Bon Antarabangsa

Apakah Bon Antarabangsa?

Bon antarabangsa adalah instrumen hutang yang dikeluarkan oleh syarikat bukan domestik untuk mengumpulkan wang daripada pelabur antarabangsa dan biasanya dalam mata wang negara penerbit dengan objektif utama untuk menarik lebih banyak pelabur dalam skala besar.

Jenis Bon Antarabangsa

# 1 - Eurobond

Jenis bon antarabangsa pertama hanyalah bon yang dinyatakan dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang domestik negara atau pasaran di mana ia diterbitkan. Tidak perlu dinyatakan dalam mata wang EUR. Eurobond boleh mempunyai perbezaan berikut antara penerbit, denominasi dan negara di mana ia dikeluarkan:

 1. Penerbit (Kewarganegaraan syarikat pengeluar)
 2. Denominasi Bon (mata wang)
 3. Negara di mana ia dikeluarkan

Contohnya ialah Bank Sepanyol (A) yang mengeluarkan bon denominasi yen Jepun (B) di London (C).

# 2 - Bon Asing

Bon Asing adalah bon yang diterbitkan di pasaran domestik dalam mata wang domestik oleh Entiti Asing. Bon asing mungkin mempunyai perbezaan berikut antara penerbit, denominasi dan negara di mana ia diterbitkan:

 1. Penerbit (Kewarganegaraan syarikat pengeluar)
 2. Negara di mana ia dikeluarkan

Denominasi bon tersebut adalah mata wang Negara B. Contohnya ialah Syarikat Perancis (A) menerbitkan bon dolar AS di AS.

# 3 - Bon Global

Jenis ketiga bon antarabangsa adalah bon yang diterbitkan oleh pelabur asing dalam mata wang lain selain mata wang domestik dan juga diterbitkan di pasaran yang mata wangnya adalah domestik secara serentak. Bon global mungkin mempunyai perbezaan berikut antara penerbit, denominasi dan negara di mana ia diterbitkan:

 1. Penerbit (Kewarganegaraan syarikat pengeluar)
 2. Apakah denominasi bon (mata wang) dan untuk negara mana mata wang ini adalah tempatan?
 3. Negara di mana ia dikeluarkan

Contohnya ialah Bank Australia (A) yang mengeluarkan Bon GBP (mata wang B) di London (negara B) dan di Jepun (C).

Kelebihan Bon Antarabangsa

 • Kepelbagaian - Semasa melabur dalam bon asing, kami mengambil beberapa pendedahan kepada negara yang berbeza. Hubungan antara ekonomi domestik dan ekonomi yang bonnya kita beli biasanya rendah. Oleh itu, sekiranya berlaku krisis politik, satu ekonomi mungkin tidak mempengaruhi ekonomi yang lain. Dengan cara ini, pelabur akan dapat mempelbagaikan portfolio mereka.
 • Pendedahan Pasaran Asing -  Pelabur yang berminat melabur di pasaran asing boleh menggunakan bon Antarabangsa sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendedahan. Oleh itu, pelabur boleh mendapat keuntungan sekiranya ekonomi di mana dia melabur tumbuh.
 • Hasil Tinggi - Bon Antarabangsa kadangkala mempunyai risiko tinggi berbanding bon domestik, yang mana ia memberikan pulangan yang tinggi. Ini boleh menjadi peluang yang baik bagi mereka yang berminat dengan pulangan tinggi dengan mengambil risiko tinggi.
 • Lindung Nilai -  Sekiranya pelabur telah melabur dalam ekonomi asing daripada selalu ada pendedahan kepada risiko kadar pertukaran. Melabur dalam ekonomi seperti itu dengan menggunakan Bon boleh sesuai untuk melindungi risiko.

Kekurangan Bon Antarabangsa

 • Risiko Negara - Melabur dalam bon Antarabangsa menimbulkan risiko tambahan kerana ketidakstabilan ekonomi kerajaan atau pasaran. Perubahan politik secara tiba-tiba juga boleh mengakibatkan kerugian.
 • Risiko yang sukar untuk diukur dan berkorelasi - Bon Antarabangsa boleh digunakan untuk mempelbagaikan portfolio yang dapat didapati sesuai ketika keadaan baik. Tetapi dalam kes krisis Ekonomi, sukar untuk mengukur risiko dan mencari korelasi.
 • Volatiliti Mata Wang - Seperti yang kita ketahui, kerana penglibatan kadar pertukaran mata wang dalam Bon Antarabangsa, selalu ada risiko tambahan yang terlibat kerana pendedahan mata wang.
 • Kos urus niaga tinggi - Di sini, kami menjelajah seluruh negara dan berusaha berurusan dengan Broker dan pembuat Pasaran di negara lain, jadi kos transaksi mungkin lebih tinggi.
 • Likuiditi sering Rendah - Oleh kerana sangat sedikit orang yang berminat untuk melabur dalam bon Antarabangsa, oleh itu, kecairan sering rendah berbanding dengan bon domestik.

Kesimpulannya

Bon antarabangsa sangat sesuai untuk mempelbagaikan portfolio pada skala antarabangsa, mendapat pendedahan kepada sekuriti asing, pulangan yang tinggi, dan jika pelabur ingin melindung nilai pendedahannya dalam ekonomi asing. Tetapi pada masa yang sama, bon Antarabangsa menimbulkan risiko khusus mata wang dan negara. Juga, Pelabur harus menyedari kebimbangan pasaran antarabangsa serta risiko geopolitik dan ekonomi sebelum melabur dalam bon tersebut.