Ujian PRM (Pengurus Risiko Profesisonal)

Peperiksaan PRM (Pengurus Risiko Profesional)

PRM (Professional Risk Manager) adalah sebutan yang diberikan kepada mana-mana orang yang telah lulus serangkaian ujian yang dilakukan oleh PRMIA (Professional Risk Managers 'International Association) dan mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk mengesahkan bahawa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengukur risiko profesional untuk badan kewangan atau bukan kewangan, mengukurnya dan menganalisisnya.

Hari ini banyak organisasi teratas menantikan para profesional yang diberi kelayakan sedemikian dan dapat menganalisis dan mengurus risiko tersebut dengan berkesan. Dan Penunjukan PRM adalah salah satu kelayakan yang dicari oleh organisasi kewangan teratas. Profesional yang memperoleh jawatan ini telah direkrut dan ditempatkan di organisasi teratas dan dengan skala gaji terbaik dalam industri kewangan.

Mengenai Peperiksaan PRM


Professional Risk Manager (PRM) ditadbir oleh Professional Risk Managers International Association (PRMIA) Institute. Mereka menawarkan perkhidmatan khusus untuk membantu anda memenuhi keperluan kerjaya anda dari asas hingga ke puncak dalam profesion pengurusan risiko.

Peranan

Penganalisis Risiko Kredit Portofolio, Pengurus Risiko Perusahaan, Perunding Penasihat Risiko, Penganalisis Risiko Operasi, Pengurus Risiko Kredit. Harap maklum bahawa jika anda ingin melihat Kerjaya Perbankan Pelaburan atau Pekerjaan Penyelidikan Ekuiti, maka PRM bukanlah ujian yang tepat untuk dilihat.

Peperiksaan PRM

Program PRM terdiri daripada empat peperiksaan (Ujian I, Ujian II, Ujian III, dan Peperiksaan IV)

Tarikh Peperiksaan PRM

Anda boleh muncul pada bila-bila masa sepanjang tahun untuk peperiksaan PRM. Peperiksaan PRM ditawarkan pada selang waktu tetap sepanjang tahun.

Tetingkap Penjadualan  Tetingkap Ujian
1 Januari - 15 Mac 201918 Februari - 15 Mac 2019
16 Mac - 21 Jun 201927 Mei - 21 Jun 2019
22 Jun - 13 September 201919 Ogos - 13 September 2019
14 September - 20 Disember 201918 November - 20 Disember 2019
1 Januari - 13 Mac 202017 Februari - 13 Mac 2020
14 Mac - 19 Jun 202025 Mei - 19 Jun 2020
20 Jun - 11 September 202017 Ogos - 11 September 2020
12 September - 18 Disember 202016 November - 18 Disember 2020

Tetingkap Penjadualan

Ini adalah jangka masa di mana anda boleh menghubungi Pearson VUE dan menetapkan tarikh ketika anda akan menduduki peperiksaan.

Tetingkap Ujian

Ini adalah hari di mana anda boleh menduduki peperiksaan anda.

Perjanjian

Untuk mendapatkan Penetapan PRM, anda mesti lulus keempat-empat peperiksaan. Anda boleh menyelesaikan semua peperiksaan dalam satu hari atau dalam empat modul yang berasingan, yang boleh diambil dalam urutan apa pun dalam jangka masa sehingga dua tahun. Anda perlu mendapat sekurang-kurangnya 60% jawapan yang betul untuk lulus untuk setiap peperiksaan. Anda boleh mengambil semula peperiksaan yang gagal tetapi mesti menunggu 60 hari dari tarikh peperiksaan gagal.

Kelayakan

 • Anda mesti mempunyai keahlian dalam PRMIA.
 • Anda harus memenuhi syarat pengalaman minimum, yang merangkumi:
 • 4 Tahun jika tiada ijazah sarjana muda
 • 2 Tahun sekiranya ijazah sarjana muda
 • Tidak ada keperluan pengalaman jika sekolah siswazah (iaitu MBA, MSF, MQF, dll.) Atau pemegang jawatan profesional lain yang diterima (peperiksaan CFA, CAIA, CQF, dll.)

