NPV vs XNPV | Perbezaan Teratas dengan Contoh Excel

NPV vs XNPV

Nilai Hadir Bersih (NPV) didefinisikan sebagai perbezaan antara nilai yang ada dari kedatangan tunai bersih dan nilai yang ada dari jumlah perbelanjaan tunai. Walaupun NPV sangat membantu dalam hal aliran tunai berkala, XNPV, sebaliknya, menentukan Nilai Hadir Bersih untuk pelbagai pembayaran tunai yang pada dasarnya tidak perlu berkala.

Dalam artikel ini, kita melihat NPV vs XNPV secara terperinci -

  Juga, lihat NPV vs IRR

  Apa itu NPV?

  Nilai Kini Bersih (NPV) didefinisikan sebagai perbezaan antara nilai yang ada dari kedatangan tunai bersih dan nilai yang ada dari jumlah perbelanjaan tunai. NPV umumnya digunakan semasa menyiapkan anggaran penganggaran modal untuk menentukan secara tepat daya maju mana-mana projek baru atau peluang pelaburan yang berpotensi.

  Formula untuk menentukan NPV (apabila kedatangan tunai adalah sama rata):

  NPV t = 1 hingga T   = ∑ Xt / (1 + R) t - Xo

  Di mana,

  • X t = jumlah aliran masuk tunai untuk tempoh t
  • X o = perbelanjaan pelaburan awal bersih
  • R = kadar diskaun, akhirnya
  • t = jumlah kiraan tempoh masa

  Formula untuk menentukan NPV (apabila kedatangan tunai tidak rata):

  NPV = [C i1 / (1 + r) 1 + C i2 / (1 + r) 2 + C i3 / (1 + r) 3 +…] - X o

  Di mana,

  • R adalah kadar pulangan yang ditentukan setiap tempoh;
  • C i1 adalah kedatangan tunai gabungan pada tempoh pertama;
  • C i2 adalah kedatangan tunai gabungan pada tempoh kedua;
  • C i3 adalah kedatangan tunai gabungan selama tempoh ketiga, dan lain-lain ...

  Pemilihan Projek menggunakan NPV

  Untuk projek individu, ambil projek hanya apabila NPVnya dikira positif, buang jika projek NPV dikira negatif dan tetap tidak peduli untuk mempertimbangkan atau membuang jika projek NPV tiba di sifar.

  Untuk projek yang berbeza atau projek yang bersaing, pertimbangkan projek yang mempunyai NPV yang lebih besar.

  Nilai sekarang bersih dengan tanda positif menunjukkan bahawa anggaran pendapatan yang dikeluarkan oleh sebarang peluang pelaburan atau projek (dalam denominasi dolar yang ada) melampaui perbelanjaan yang diproyeksikan (juga dalam nilai dolar yang ada). Biasanya, sebarang pelaburan yang mempunyai hasil NPV positif pasti menguntungkan sementara pelaburan yang mempunyai hasil NPV negatif akan menyebabkan kerugian keseluruhan. Idea ini secara khusus menentukan Peraturan Nilai Kini Bersih, menunjukkan bahawa hanya pelaburan tersebut yang harus dipertimbangkan yang mempunyai hasil NPV positif.

  Sebagai tambahan, andaikan peluang pelaburan berkaitan dengan penggabungan atau pengambilalihan, seseorang mungkin menggunakan Aliran Tunai Diskaun.

  Selain formula NPV, nilai sekarang bersih bahkan dapat dikira dengan memanfaatkan spreadsheet, jadual seperti Microsoft Excel dan juga kalkulator NPV.

  Menggunakan NPV dalam Excel

  Menggunakan NPV dalam lembaran excel sangat mudah.

  = NPV (Kadar, Nilai1, Nilai2, Nilai3 ..)

  • Kadar dalam formula adalah kadar diskaun yang digunakan dalam satu tempoh
  • Nilai 1, Nilai 2, Nilai 3, dan lain-lain adalah aliran masuk atau aliran keluar tunai pada akhir tempoh 1, 2, 3, masing-masing.

