Risiko Pembiayaan Semula

Apakah Risiko Pembiayaan Semula?

Risiko Pembiayaan Semula merujuk kepada risiko yang timbul kerana ketidakupayaan individu atau organisasi untuk membiayai semula hutang yang ada kerana penebusan dengan hutang baru. Risiko pembiayaan semula membawa risiko ketidakmampuan perniagaan untuk menggulung kewajipan hutangnya dan juga dikenali sebagai risiko peralihan.

Bagaimana Risiko Pembiayaan Semula Mempengaruhi Bank?

Risiko pembiayaan semula juga boleh berupa kemampuan bank atau institusi kewangan untuk membiayai semula liabiliti yang telah jatuh tempo tetapi dengan faedah yang sangat tinggi yang memberi kesan buruk kepada profil pendapatannya yang diukur melalui pendapatan faedah bersih yang diperoleh oleh bank.

Biasanya bank mengumpulkan dana yang biasanya bersifat jangka pendek dalam bentuk Deposit Jangka Waktu, Deposit Permintaan (biasanya berkisar antara satu hari hingga jangka waktu 5 tahun dan seterusnya) dan aset pembiayaan dalam bentuk pinjaman (yang boleh mencapai hingga 30 tahun) yang biasanya bersifat jangka panjang dan secara tidak langsung menimbulkan ketidakcocokan dalam profil aset-liabiliti bank.

Dalam senario minat yang meningkat atau yang paling teruk dalam pasaran kecairan apabila sukar bagi bank / institusi kewangan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai semula liabiliti yang telah jatuh tempo yang menimbulkan risiko pembiayaan semula.

Contoh Risiko Pembiayaan Semula

Mari kita fahami risiko peralihan dengan bantuan beberapa contoh hipotesis:

Contoh # 1

Laurel International adalah kumpulan konglomerat yang mempunyai kepentingan perniagaan dalam harta tanah. Syarikat ini pada dasarnya sedang dalam pembinaan projek-projek turnkey dengan tempoh kehamilan yang panjang dan memerlukan dana untuk jangka masa panjang yang dipinjamnya menggunakan hutang jangka pendek dan beralih sama dengan hutang jangka pendek yang lain untuk terus memenuhi keperluannya. Jadual tanggungjawab berikut disebutkan di bawah:

 • Hutang jangka pendek yang akan dijelaskan dalam enam bulan akan datang: $ 200000
 • Hutang jangka pendek yang perlu dibayar dalam 1 tahun akan datang: $ 300000
 • Aset Jangka Pendek dijangka dapat direalisasikan dalam 1 tahun akan datang: $ 100000
 • Jurang Bersih: ($ 200000 + $ 300000- $ 100000)

Kerana masalah kecairan yang teruk di pasaran disebabkan oleh tekanan kemelesetan syarikat-syarikat dalam harta tanah tidak dapat mengumpulkan kewangan dan perniagaan antarabangsa yang masuk ke dalam harta tanah juga tidak dapat mengumpulkan dana untuk memenuhi liabiliti jangka pendeknya yang mengakibatkan risiko pembiayaan semula dan terpaksa menjual projeknya dengan kos yang rendah untuk memenuhi jurang kecairan.

Contoh # 2

Federal Group adalah syarikat infrastruktur yang menerbitkan bon boleh tukar 3 tahun yang lalu berjumlah $ 10 juta untuk membiayai projek infrastrukturnya yang akan siap dalam 10 tahun. Syarikat menaikkan penemuan tiga tahun kembali dengan libor + 3% dan melunaskan hutang setiap kali hutang tersebut jatuh tempo pada kadar yang sama untuk mengelakkan sebarang kenaikan kos kerana kenaikan faedah. Baru-baru ini kerana kemerosotan pasaran dan kecairan, kumpulan persekutuan tidak dapat membiayai semula hutang jangka pendek untuk membuat pembayaran hutang jangka pendek dan yang menyebabkan kemungkiran dari pihak persekutuan. Syarikat itu tidak dapat mengumpulkan kewangan dan itu mengakibatkan penghentian operasi sepenuhnya dan kekurangan mudah tunai yang teruk menyebabkan kemuflisan dan penutupan.