Pengecualian:  Kelayakan Cross-Over

Beberapa berita baik bagi mereka yang ingin mengikuti PRM setelah mereka memegang Piagam CFA. Program PRM mengiktiraf pemegang Piagam CFA dan pemegang Sijil PRM Bersekutu dan memberikan sebahagian kredit untuk memenuhi syarat untuk penetapan PRM, oleh itu jika anda adalah pemegang Piagam CFA atau memegang Sijil PRM Bersekutu maka anda boleh terus memohon Ujian III dan IV untuk dapatkan sebutan PRM.

Pengecualian:  Akreditasi Universiti

Sekiranya sekiranya anda telah melengkapkan ijazah melalui Program Akreditasi Universiti PRMIA, maka anda juga dikecualikan dari Peperiksaan I dan Peperiksaan II PRM, dan anda boleh terus muncul dalam Ujian III dan Peperiksaan IV untuk mendapatkan sebutan PRM yang diperakui.

Kriteria Penyelesaian Program

Anda perlu lulus keempat-empat peperiksaan, perlu memegang keahlian dalam PRMIA dan dikehendaki memenuhi syarat pengalaman minimum. Anda boleh mengikuti peperiksaan dalam apa jua pesanan dalam jangka masa sehingga dua tahun

Waktu Pengajian yang Disyorkan

Sekiranya anda menduduki peperiksaan PRM, anda diminta memberikan masa minimum 100-150 jam untuk penyediaan Peperiksaan I, II & III.

Untuk Peperiksaan IV, anda boleh memberikan persiapan minimum 50 jam di mana anda perlu menumpukan 70% masa anda dalam membaca pelbagai kajian kes dan berehat 30% dalam mempraktikkan kertas ujian.

Apa yang anda perolehi?

Penunjukan PRMTM

Mengapa Mengejar Peperiksaan PRM?


Anda mungkin tertanya-tanya adakah PRM benar-benar bernilai usaha, masa dan wang. Dan pastinya anda mesti mempunyai pemikiran yang baik mengenai perkara ini untuk membuat perbandingan pantas antara apa yang anda laburkan dan akhirnya mendapat balasan setelah tamat program. Di bawah ini saya telah menyenaraikan sebab-sebab utama mengapa anda harus mengikuti PRM -

 • PRM adalah kursus pensijilan yang paling terkenal di seluruh dunia untuk pengurus risiko kewangan.
 • Program PRM berguna dalam Penganalisis Risiko Kredit Portofolio, Pengurus Risiko Perusahaan, Perunding Penasihat Risiko, Penganalisis Risiko Operasi, Pengurus Risiko Kredit, dll.
 • Majikan menganggap kepakaran individu yang ditetapkan PRM dalam pengurusan risiko kerana kemahiran pemegang PRM kuat dan penting bagi perniagaan mereka.
 • Kedudukan kerja yang menguntungkan bagi pemegang PRM termasuk Ketua Pegawai Risiko, Penganalisis Risiko Kanan, Ketua Risiko Operasi dan Pengarah.

Format Peperiksaan PRM


Peperiksaan yang dijalankan oleh PRMIA adalah berasaskan komputer yang terdiri daripada soalan pilihan ganda yang diambil secara rawak dari pangkalan data peperiksaan mengikut susunan dan pemberat sukatan pelajaran. Ini membantu PRMIA untuk memeriksa perincian soalan yang tepat dengan mentadbir dan menilai masa yang diambil oleh calon untuk menjawab setiap soalan.

Jadual berikut menunjukkan perincian peperiksaan PRM:

PeperiksaanNama PeperiksaanSoalanMasa Dibolehkan
SayaTeori Kewangan, Instrumen Kewangan, dan Pasaran362 jam
IIAsas Matematik Pengukuran Risiko242 jam
IIIAmalan Pengurusan Risiko603 jam
IVKajian Kes, Amalan, Tingkah Laku dan Etika Terbaik PRMIA, Peraturan241 jam

 Sekarang mari kita lihat pecahan subjek peringkat tinggi untuk setiap peperiksaan individu.

