Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk

Apakah Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk?

Beban Hutang Lapuk adalah perbelanjaan yang dicatatkan dalam penyata kewangan apabila jumlah penghutang daripada penghutang tidak dapat dipulihkan kerana ketidakmampuan penghutang memenuhi kewajipan kewangan mereka dan dapat dikira dengan menggunakan kaedah peruntukan / anggaran langsung.

Penjelasan Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk

Sekiranya organisasi menjalankan perniagaannya dengan menjual barang secara kredit, ia selalu mempunyai risiko tidak dapat dipulihkan sebanyak itu. Tidak dapat dipulihkan ini dikenali sebagai hutang lapuk, dan mencatat jumlah sebagai perbelanjaan dikenali sebagai perbelanjaan hutang lapuk. Persamaan perbelanjaan hutang lapuk dapat dikenali dengan dua kaedah:

 • Kaedah Langsung
 • Kaedah Elaun / Kaedah Anggaran

Kaedah Langsung

Di bawah kaedah ini, organisasi secara langsung merekodkan perbelanjaan hutang lapuk apabila ia berlaku. Walau bagaimanapun, kaedah ini tidak digunakan secara umum oleh organisasi kerana kaedah ini tidak menjunjung tinggi prinsip pencocokan yang dinyatakan dalam "prinsip perakaunan yang diterima umum." Berdasarkan prinsip ini, perbelanjaan untuk pendapatan mesti diiktiraf dalam tempoh yang sama di mana ia dibukukan.

Formula

            Berdasarkan kaedah langsung, tidak ada formula yang diperlukan kerana hutang lapuk sebenar dicatat dalam buku akaun sebagai perbelanjaan.

Kaedah Elaun / Kaedah Anggaran

Hutang pinjaman berdasarkan kaedah ini diiktiraf sebagai peratusan tertentu dari penjualan yang dibuat atau penghutang tertunggak berdasarkan usia mereka dan memindahkan jumlah tersebut ke akaun berasingan yang dikenali sebagai Peruntukan hutang ragu. Apabila penghutang sebenar tidak dapat dipulihkan, akaun seperti itu didebitkan, dan baki akaun belum terima dikurangkan dengan mengkreditkan.

Hutang lapuk di bawah kaedah peruntukan boleh dikira menggunakan dua kaedah:

 1. Kaedah peratusan penjualan
 2. Peratusan penghutang tertunggak

Dalam kaedah peratusan penjualan, peratusan penjualan tertentu dicatat sebagai perbelanjaan hutang lapuk dalam setiap tempoh perakaunan berdasarkan pengalaman lalu dan anggaran masa depan.

Formula 1

Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk = Jualan untuk Tempoh Perakaunan * Anggaran% Hutang Lapuk

Dalam peratusan penghutang tertunggak, peratusan penghutang tertentu dicatat sebagai perbelanjaan hutang lapuk berdasarkan penuaan mereka atau dengan kata mudah berdasarkan berapa lama penghutang. Sebagai contoh, syarikat akan mencatat 1% sebagai hutang lapuk dari penghutang, yang tidak lebih tua dari 30 hari dan 2.5% dari penghutang, yang tidak lebih tua dari 60 hari.

Formula # 2

Beban Hutang Lapuk = Penghutang Tidak Bercukai berdasarkan penuaan * Dianggarkan% Hutang Lapuk

Kedua kaedah ini digambarkan dengan lebih baik dengan bantuan contoh berikut.

Contoh Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk (dengan Templat Excel)

Mari kita pertimbangkan situasi untuk memahami contoh persamaan perbelanjaan hutang lapuk menggunakan kaedah langsung.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk ini di sini - Templat Excel Formula Perbelanjaan Hutang Lapuk

Contoh # 1

Sale Expert Co. menjual barang secara kredit kepada Mr. Smart, berjumlah $ 1,200 secara kredit dalam 7 hari. Selepas 5 hari, syarikat mendapat berita mengenai kebangkrutan Mr. Smart kerana dia tidak dapat membayar hutang bank yang belum dijelaskan. Smart telah mengesahkan bahawa dia tidak akan dapat membayar untuk menjual co pakar kerana dia tidak mempunyai sumber yang cukup untuk membayar hutang bank dan juga co co. Perlakuan perakaunan apa yang harus dilakukan oleh syarikat untuk merekodkan penghutang yang tidak dapat dipulihkan?

Penyelesaian

Syarikat pasti bahawa jumlah yang dapat diterima daripada Mr Smart tidak lagi dapat ditagih kerana kebangkrutannya; syarikat harus mencatatkan perbelanjaan tidak dapat dipulihkan seperti perbelanjaan dalam penyata kewangannya.

