boolean bgender = Salah Jika bgender = Benar Kemudian Julat ("A1") = "Lelaki" Julat Lain ("A1") = "Perempuan" Tamat Jika Akhir Sub 

Apabila anda menjalankan kod bahawa hasil dalam sel A1 akan menjadi Perempuan.

Pernyataan Pembolehubah VBA Contoh # 5 - Panjang

Jenis data Long juga digunakan untuk menyimpan nombor. Mereka boleh menyimpan nombor antara -2,147,483,648 hingga 2,147,483,647. Di sini anda mesti ada soalan jika Integer dan Long keduanya dapat menyimpan nombor daripada mengapa kita menggunakan Integer?

Inilah jawapannya, Integer mengambil ruang dua bait, namun, Long memerlukan ruang 8 bait. Oleh itu, apabila anda mengetahui bahawa nombor itu boleh disimpan sebagai bilangan bulat, anda tidak boleh menggunakan masa yang lama agar masa program anda bertambah

Katakan anda perlu menunjukkan jarak antara Kutub Utara ke Kutub Selatan di Meter dan anda tahu bahawa jarak di meter berada di luar julat -32,768 hingga 32,767. Oleh itu, anda akan menggunakan jenis data Long.

Kod:

 Sub VBA_Code_long () Jarak redup Jarak Panjang = 13832000 MsgBox "Jarak antara Kutub Utara dan Kutub Selatan adalah" & jarak & "Meter" Akhir Sub 

Hasilnya adalah “Jarak antara Kutub Utara dan Kutub Selatan adalah 13832000 Meter

Sekiranya anda menggunakan bilangan bulat sebagai jenis data dalam kod di atas maka ini akan berlaku kerana kesilapan. Anda boleh mencubanya.

Perkara yang Perlu Diingat

Anda perlu mengingati beberapa titik semasa menyatakan pemboleh ubah.

  • Nama pemboleh ubah tidak boleh melebihi 255 Aksara
  • Pemboleh ubah tidak peka huruf besar kecil
  • Pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Anda boleh menggunakan nombor atau garis bawah di tengah nama pemboleh ubah
  • Deklarasi pemboleh ubah VBA tidak boleh dinamakan sebagai kata kunci Excel seperti Lembaran, Julat, dll.
  • Deklarasi pemboleh ubah VBA tidak mengandungi watak khas.