Format Peperiksaan PRM I

Dengan mempertimbangkan jumlah soalan, anda perlu mencuba dalam waktu tertentu, peperiksaan PRM Tahap I mengandungi sejumlah 36 soalan yang perlu dijawab dalam waktu 2 jam. Soalannya adalah MCQ dan dipilih secara rawak dari silibus mengikut keperluan berat dan peperiksaan tidak mempunyai markah negatif. Anda diminta mendapat markah minimum 60% untuk menyelesaikan peperiksaan dan peperiksaan hanya boleh diambil dalam Bahasa Inggeris. Ia adalah ujian dalam talian dan dijalankan di lebih daripada 165 negara yang terdiri daripada hampir 5000 lokasi.

sumber - PRMIA

 • Teori Kewangan -  Bahagian ini mempunyai berat badan 36% dan anda akan mengkaji mengenai risiko dan penghindarannya, CAPM, Asas struktur modal, Penilaian kontrak pemajuan, dan Harga Opsyen.
 • Instrumen Kewangan -  Bahagian ini mempunyai bobot 36% dan oleh itu anda dikehendaki mempunyai pengetahuan deskriptif dan harga mengenai pelbagai instrumen kewangan seperti Bon, Niaga Hadapan dan Hadapan, Tukar, Derivatif Kredit, dll.
 •  Pasaran Kewangan - Bahagian ini mempunyai berat badan 28%, untuk bahagian ini anda semestinya mempunyai pengetahuan tentang Wang, Bon, Forex, Saham, Niaga Hadapan, Komoditi, dan Pasaran Tenaga.

Format Peperiksaan PRM II

Jumlah soalan dalam Ujian II adalah 24 yang mana anda akan mendapat masa 2 jam. Dan anda perlu mendapat markah minimum 60% untuk menyelesaikan peperiksaan ini, tidak ada penanda negatif.

sumber: PRM

 • Yayasan Matematik -  Bahagian ini mempunyai berat 4% dan ia berkaitan dengan simbol, peraturan, urutan, siri, eksponen dan konsep logaritma, pelbagai fungsi dan grafik.
 • Statistik Deskriptif -  Bahagian ini mempunyai berat 8% dan merangkumi momen pengedaran, data bivariat, ukuran penyebaran.
 • Kalkulus -  Bahagian ini mempunyai berat 21% dan merangkumi kalkulus pembezaan, kalkulus integral, aplikasi derivatif kedua, pengoptimuman, dll.
 • Linear Mathematics & Matrix Algebra -  Bahagian ini mempunyai berat 21% dan merangkumi matriks algebra, aplikasinya, dan bentuk kuadratik.
 • Teori Kebarangkalian -  Bahagian ini mempunyai berat 25% dan merangkumi definisi dan peraturan teori kebarangkalian, konsep taburan.
 • Teori Kewangan -  Bahagian ini mempunyai berat 13% dan merangkumi regresi linear berganda yang sederhana, pengujian hipotesis, anggaran kemungkinan maksimum.
 • Kaedah Numerik -  Bahagian ini mempunyai berat 8% dan merangkumi kaedah berangka untuk menilai pilihan, menyelesaikan persamaan, dll.

Format Peperiksaan PRM III

Jumlah soalan dalam peperiksaan ini adalah 60 dan jangka masa keseluruhan adalah 3 jam dan anda perlu mendapat markah minimum 60% dan tidak ada penanda negatif.

sumber: PRM

 • Rangka Kerja Pengurusan Risiko -  Bahagian ini mempunyai bobot 11% dan merangkumi pengetahuan mengenai bidang tadbir urus risiko, kerangka pengurusan risiko, dll.
 • Risiko Operasi -  Bahagian ini mempunyai bobot 16% dan merangkumi penilaian risiko, maklumat risiko, pemodelan risiko, pengurangan insurans.
 • Risiko Kredit -  Bahagian ini mempunyai berat 29% dan merangkumi pengetahuan mengenai produk kredit klasik, kitaran hayat kredit klasik, metodologi risiko kredit klasik, derivatif kredit, dan pensekuritian, pemodelan risiko kredit moden dan pengurusan portfolio kredit.
 • Risiko Kredit Counterparty - Bahagian ini mempunyai wajaran 8% dan ia membahas asas-asas risiko rakan niaga, mitigasi risiko, penyesuaian penilaian kredit (CVA), aspek yang berkaitan dengan CVA dan menguruskan risiko rakan niaga.
 • Risiko Pasaran -  Bahagian ini memiliki bobot 23% dan merangkumi urus niaga risiko pasaran, pengukuran risiko dan pengurusan pasar, risiko pasar dalam buku perdagangan, pengurusan risiko pasaran komoditi, pengujian tekanan risiko pasaran.
 • Pengurusan Liabiliti Aset, Pengurusan Risiko Kecairan & Harga Pemindahan Dana -  Bahagian ini mempunyai berat 18% dan merangkumi risiko kadar faedah, risiko kecairan, Pengenalan kepada ALM, pengurusan kunci kira-kira, Tadbir Urus Harga Pemindahan Dana, Pengurusan, Kaedah, dan Pembangunan Sejarah.