Catatan jurnal berikut harus dilalui:

Sekarang kita akan memahami perlakuan perbelanjaan hutang lapuk menggunakan kaedah elaun / kaedah anggaran:

Contoh # 2

Future first Co. berurusan dengan produk FMCG. Sebilangan besar penjualannya berlaku secara kredit dengan jangka masa pemulihan 15 hari. Syarikat mencatat penjualan $ 145,000 pada tahun 1. Trend masa lalu syarikat menunjukkan bahawa 2% penjualan tidak dapat ditagih.

Andaikan dalam tempoh perakaunan berikutnya syarikat mencatatkan penjualan $ 195,000. Tidak ada perubahan dalam anggaran hutang lapuknya. Pada akhir tahun 2, hutang lapuk sebenar syarikat adalah $ 5000. Cadangkan rawatan perakaunan yang akan dilakukan sekiranya syarikat itu mengikuti kaedah peruntukan untuk merekod perbelanjaan hutang lapuk.

Penyelesaian

Pertama sekali, kami akan mengira perbelanjaan hutang lapuk yang akan diiktiraf pada tahun 1 & 2

Pengiraan Beban Hutang Lapuk

 • = 145000 * 2%

Perbelanjaan Hutang Lapuk akan -

 • = 2900

Perbelanjaan Hutang Lapuk untuk Tahun 1 & 2

 • Perbelanjaan Hutang Lapuk untuk Tahun 1 = 2900
 • Perbelanjaan Hutang Lapuk untuk Tahun 2 = 3900

Jumlah akan -

 • = 2900 + 3900
 • = $ 6,800

Baki terkumpul dalam peruntukan hutang ragu pada akhir tahun 2 berikut -

Sekarang hutang lapuk sebenarnya adalah $ 5,000; syarikat akan merakam catatan jurnal berikut -

Contoh # 3

Mengambil konsep perbelanjaan hutang lapuk lebih jauh, mari kita gambarkan situasi di mana hutang lapuk diiktiraf berdasarkan penuaan penghutang. 

Pembekal barang borong tempatan membekalkan barang secara borong kepada peruncit. Trend masa lalu menunjukkan bahawa dari penghutang yang tidak lebih dari 30 hari, 2% menjadi buruk. Dan dari penghutang yang berumur lebih dari 30 hari, 3% menjadi buruk. Anggaran ini tetap sama untuk tahun semasa juga. Penghutang untuk tahun ini adalah seperti berikut:

 • 0-30 hari = $ 76,500
 • Lebih daripada 30 hari = $ 82,500

Mengesyorkan rawatan yang harus dilakukan dalam buku akaun oleh keseluruhan penjual sekiranya dia memilih kaedah peruntukan untuk mengiktiraf hutang lapuk.

Penyelesaian

Pertama sekali, kami akan mengira jumlah perbelanjaan hutang lapuk yang akan diiktiraf:

Pengiraan Beban Hutang Lapuk

 • = 76500 * 2%

Perbelanjaan Hutang Lapuk akan -

 • Perbelanjaan Hutang Lapuk = 1530

Perbelanjaan Hutang Lapuk untuk Tahun 1 & 2

 • Perbelanjaan Hutang Lapuk untuk Tahun 1 = 1530
 • Perbelanjaan Hutang Lapuk untuk Tahun 2 = 2475

Jumlah akan -

 • = 1530 + 2475
 • Jumlah perbelanjaan hutang lapuk yang akan ditempah = $ 4,005

Catatan jurnal untuk dicatat dalam buku akaun:

Perkaitan dan Penggunaan

Persamaan perbelanjaan hutang lapuk adalah prosedur perakaunan yang biasanya diikuti dalam penyediaan penyata kewangan tahunan. Perkaitan dan penggunaannya dapat difahami dengan bantuan perkara berikut:

 • Persamaan perbelanjaan hutang lapuk membantu mendapatkan pandangan yang benar dan adil mengenai penyata kewangan kerana keuntungan bersih dan penghutang dianggarkan dengan tepat dengan mengenal pasti hutang lapuk dan ragu.
 • Perbelanjaan hutang lapuk yang diiktiraf melalui kaedah peruntukan membantu organisasi menyimpan sejumlah dana untuk memenuhi perbelanjaan masa depan.
 • Kaedah peruntukan didasarkan pada prinsip pemadanan dalam perakaunan, sehingga menegaskan bahawa penyata kewangan telah dibuat menggunakan prinsip perakaunan yang diterima umum.
 • Pemulihan hutang lapuk yang diiktiraf sebagai pendapatan dalam buku akaun seperti sebelumnya diiktiraf sebagai perbelanjaan.