Borang BPA Penuh

BPA Penuh (Akauntan Awam Bertauliah)

BPA lengkap adalah Akauntan Awam Bertauliah. Ini adalah ijazah yang diiktiraf di seluruh dunia dan peperiksaan yang sama diatur dan dijalankan oleh AICPA (juga dikenali sebagai Institut Akauntan Awam Bersertifikat Amerika) dan calon yang mengikuti kursus ini dapat menyelesaikannya dan memperoleh gelar dalam hal tujuh bulan hingga satu tahun.

Bagaimana Menjadi BPA?

 • Dia semestinya mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan.
 • Dia mesti telah menyelesaikan seratus lima puluh jam semester pendidikan. Seorang calon boleh menyelesaikan jam semester yang diperlukan dengan memperoleh ijazah sarjana, atau mendaftar dalam program lima tahun, atau menjalani kursus peringkat siswazah bersama dengan kursus sarjana yang sedang berlangsung, dua jurusan, atau lain-lain.
 • Beberapa majikan hari ini berusaha untuk mengambil calon yang merupakan CPA dan juga pemegang ijazah MBA. Aspirant boleh memperoleh ijazah MBA dan memenuhi harapan majikan serta menyelesaikan 150 jam semester wajib pada masa yang sama.
 • Seorang calon juga perlu mengikuti dan memenuhi syarat Ujian CPA Seragam yang dianjurkan oleh AICPA.
 • Seorang calon juga perlu memohon dan mendapatkan lesen untuk menjadi Akauntan Awam Bertauliah.
 • Seorang Akauntan Awam yang diperakui setelah mendapat lesen dari Lembaga Perakaunan negara tersebut diminta untuk melanjutkan pendidikan lanjutan dengan mengambil bahagian secara aktif dalam peluang pembangunan sehingga mereka terus diperbaharui dengan keperluan industri yang selalu berubah.

Keperluan Pendidikan CPA

Keperluan pendidikan Akauntan Awam Bertauliah adalah ijazah sarjana muda dalam perakaunan bersama dengan 150 jam semester, pensijilan CPA (Ujian CPA Seragam), dan pengalaman minimum dua tahun dalam perakaunan awam. Ini juga boleh mempertimbangkan untuk mendapatkan MBA kerana memenuhi syarat 30 jam.

Pengalaman Kerja Akauntan Awam Bertauliah

Keperluan berkaitan dengan pengalaman kerja untuk calon BPA mungkin berbeza dari satu negara ke negara. Beberapa negara / bidang kuasa memerlukan pengalaman minimum 2 tahun dalam perakaunan awam sementara beberapa negara / bidang kuasa juga baik dengan pengalaman kerja perakaunan bukan awam. Negara-negara yang mempunyai sistem tier-I akan mewajibkan calon yang memenuhi syarat untuk memenuhi syarat peperiksaan Akauntan Awam Bertauliah dan memperoleh pengalaman yang relevan juga untuk mendapatkan sijil CPA dan juga lesen. Negara yang mempunyai sistem peringkat II memberikan sijil sebaik sahaja pelajar itu menyelesaikan peperiksaan CPA dan membolehkannya memenuhi syarat pengalaman yang relevan setelah itu.

Ujian

Peperiksaan Akauntan Awam yang diperakui adalah peperiksaan tahap satu dan hanya terdiri daripada empat kertas. Ini adalah peperiksaan soalan MCQ atau pelbagai pilihan. Calon perlu hadir untuk peperiksaan tahap satu ini dan perlu menjawab 4 kertas peperiksaan dan soalan-soalan ini akan ditanya dalam bentuk soalan pilihan atau MCQ.

Peperiksaan dalam CPA dijalankan pada mata pelajaran berikut-

 1. Perakaunan dan Pelaporan Kewangan- Masa maksimum diperuntukkan 4 jam
 2. Pengauditan dan Pengesahan- Masa maksimum diperuntukkan 4 jam
 3. Peraturan- Masa maksimum diperuntukkan 3 jam
 4. Persekitaran dan Konsep Perniagaan- Masa maksimum diperuntukkan 3 jam

Gaji

Gaji purata CPA di AS adalah $ 119,000 mengikut AICPA (Persatuan Akauntan Profesional Bertauliah Antarabangsa). Gaji yang dinyatakan di atas tidak termasuk bonus atau insentif. Ini dapat menjangkakan kenaikan purata 4 hingga 5 peratus setiap tahun.

Kebaikan

# 1 - Pengiktirafan Global

Kursus CPA ditawarkan dan diatur oleh AICPA ((juga dikenali sebagai American Institute of Certified Public Accountants) yang kebetulan merupakan persatuan perakaunan terbesar di dunia. Oleh itu, kursus ini dianggap sebagai peluang sempurna untuk profesional yang mempunyai CA, CS, ICWA, MBA dalam bidang kewangan, LLB, B.Com dan M.Com dan sedang mencari sijil yang diiktiraf di seluruh dunia.

# 2 - Peluang Kerjaya yang sangat besar

Ini dapat berlaku dalam berbagai jenis organisasi tanpa mengira industri tempat mereka beroperasi. BPA boleh memohon pekerjaan di berbagai industri seperti firma penyelidikan, firma ekuiti swasta, bank pelaburan, dana bersama, dana lindung nilai, firma perakaunan, firma audit , penggabungan, dan pengambilalihan, dll.

# 3 - Banyak Kemudahan dan Kelenturan

Seorang calon yang mengejar CPA dapat menyelesaikan kursus dalam tempoh tujuh bulan hingga jangka masa satu tahun. Ini adalah peperiksaan dalam talian yang dijalankan pada satu tahap di mana pemohon hanya perlu membersihkan 4 kertas.

Perbezaan Antara CPA dan CA

 • CPA adalah borang ringkas yang digunakan untuk Akauntan Awam Bertauliah sedangkan CA adalah borang pendek yang digunakan untuk Akauntan Berkanun.
 • CPA diatur oleh AICPA sedangkan CA diatur oleh ICAI.
 • CA adalah kursus India dan individu yang mempunyai ijazah ini tidak begitu dikenali di seluruh dunia. CPA menjadi kursus antarabangsa mendapat pengiktirafan di seluruh dunia.
 • CA memerlukan minimum 4 hingga 5 tahun untuk calon yang ingin menyelesaikannya. Sebaliknya, seseorang individu yang mengikuti CPA dapat menamatkan pengajian dalam tempoh minimum 7 bulan hingga 1 tahun.
 • Calon yang ingin mengikuti CPA semestinya perlu memiliki ijazah B.Com, 150 jam semester, pensijilan CPA (Ujian CPA Uniform), dan pengalaman minimum dua tahun dalam perakaunan awam. Dalam kes CA, calon tidak perlu memiliki ijazah sarjana muda. Dia boleh mengikuti CA setelah tamat peperiksaan kelas 12.
 • Peratusan lulus di CA hampir 5 peratus sedangkan peratusan lulus dalam BPA hampir 45 peratus.

Kesimpulannya

Akauntan Awam Bertauliah adalah tahap tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang dalam bidang perakaunan. Ini adalah kursus yang diiktiraf secara global dan individu dengan ijazah ini akan mempunyai kelebihan untuk melayani pelbagai industri seperti firma perakaunan, firma audit, penggabungan dan pengambilalihan, dana lindung nilai, firma penyelidikan, firma ekuiti swasta, bank pelaburan, dll. Ijazah CPA adalah sangat sesuai untuk profesional yang mencari pengiktirafan dan kecemerlangan antarabangsa dalam bidang perakaunan.