Format Peperiksaan PRM IV

Peperiksaan ini terdiri daripada 24 soalan pilihan ganda dan jangka masa untuk peperiksaan ini adalah 1 jam, untuk membersihkan peperiksaan ini, anda perlu mendapat markah 60% dan tidak ada markah negatif.

sumber: PRMIA

Kajian Kes -  Bahagian ini mempunyai berat 63% dan untuk bahagian ini, anda akan diminta untuk mengkaji pelbagai kes seperti World Com, Barings, LTCM, NAB-FX Options, Bankers Trust, Washington Mutual, Northern Rock, dll.

Piawaian Amalan, Tadbir Urus & Etika -  Bahagian ini mempunyai berat badan 37% dan ini merangkumi kajian mengenai Peraturan PRMIA, Prinsip Tadbir Urus, Piawaian Amalan Terbaik, Tingkah Laku dan Etika, Kumpulan Amalan Terbaik Tiga Puluh Derivatif.

Sumber: PRMIA //www.prmia.org/

Yuran Peperiksaan PRM


Untuk mengikuti ujian PRM, anda mesti membeli baucar, yang merupakan tiket anda untuk menjadualkan peperiksaan anda dengan pusat ujian, Pearson VUE. Peperiksaan PRM merangkumi 4 peperiksaan. PRMIA menjual 4 baucar peperiksaan bersama dengan bahan kajian yang diperlukan iaitu Buku Panduan PRM (bercetak dan / atau digital), sebagai kumpulan baucar peperiksaan.

Berikut adalah yuran peperiksaan dan buku Panduan untuk Peperiksaan PRM (1, 2, 3 & 4)

Bundel Peperiksaan PRMHargaHarga C-Suite / SustainerHarga Penyumbang
4 Baucar Peperiksaan PRM + Buku Panduan PRM Digital$ 1200$ 1080$ 1140
4 Baucar Peperiksaan PRM + Buku Panduan PRM Bercetak$ 1350$ 1251$ 1282
4 Baucar Peperiksaan PRM + Buku Panduan PRM Digital + Bercetak$ 1400$ 1260$ 1330

Terma & Syarat PRM * termasuk caj penghantaran, yang berbeza mengikut lokasi geografi

 • Untuk mengekalkan ahli PRMIA, diskaun 10% dikenakan, untuk menuntut diskaun ini, anda mesti mendaftar terus dengan PRMIA di prmia.org
 • Potongan harga juga diberikan kepada sekumpulan 10 atau lebih dengan menghubungi [email protected]
 • Sekiranya anda dikecualikan daripada satu atau lebih peperiksaan, anda masih perlu membeli pakej bundle.
 • Baucar peperiksaan tidak akan dikembalikan
 • Baucar akan tamat selepas penerimaan selama 30-36 bulan dan sekiranya baucar tersebut habis sebelum digunakan, anda perlu membeli baucar baru.
 • Selepas pembelian, 4 kod baucar akan dihantar kepada anda melalui e-mel dan juga tersedia di tab 'Kunci Produk' dalam Profil PRMIA anda.

