Keuntungan Modal vs Dividen

Perbezaan Antara Keuntungan Modal dan Dividen

Keuntungan modal adalah keuntungan yang direalisasikan apabila aset modal dijual pada harga yang lebih tinggi daripada kos yang meningkatkan keuntungan syarikat sedangkan dividen adalah sebarang pembayaran yang diterima dari syarikat yang mana syarikat membayar keuntungannya kepada pemegang sahamnya dan yang mana mengurangkan keuntungan tertahan syarikat.

Mereka adalah dua bentuk pendapatan yang berbeza yang diperoleh oleh pelabur berbanding pelaburan yang dibuat di Harta Tanah (Keuntungan modal) atau Saham (Dividen).

Keuntungan modal adalah kenaikan nilai pelaburan atau harta tanah yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada harga pembelian. Keuntungan ini tidak direalisasikan sehingga aset tersebut dijual. Sebaliknya, dividen adalah sebahagian daripada pendapatan firma yang diagihkan kepada pemegang saham sebagai ganjaran. Marilah kita menganalisis pelbagai perbezaan antara keuntungan modal berbanding dividen.

Keuntungan Modal vs Infografik Dividen

Mari lihat perbezaan utama antara keuntungan modal berbanding dividen.

Perbezaan Utama

  1. Keuntungan modal adalah keuntungan yang direalisasikan setelah menjual aset jangka panjang sedangkan dividen adalah pendapatan yang diterima dari keuntungan syarikat untuk pihak berkepentingan.
  2. Kejadian penambahan modal memerlukan penukaran bahagian / aset menjadi tunai sedangkan dividen dapat memberikan pendapatan berkala yang stabil.
  3. Penerima keuntungan modal terhad kepada pemilik dan / atau pelabur yang pada amnya jumlahnya sedikit. Walau bagaimanapun, penerima dividen pada amnya jumlahnya banyak sehingga boleh mencecah ribuan bergantung kepada jumlah saham yang diterbitkan.
  4. Keuntungan modal dikenakan cukai berbeza bergantung pada apakah jangka panjang atau jangka pendek sedangkan dividen biasanya dikenakan pada kadar tetap (mis. 10%, 15%).
  5. Keuntungan modal akan berlaku secara umum sekali seumur hidup pelabur kerana nilainya diterima setelah disedari sedangkan Dividen dapat diagihkan setiap tahun bergantung pada keputusan dan dasar pengurusan kanan syarikat.
  6. Jumlah keuntungan modal secara amnya berada pada tren yang meningkat kerana merupakan aset jangka panjang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor makroekonomi sedangkan jumlah dividen boleh menjadi tidak menentu dan bergantung pada prestasi syarikat dan keputusan pengurusan. Ada kemungkinan mereka mendapat pulangan yang mencukupi tetapi mungkin ingin mencabut sejumlah keuntungan dari pelaburan kerana melabur dalam aktiviti lain syarikat.
  7. Keputusan untuk merealisasikan keuntungan modal terletak di tangan pemilik / pelabur tetapi pemegang saham tidak dapat mengawal masa dan jumlah dividen yang akan diedarkan.
  8. Dari segi emolumen, keuntungan modal tidak menawarkan apa-apa tambahan selain dari turun naik keuntungan tetapi dividen dapat menawarkan lebih banyak dari segi bonus saham, pembahagian saham, dll.

Contohnya

Katakan jika harta tanah dibeli dengan harga $ 2,00,000 dan jika dijual dengan harga $ 2,75,000, jumlah keuntungan modal adalah [$ 2,75,000 - $ 2,00,000 = $ 75,000]. Jumlah cukai yang sama akan berbeza-beza mengikut jangka masa jika ia ditahan. Katakanlah, aset tersebut telah dijual setelah 3 tahun dengan kadar cukai 20%. Jumlah cukai adalah [20% * 75,000 = $ 15,000]

Perlakuan cukai terhadap keuntungan modal dapat membantu mengurangkan pendapatan bercukai pada tahun tertentu. Sekiranya seseorang kehilangan wang untuk pelaburan dan sedang mempertimbangkan untuk mengubah strategi pelaburan, aset tersebut dapat dijual dengan kerugian dan menerima manfaat cukai dari kerugian yang ditanggung pada aset tersebut. Ini bukanlah alasan utama untuk menjual.

Sekiranya syarikat menyatakan dividen @ $ 1.50 sesaham maka ia akan digandakan dengan jumlah saham yang dipegang. Katakan Encik A. memegang 12 saham firma maka dia akan mendapat dividen = 12 * 1.50 = $ 18. Harus diingat bahawa dividen mungkin menghadapi dua kali ganda cukai kerana ia sudah dikenakan cukai di peringkat korporat dan kemudian pemegang saham selanjutnya dikenakan cukai agihan dividen pada tahap individu juga.

Jadual Perbandingan Keuntungan Modal vs Dividen

Asas PerbandinganKeuntungan modalDividen
MaknaKenaikan nilai aset jangka panjangSebahagian daripada pendapatan diedarkan kepada pemegang saham
KeperluanBergantung pada faktor makroekonomiBergantung pada keputusan pengurusan kanan
PelaburanPelaburan besar diperlukan untuk memperoleh aset modal agar layak mendapat keuntungan modalLebih rendah pelaburan untuk membeli stok
PercukaianJumlah cukai yang tinggi.Jumlah cukai yang lebih rendah dikenakan.
KekerapanDirealisasikan semasa pembubaranSecara berkala bergantung pada polisi.

Kesimpulannya

Objektifnya adalah untuk menawarkan pendapatan kepada pelabur atas jumlah pokok yang dilaburkan oleh mereka. Oleh kerana jumlah yang diperoleh dapat berubah-ubah, ia akan menarik perhatian pihak berkuasa cukai dan dengan itu diharuskan diperlakukan dengan berhati-hati dan sesuai dengan objektif pelaburan.

Kedua-duanya mempunyai perlakuan yang unik dalam kod cukai AS dan pengetahuan tentang memasukkan perbezaan ini dalam rancangan kewangan akan membantu menggunakan wang dengan cekap dalam jangka masa panjang. Mereka juga dapat membantu menangani liabiliti cukai dan mengurangkan pendapatan kena cukai juga.