Sistem Inventori Kekal

Apakah Sistem Inventori Kekal dalam Perakaunan?

Sistem Inventori Kekal dalam perakaunan bermaksud penyelenggaraan pembelian dan penjualan inventori masa nyata menggunakan sistem berkomputer automatik dan dengan mudah mengira Kos Barang Dijual (COGS) untuk masalah pembuatan, yang akhirnya menghilangkan keperluan untuk menyimpan rekod inventori berkala lama melalui pengesahan fizikal stok secara berkala.

Komponen

  • Kad Bin - Kad Bin mencatat status pergerakan barang yang disimpan di lantai simpanan inventori. Perniagaan biasa dengan ruang simpanan yang besar akan menggunakan kad sampah untuk merakam pergerakan stok yang ada dan usang inventori tersebut.
  • Stores Ledger - Buku lekapan kedai adalah rekod manual atau automatik bahan mentah dan barang habis yang disimpan di lantai pengeluaran, yang mengesan kuantiti barang semasa.
  • Pengambilan Stok Berterusan - Pengambilan stok berterusan bermaksud pengiraan verifikasi fizikal inventori yang dilakukan secara berkala oleh entiti atau juruaudit luaran / dalaman.

Contoh Sistem Inventori Kekal dalam Perakaunan

Sistem Inventori Kekal vs Sistem Inventori Berkala

Sistem Inventori KekalSistem Inventori Berkala
Pemeriksaan inventori dilakukan secara berkala melalui perisian Titik penjualan dan pergerakan inventori secara automatik secara real-time.Pemeriksaan inventori dilakukan lebih jarang dan biasanya dilakukan pada rehat bulanan, suku tahunan, setengah tahun, dan tahunan.
Memberi maklumat yang tepat dan terkini mengenai inventori yang ada dan Kos barang yang dijual & kos pengeluaran;Tidak memberikan maklumat yang tepat dan terkini mengenai inventori yang ada dan Kos barang yang dijual & kos pengeluaran;
Menyediakan pengurusan dan pihak berkepentingan dengan statistik terkini mengenai keadaan pergerakan inventori syarikat tepat pada masanya sehingga anggaran dan ramalan dikemas kini secara berkala.Tidak memberikan statistik kemas kini pihak pengurusan dan pihak berkepentingan mengenai keadaan pergerakan inventori syarikat tepat pada masanya kerana rekod dikemas kini secara berkala sama ada secara bulanan, suku tahunan atau setengah tahun kerana anggaran dan ramalannya tidak dikemas kini secara berkala.

Kelebihan

  • Semasa pengesahan fizikal stok secara dalaman atau luaran, tidak perlu menghentikan pengeluaran barang di atas lantai pengeluaran.
  • Stok barang, kos barang dijual, dan kos pengeluaran selalu tersedia dengan mudah.
  • Ini membantu dalam mengekalkan kuantiti pesanan ekonomi; tidak memerlukan pelaburan / penyumbatan modal kerja tambahan.
  • Ini membantu dalam mengesan kecurian, kerugian, kecurian, dan pembaziran barang tepat pada masanya sehingga tindakan pembetulan tepat pada masanya dapat diambil oleh pihak pengurusan.
  • Oleh kerana jumlah dan kuantiti semua jenis stok tersedia, penyediaan penyata kewangan tidak tertangguh, dan rekod inventori selalu tersedia untuk pengesahan luaran dan dalaman.
  • Kaedah ini membantu membawa kawalan yang betul ke atas kedai dan merupakan kaedah sistem inventori yang lengkap dan boleh dipercayai.

Kekurangan

Walaupun melacak semua barang dapat menjadi mahal dan membebankan, tetapi ada perisian yang murah dan dapat diandalkan yang tersedia di pasar untuk mengatasi masalah ini.

Kesimpulannya

Sistem inventori berkekalan menyediakan kepada pihak pengurusan status pergerakan inventori terkini, situasi, dan biaya barang yang dijual dan biaya produksi berdasarkan waktu nyata, yang tidak mungkin dilakukan dalam sistem persediaan berkala. Walau bagaimanapun, ini mungkin mahal dan memakan masa. Juga, pengiraan inventori dalam sistem inventori yang berkekalan kadang-kadang berbeza dari tahap inventori sebenar kerana urus niaga dan pencurian yang tidak direkodkan, jadi organisasi harus secara berkala membandingkan baki buku dengan jumlah stok sebenar dalam jumlah dan menyesuaikan baki buku jika perlu.

Tidak kira apa pun, sistem inventori yang berterusan selalu dianggap sebagai kaedah pengiraan dan penyelenggaraan inventori yang disukai kerana selalu menghasilkan maklumat inventori yang tepat dan terkini secara berkala dan masa nyata sebagaimana yang diperlukan oleh pengurusan organisasi. Sistem stok kekal berfungsi paling baik dengan alat automatik dan berkomputer yang dikemas kini secara real-time oleh kakitangan lantai pengeluaran menggunakan pengimbas kod bar atau oleh pegawai penjualan / pengeluaran menggunakan terminal tempat penjualan. Paling tidak dapat dilaksanakan apabila perubahan / pergerakan stok dicatat pada kad inventori manual kerana ada kemungkinan besar penyertaan tidak akan dibuat dengan betul atau tepat pada masanya dan cekap.