Keputusan PRM dan Kadar Lulus PRM


 • Keputusan PRM biasanya diumumkan selepas 15 hari bekerja dari tarikh ujian anda.
 • Peperiksaan PRM dinilai secara digital.
 • Hasilnya dapat diakses dengan masuk ke akaun PRMIA anda dan pergi ke 'Tab Peperiksaan' di 'Profil PRMIA' anda.

sumber: PRMIA

Gambar rajah di atas menggambarkan julat kadar lulus Peperiksaan PRM, jika kita perhatikan dengan teliti tidak ada banyak perbezaan dalam lulus Ujian I, II & III tetapi seperti yang kita lihat, lulus Ujian IV jauh lebih tinggi daripada Ujian I , II & III. Sekiranya anda tidak pasti tentang peperiksaan mana yang perlu muncul lebih awal daripada yang anda boleh lakukan untuk Peperiksaan IV pertama dan kemudian boleh muncul untuk Ujian I & III kerana anda dapat melihat kedua-dua peperiksaan tersebut mempunyai kadar lulus hampir 60% dan kemudian anda boleh mengambil masa untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk Peperiksaan II dan mencalonkannya dalam tempoh dua tahun.

Bagaimana Bersedia untuk Peperiksaan PRM?


Hanya belajar untuk peperiksaan PRM dan mempraktikkan contoh kertas peperiksaan tidak akan mencukupi bagi anda untuk memecahkan peperiksaan PRM. Anda akan diminta untuk terus diperbaharui dengan membaca majalah industri, dasar dan prosedur syarikat, membaca laporan risiko, menghadiri persidangan pengurusan risiko, jurnal akademik, menghadiri Mesyuarat Bab PRMIA, dan lain-lain. Aktiviti akan mempersiapkan anda dengan baik untuk menghadapi peperiksaan PRM.

Siri Buku Panduan PRMIA

 • Siri Buku Panduan Pengurus Risiko Profesional, (Edisi Terkini) adalah sumber kajian yang diperlukan untuk peperiksaan PRM.
 • Anda boleh membeli sumber kajian ini dengan membeli kumpulan baucar dari laman web PRMIA.
 • PRMIA menyediakan panduan belajar dan kursus latihan (Contoh Soalan Kertas) yang akan membantu anda untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan PRM.
 • Siri Buku Panduan PRM dan bahan sokongan yang disediakan oleh PRMIA direka untuk belajar sendiri.

Butiran Siri Buku Panduan PRM

PeperiksaanNama PeperiksaanVolume / Sumber Buku Panduan PRM
SayaTeori Kewangan, Instrumen & Pasaran KewanganJilid I: Buku 1 Teori Kewangan dan jilid aplikasi I: Buku 2 Instrumen KewanganJilid I: Buku 3 Pasaran Kewangan
IIAsas Matematik Pengukuran RisikoJilid II: Asas Matematik Pengukuran Risiko
IIIAmalan Pengurusan RisikoJilid III: Rangka Kerja Pengurusan Risiko Buku 1 dan Risiko OperasiVolume III: Risiko Kredit Buku 2 dan Risiko Kredit Rakan KongsiVolume III: Risiko Pasaran 3, Pengurusan Liabiliti Aset dan Harga Pemindahan Dana
IVKajian Kes, Amalan, Tingkah Laku dan Etika Terbaik PRMIA, PeraturanKajian Kes, Amalan, Tingkah Laku dan Etika Terbaik PRMIA, Peraturan

Berapa lama masa yang perlu saya sediakan untuk menghadapi Ujian PRM?

 • Mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan PRM akan sangat berbeza mengikut pengetahuan, kemahiran, dan pemahaman tentang subjek sebelum belajar sendiri.
 • Dan waktu belajar juga akan berbeza-beza mengikut kemampuan anda untuk memberikan dedikasi untuk waktu yang tidak terganggu untuk belajar dan juga untuk faktor-faktor lain.
 • Lebih-lebih lagi jika anda bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan pensijilan PRM, anda perlu memperuntukkan 8 - 9 jam seminggu selama 3 bulan untuk setiap peperiksaan.
 • Sekiranya anda mempunyai jadual yang sibuk, anda boleh mengikuti ujian yang diperlukan mengikut kadar anda sendiri, mengikut urutan apa pun, dalam jangka masa sehingga dua tahun. Oleh kerana setiap peperiksaan berbeza dari satu hingga dua jam, jadi anda boleh mengambil 2-3 peperiksaan sekaligus dan menjimatkan masa anda untuk menghadapi peperiksaan yang sukar.
 • Setelah anda merasa selesa dengan kesediaan, sudah tiba masanya anda mendaftar peperiksaan.