  NPV Contoh # 1 - dengan aliran masuk tunai yang telah ditentukan sebelumnya

  Anggaplah syarikat berminat untuk menganalisis anggaran kemampuan projek utama yang menuntut aliran keluar awal $ 20,000. Sepanjang tempoh tiga tahun, projek tersebut masing-masing menghasilkan pendapatan $ 4000, $ 14,000 dan $ 22,000. Kadar diskaun yang diunjurkan dijangka 5.5%. Pada pandangan awal, nampaknya pulangan pelaburan hampir dua kali ganda dari pelaburan awal. Tetapi, jumlah yang diperoleh selama tiga tahun tetap tidak sama dengan jumlah bersih yang diperoleh hari ini, oleh itu akauntan syarikat menentukan NPV dengan cara yang unik untuk mengenal pasti keuntungan keseluruhan sedangkan, mengira nilai masa yang dikurangkan dari anggaran pendapatan:

  NPV Contoh # 1 - Penyelesaian menggunakan Pengiraan Manual

  Untuk mengira Nilai Kini Bersih, seseorang harus ingat perkara berikut:

  • Penambahan Nilai Kini yang diterima
  • Potongan Nilai Sekarang yang dibayar

  NPV = {$ 4,000 / (1 + .055) ^ 1} + {$ 14,000 / (1 + .055) ^ 2} + {$ 22,000 / (1 + .055) ^ 3} - $ 20,000

  = $ 3,791.5 + $ 12,578,6 + $ 18,739,4 - $ 20,000

  = $ 15,105.3

  NPV Contoh # 1 - Penyelesaian menggunakan Excel

  Menyelesaikan masalah NPV di Excel sangat mudah. Pertama, kita perlu meletakkan pemboleh ubah dalam format standard seperti yang diberikan di bawah ini dengan Aliran Tunai dalam satu baris.

  Dalam contoh ini, kami diberi kadar potongan kadar diskaun tahunan sebanyak 5.5%. Apabila kita menggunakan NPV Formula, kita bermula dengan $ 4000 (aliran masuk tunai pada akhir tahun 1) dan memilih julatnya sehingga $ 22,000 (

  Apabila kita menggunakan NPV Formula, kita mulai dengan $ 4000 (aliran masuk tunai pada akhir tahun 1) dan memilih julat hingga $ 22,000 (sepadan dengan aliran masuk tunai tahun 3)

  Nilai Sekarang Aliran Tunai (tahun 1, 2 dan 3) adalah $ 35,105.3

  Tunai yang dilaburkan atau aliran keluar Tunai pada Tahun 0 adalah $ 20,000.

  Apabila kita menolak aliran keluar tunai dari nilai sekarang, kita mendapat Nilai Hadir Bersih sebanyak  $ 15,105.3

  NPV Contoh # 2 - dengan aliran masuk tunai yang seragam

  Tentukan nilai kini bersih projek yang memerlukan pelaburan awal bernilai $ 245,000 sementara dianggarkan akan memberikan kedatangan tunai $ 40,000 setiap bulan untuk 12 bulan akan datang. Nilai projek selebihnya dianggap sifar. Kadar pulangan yang dijangkakan adalah 24% setahun.

  NPV Contoh # 2 - Penyelesaian menggunakan Pengiraan Manual

  Diberikan,

  Pelaburan awal = $ 245,000

  Keseluruhan kedatangan tunai setiap tempoh = $ 40,000

  Kiraan tempoh = 12

  Kadar Diskaun untuk setiap tempoh = 24% / 12 = 2%

  Pengiraan NPV:

  = $ 40,000 * (1- (1 + 2%) ^ -12) / 2% - $ 245,000

  = $ 178,013.65

  NPV Contoh # 2 - Penyelesaian menggunakan Excel

  Seperti yang kami lakukan dalam contoh sebelumnya, perkara pertama yang akan kami lakukan adalah memasukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai dalam format standard seperti yang diberikan di bawah.

  Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan dalam contoh ini -

  1. Dalam contoh ini, kami diberikan aliran masuk bulanan sedangkan kadar diskaun yang diberikan adalah sepanjang tahun.
  2. Dalam formula NPV, kita perlu memastikan bahawa kadar diskaun dan aliran masuk tunai berada dalam frekuensi yang sama, yang bermaksud jika kita mempunyai aliran tunai bulanan maka kita harus mempunyai kadar diskaun bulanan.
  3. Dalam contoh kami, kami akan mengusahakan Kadar Diskaun dan menukar kadar diskaun tahunan ini menjadi kadar diskaun bulanan.
  4. Kadar Diskaun Tahunan = 24%. Kadar Diskaun Bulanan = 24% / 12 = 2%. Kami akan menggunakan kadar diskaun 2% dalam pengiraan kami

  Dengan menggunakan aliran masuk bulanan ini dan kadar diskaun bulanan 2%, kami mengira nilai semasa aliran tunai masa depan.