Kelebihan Risiko Pembiayaan Semula

Walaupun risiko apa-apa jenis tidak membawa sebarang kelebihan, namun kelebihan tertentu dari menjaga pembiayaan semula tawaran risiko kepada bank / institusi kewangan dan individu:

 • Mengumpulkan dana jangka pendek dengan kos yang lebih murah untuk membiayai projek jangka panjang adalah lebih mudah dan menawarkan margin faedah bersih yang lebih baik kepada bank dan institusi kewangan.
 • Dalam senario kenaikan kadar faedah, jika bank dan institusi kewangan menjangkakan kadar akan sederhana atau jatuh dalam jangka sederhana, masuk akal untuk mengumpulkan dana jangka pendek untuk memenuhi projek jangka panjang yang kemudiannya dapat dibiayai semula dengan kadar faedah yang lebih rendah.
 • Dalam kitaran kadar faedah rendah, individu dapat membayar semula hutang mereka dengan kos yang lebih rendah, sehingga dapat menjimatkan perbelanjaan faedah.

Kekurangan Risiko Pembiayaan Semula

Risiko peralihan boleh mempengaruhi kelangsungan perniagaan dan mengalami pelbagai kelemahan:

 • Sekiranya perniagaan tidak dapat membiayai semula liabiliti matang, ini boleh menyebabkan kemungkiran dan boleh menyebabkan kemuflisan perniagaan walaupun perniagaan dapat menampung perbelanjaan hariannya. Walaupun menjadi pelarut, kerana risiko pembiayaan semula kecairan boleh menyebabkan kemuflisan untuk perniagaan.
 • Risiko Pembiayaan Semula meningkatkan kos untuk perniagaan kerana faedah tidak akan kekal sama selama-lamanya dan perniagaan perlu membayar semula liabiliti pada kadar yang lazim pada masa pembiayaan semula yang boleh lebih tinggi daripada itu sehingga mempengaruhi margin perniagaan.

Perkara Penting untuk Perhatikan mengenai Risiko Pembiayaan Semula

 • Risiko Pembiayaan Semula tidak hanya terbatas pada bank dan institusi kewangan tetapi juga dapat dihadapi oleh individu dan perniagaan.
 • Risiko Pembiayaan Semula bertambah buruk apabila berlakunya kelembapan dan krisis kecairan dalam ekonomi kerana simpanan tunai lebih disukai yang mengakibatkan penciptaan kredit lebih sedikit dan ketidakupayaan individu dan institusi untuk memenuhi liabiliti mereka yang telah jatuh tempo sehingga memburukkan lagi masalah.
 • Bank dan FI tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko pembiayaan semula seperti yang terdapat dalam model perniagaan dan oleh itu perlu kerap menilai profil kematangan dan bobot pembiayaan jangka pendek kepada jumlah pembiayaan dan mengambil tindakan yang sesuai apabila diperlukan untuk mengelakkan masalah di masa depan .

Kesimpulannya

Risiko Pembiayaan Semula adalah fenomena biasa di bank dan institusi kewangan. Bank kerap mengambil risiko ini untuk membiayai aset jangka panjang seperti projek infrastruktur, pinjaman perumahan, dan sebagainya, dan risiko ini dikendalikan oleh fungsi khusus yang dikenali sebagai jabatan pengurusan liabiliti aset (ALM) di setiap bank dan Institusi Kewangan. Walaupun terdapat potensi kerugian yang dihadapi oleh perniagaan ini, bank menerima risiko ini kerana mustahil untuk membiayai aset jangka panjang dengan liabiliti jangka panjang. Penyelesaian yang mampan terletak pada memahami risiko secara terperinci dan memutuskan berapa banyak yang harus diterima dan berapa banyak yang akan dipindahkan atau dikurangkan melalui pemetaan profil kematangan yang lebih baik untuk aset jangka pendek dan liabiliti jangka panjang oleh perniagaan.