Bagaimana meningkatkan peluang untuk menyelesaikan peperiksaan PRM?


Strategi Pengujian

Peperiksaan PRM terdiri daripada soalan pilihan ganda (MCQ) dan tidak ada tanda negatif untuk jawapan yang salah. Perlu diingat bahawa sangat penting untuk menyelesaikan peperiksaan dalam masa yang diperuntukkan. Untuk menyelesaikan peperiksaan dalam jangka masa yang diperuntukkan, ikuti langkah-langkah berikut:

 • Jangan berlengah-lengah menjawab soalan daripada yang difahami.
 • Sekiranya peperiksaan mempunyai 36 soalan dalam 120 minit, jangan luangkan lebih daripada tiga minit untuk setiap soalan
 • Teliti semua soalan dan jawab soalan yang pertama yang anda rasa lebih mudah atau cukup pasti betul.
 • Bahagikan soalan yang tinggal dengan baki masa dan teruskan.
 • Pada akhir peperiksaan, jika anda mempunyai masa tambahan anda selalu boleh kembali dan menyemak jawapannya. Sekiranya anda belum menjawab soalan, pilih jawapan terbaik yang boleh anda abaikan yang jelas salah.
 • Pastikan anda telah menjawab semua soalan pada akhir peperiksaan.

Penggunaan Kalkulator

 • Di pusat peperiksaan PRM, anda akan mendapat akses dalam talian ke kalkulator Texas Instrument TI308XS.
 • Anda boleh membiasakan diri dengan membeli versi pegangan instrumen Texas ini untuk mendapatkan amalan menggunakannya yang lebih baik.
 • Bahan lain tidak dibenarkan di bilik peperiksaan

Bagaimana Mengekalkan Penunjukan PRM anda?


Sekiranya anda pernah muncul atau mengambil satu atau lebih peperiksaan PRM edisi 2015, anda perlu menjaga penyelenggaraan tambahan untuk penunjukan PRM. Oleh kerana syarat-syarat ini telah dibuat penting untuk memastikan komitmen terhadap asas pengetahuan risiko terkini. Disenaraikan di bawah adalah perkara-perkara yang perlu dijaga oleh pemegang PRM:

 • Perlu mengadakan Keahlian Mempertahankan PRMIA setiap tahun dari hari anda memperoleh jawatan PRM anda.
 • Lengkapkan 20 Kredit Pembelajaran Berterusan (CRL) setiap kalendar bermula dengan tahun kalendar setelah anda memperoleh Jawatan PRM anda.

  Kredit CRL boleh diperoleh dengan menghadiri webinar, kursus latihan, persembahan acara dan artikel.

 • Sekiranya menjadi pemegang PRM, anda gagal menyerahkan 20 kredit CRL atau mengekalkan keahlian yang berterusan, maka Penetapan PRM anda akan luput.
 • Sekiranya Penetapan PRM berakhir selama lebih dari 3 tahun berturut-turut daripada anda perlu menulis semula Ujian III PRM dan juga membayar $ 400 sebagai yuran penalti untuk mendapatkan semula Penunjukan PRM anda.

Peluang Biasiswa PRM


PRMIA memberi peluang biasiswa kepada anggota kumpulan berpendapatan rendah untuk menyokong kajian mereka untuk pengurusan risiko. Hari ini banyak calon dari kumpulan berpendapatan rendah juga telah muncul dalam pemilihan PRM kerana peperiksaan biasiswa. Untuk layak mendapat Biasiswa Institut PRMIA:

 • Ahli mesti mempunyai pendapatan tahunan kurang dari USD 25,000
 • Anggota tidak boleh membayar perbelanjaan pengembangan profesional mereka oleh pihak ketiga.
 • Ahli boleh menuntut diskaun biasiswa semasa mendaftar untuk peperiksaan.

Artikel berguna lain


 • FRM vs PRM - Mana Yang Lebih Baik?
 • CFA vs FRM - Apa yang terbaik?
 • Bandingkan dengan CRM vs PRM
 • Peperiksaan PRM

Apa selepas ini?


Sekiranya anda mengetahui sesuatu yang baru atau menikmati siaran, sila tinggalkan komen di bawah. Beritahu saya pendapat anda. Terima kasih dan jaga. Selamat Belajar!