  Kami mendapat nilai semasa aliran masuk bulanan sebanyak $ 423,013.65

  Tunai yang Dilaburkan atau Aliran keluar tunai pada Bulan 0 adalah $ 245,000

  Dengan ini, kita mendapat Nilai Hadir Bersih $ 178,013.65

  Apa itu XNPV?

  Fungsi XNPV dalam excel terutama menentukan Nilai Hadir Bersih (NPV) untuk pelbagai pembayaran tunai yang pada dasarnya tidak perlu berkala.

  XNPV t = 1 hingga N   = ∑ Ci / [(1 + R) d x d o / 365]

  Di mana,

  • d x = tarikh perbelanjaan x
  • d o = tarikh perbelanjaan ke-0
  • C i = perbelanjaan i

  Menggunakan XNPV dalam Excel

  Fungsi XNPV di Excel menggunakan formula berikut untuk mengira nilai sekarang bersih dari sebarang peluang pelaburan:

  XNPV (R, Julat Nilai, Julat Tarikh)

  Di mana,

  R = kadar diskaun untuk aliran tunai

  Julat Nilai = Satu set data berangka, yang menggambarkan pendapatan dan pembayaran, di mana:

  • Angka positif dikenal pasti sebagai pendapatan;
  • Angka negatif dikenal pasti sebagai pembayaran.

  Pengeluaran pertama adalah mengikut budi bicara dan menandakan pembayaran atau perbelanjaan pada permulaan pelaburan.

  Julat Tarikh = Julat tarikh yang setara dengan siri perbelanjaan. Susunan pembayaran ini harus sepadan dengan susunan nilai yang dibekalkan.

  Contoh XNPV 1

  Kami akan mengambil contoh yang sama dengan yang kami ambil sebelumnya dengan NPV dan melihat apakah ada perbezaan antara kedua pendekatan NPV vs XNPV.

  Anggaplah syarikat berminat untuk menganalisis anggaran kemampuan projek utama yang menuntut aliran keluar awal $ 20,000. Sepanjang tempoh tiga tahun, projek tersebut masing-masing menghasilkan pendapatan $ 4000, $ 14,000 dan $ 22,000. Kadar diskaun yang diunjurkan dijangka 5.5%.

  Pertama, kami akan memasukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai dalam format standard. Harap maklum di sini bahawa kami juga telah meletakkan tarikh yang sesuai dengan aliran masuk dan aliran keluar tunai.

  Langkah kedua adalah mengira dengan memberikan semua input yang diperlukan untuk XNPV - Kadar Diskaun, Julat Nilai dan Julat Tarikh. Anda akan perhatikan bahawa dalam formula XNPV ini, kami juga memasukkan aliran keluar tunai yang dilakukan hari ini.

  Kami mendapat nilai Hadapan menggunakan XNPV sebagai $ 16,065.7.

  Dengan NPV, kami mendapat Nilai Sekarang ini sebagai $ 15,105.3

  Nilai Sekarang menggunakan XNPV lebih tinggi daripada NPV. Bolehkah anda meneka mengapa kita mendapat nilai sekarang yang berbeza di bawah NPV vs XNPV?

  Jawapannya mudah. NPV mengandaikan bahawa aliran masuk tunai masa depan berlaku pada akhir tahun (mulai hari ini). Anggaplah bahawa hari ini adalah 3 Julai 2017, maka aliran masuk tunai pertama sebanyak $ 4000 dijangka berlaku setelah satu tahun dari tarikh ini. Ini bermakna anda mendapat $ 4,000 pada 3 Julai 2018, $ 14,000 pada 3 Julai 2019 dan $ 22,000 pada 3 Julai 2020.

  Namun, ketika kami mengira nilai sekarang menggunakan XNPV, tarikh aliran masuk tunai adalah tarikh akhir tahun sebenar. Apabila kita menggunakan XNPV, kita akan mengeluarkan aliran tunai pertama untuk jangka masa kurang dari satu tahun. Begitu juga untuk orang lain. Ini menghasilkan Nilai Sekarang menggunakan formula XNPV menjadi lebih besar daripada formula NPV itu.

  Contoh XNPV 2

  Kami akan mengambil NPV Contoh 2 yang sama untuk menyelesaikan menggunakan XNPV.

  Tentukan nilai kini bersih projek yang memerlukan pelaburan awal bernilai $ 245,000 sementara dianggarkan akan memberikan kedatangan tunai $ 40,000 setiap bulan untuk 12 bulan akan datang. Nilai projek selebihnya dianggap sifar. Kadar pulangan yang dijangkakan adalah 24% setahun.

  Langkah pertama adalah memasukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai dalam format standard seperti di bawah.

  Dalam contoh NPV, kami menukar kadar diskaun tahunan kami menjadi kadar diskaun bulanan. Untuk XNPV, kami tidak diminta melakukan langkah tambahan ini. Kami boleh menggunakan kadar potongan tahunan secara langsung

  Langkah seterusnya adalah menggunakan kadar diskaun, julat aliran tunai dan julat tarikh dalam formula. Harap maklum bahawa kami juga memasukkan aliran keluar tunai yang kami lakukan hari ini dalam formula.

  Nilai Hadapan menggunakan formula XNPV ialah $ 183,598.2

  Berbeza dengan NPV Formula, nilai sekarang menggunakan NPV adalah $ 178,013.65

  Mengapa terdapat formula XNPV yang menghasilkan nilai sekarang lebih tinggi daripada NPV? Jawapannya mudah dan saya serahkan kepada anda untuk membezakan NPV vs XNPV dalam kes ini.

  Contoh NPV vs XNPV

  Sekarang mari kita ambil contoh lain dengan NPV vs XNPV head to head. Mari kita anggap bahawa kita mempunyai profil aliran tunai berikut

  Tahun Aliran Tunai - $ 20,000

  Aliran Tunai

  • Tahun 1 - $ 4000
  • Tahun ke-2 - $ 14,000
  • Tahun ke-3 - $ 22,000

  Objektifnya di sini adalah untuk mengetahui sama ada anda akan menerima projek ini atau menolak projek ini memandangkan rangkaian Kos Modal atau Kadar Diskaun.

  Menggunakan NPV

  Kos Modal berada di lajur paling kiri bermula dari 0% dan naik ke 110% dengan langkah 10%.

  Kami akan menerima projek tersebut jika NPV lebih besar daripada 0, jika tidak, kami menolak projek tersebut.

  Kami perhatikan dari grafik di atas bahawa NPV positif apabila Kos Modal adalah 0%, 10%, 20%, dan 30%. Ini bermaksud bahawa kita menerima Projek apabila Kos Modal adalah dari 0% hingga 30%.

  Tetapi, apabila kos Modal meningkat hingga 40%, kita perhatikan bahawa nilai Bersih Bersih adalah negatif. Di sana kami menolak projek ini. Kami perhatikan bahawa semasa Kos Modal meningkat, nilai Had Bersih menurun.

  Ini dapat dilihat secara grafik dalam grafik di bawah.

  Menggunakan XNPV

  Mari kita jalankan contoh yang sama dengan formula XNPV.

  Kami perhatikan bahawa Nilai Sekarang Bersih positif menggunakan XNPV untuk kos modal 0%, 10%, 20%, 30% dan juga 40%. Ini bermaksud bahawa kita menerima projek tersebut apabila kos modal antara 0% dan 40%. Harap maklum bahawa jawapan ini berbeza dengan jawapan yang kami gunakan menggunakan NPV di mana kami menolak projek tersebut apabila kos modal mencapai 40%.

  Grafik di bawah menunjukkan Nilai Bersih Projek yang menggunakan XNPV dengan pelbagai kos modal.

  Kesalahan Umum untuk Fungsi XNPV

  Sekiranya pengguna mendapat ralat semasa menggunakan fungsi XNPV di excel, ini mungkin termasuk dalam salah satu kategori yang disebutkan di bawah:

  Kesalahan Biasa                                                                                                 
  #NUM! Ralat

  • Susunan tarikh dan nilai yang mempunyai panjang yang berbeza
  • Tarikh yang dimasukkan mungkin lebih awal daripada tarikh awal
  • Dalam beberapa versi Excel, saya juga mendapat kesalahan #NUM ketika kadar diskaun 0%. Sekiranya anda menukar kadar diskaun ini kepada nombor selain 0%, kesalahan akan hilang. Sebagai contoh, semasa saya menggunakan contoh NPV vs XNPV di atas, saya menggunakan 0.000001% (bukannya 0%) untuk mengira XNPV.
  # NILAI! Ralat

  • Apa-apa nilai yang disebutkan atau argumen kadar mungkin bukan angka;
  • Sebarang tarikh yang diberikan mungkin tidak dapat dikenal pasti sebagai tarikh dalam helaian Excel.