Fungsi OFFSET Excel

Mengimbangi dalam Excel

Fungsi mengimbangi dalam excel adalah salah satu fungsi lembaran kerja yang sangat berguna di excel yang menunjukkan julat bahagian dari titik permulaan sel, formula ini mempunyai lima argumen dan semua argumen adalah wajib, kaedah untuk menggunakan ini fungsi adalah seperti berikut, = offset (rujukan, baris, lajur, tinggi, lebar), tinggi dan lebar merujuk kepada rujukan yang disebut.

Formula Offset dalam Excel

Berikut adalah Formula OFFSET di Excel.

Fungsi OFFSET di Excel mempunyai lima argumen di mana dua adalah pilihan. Di mana,

  • rujukan = Ini adalah parameter yang diperlukan. Rujukan dari mana asasnya hendak diimbangi. Ia boleh menjadi sel atau rangkaian sel yang berdekatan.
  • baris = Ini adalah parameter yang diperlukan. Ia boleh menjadi nombor positif atau negatif. Ini mewakili bilangan baris, yang akan dirujuk oleh sel kiri atas. Ia menggunakan rujukan sebagai asas. Baris boleh berada di atas atau di bawah rujukan. Nilai positif bermaksud di bawah rujukan dan nilai negatif bermaksud di atas rujukan.
  • cols = Ini adalah parameter yang diperlukan. Ia boleh menjadi nombor positif atau negatif. Ini mewakili jumlah lajur, sel kiri atas akan merujuk. Ia menggunakan rujukan sebagai asas. Lajur boleh berada di sebelah kiri atau kanan rujukan. Nilai positif bermaksud di sebelah kanan rujukan dan nilai negatif bermaksud di sebelah kiri rujukan.
  • Tinggi = Ini adalah parameter pilihan. Nilai mesti positif. Ini adalah ketinggian, dalam beberapa baris, yang menjadi rujukannya.
  • Lebar = Ini adalah parameter pilihan. Nilai mesti positif. Ini adalah lebar, dalam sebilangan lajur, yang menjadi rujukannya.

OFFSET dalam Excel mengembalikan nilai berangka positif.

Bagaimana cara menggunakan Fungsi OFFSET di Excel?

Fungsi tersebut adalah fungsi Lembaran Kerja (WS). Sebagai fungsi WS, ia dapat dimasukkan sebagai bagian dari formula dalam sel lembaran kerja. Rujuk contoh yang diberikan di bawah untuk memahami dengan lebih baik.

Mari lihat contoh yang diberikan di bawah. Setiap contoh merangkumi kes penggunaan yang berbeza yang dilaksanakan menggunakan fungsi OFFSET di Excel.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Fungsi OFFSET ini di sini - Templat Excel Fungsi OFFSET

Contoh # 1 - Ketahui pelumba ke-3 dari hasilnya.

Dalam contoh ini, sel F4 mempunyai formula OFFSET dalam excel yang berkaitan dengannya.

Jadi, F4 adalah sel hasil.

Hujah pertama OFFSET dalam Excel adalah B3 yang menjadi rujukan. B3 juga merupakan sel permulaan jadual. Nilai baris adalah 2 dan nilai Lajur adalah 1. Baris yang 2 titik di bawah menunjuk ke baris nombor 5 dan lajur yang 1 penunjuk ke kanan di lajur C (Nama). Jadi, sel yang dihasilkan adalah C5. Nilai pada C5 adalah 'nadal'.

Contoh # 2 - Nilai tidak terdapat dalam lembaran kerja.

Dalam contoh ini, sel F5 mempunyai formula OFFSET dalam excel yang berkaitan dengannya.

Jadi, F5 adalah sel hasil.

Hujah pertama OFFSET dalam Excel adalah B3 yang menjadi rujukan. B3 juga merupakan sel permulaan lembaran kerja. Nilai baris adalah 2 dan nilai Lajur adalah 2. Baris yang 2 titik di bawah menunjuk ke baris nombor 5 dan lajur yang 2 titik ke kanan adalah lajur D. Jadi, sel yang dihasilkan adalah D5 tetapi nilai pada D5 adalah tidak hadir. Jadi, nilai pulangan adalah 0.

Contoh # 3 - Rujukan julat tidak sah dalam lembaran kerja.

Dalam contoh ini, sel F6 mempunyai formula OFFSET dalam excel yang berkaitan dengannya.

Jadi, F6 adalah sel hasil.

Hujah pertama OFFSET dalam Excel adalah B3 yang menjadi rujukan. B3 juga merupakan sel permulaan lembaran kerja. Nilai baris adalah -2 dan nilai Lajur adalah -2. Baris yang -2 penunjuk di atas menunjuk ke baris nombor 0 dan lajur yang -2 Baris dan lajur tidak terdapat dalam lembaran kerja. Jadi, sel F6 yang dihasilkan mengandungi #REF! Ikon maklumat dalam warna kuning menunjukkan Ralat Rujukan Sel Tidak Sah.

Fungsi OFFSET di Excel boleh digabungkan dengan fungsi aritmetik di Excel. Mari kita teliti beberapa contoh untuk memahami perkara yang sama.

Contoh # 4 - Hitung jumlah nilai

Dalam contoh ini, sel F3 mempunyai formula OFFSET dalam excel yang berkaitan dengannya.

Jadi, F3 adalah sel hasil.

Hujah pertama OFFSET adalah C2 yang menjadi rujukan. C2 juga merupakan sel permulaan lembaran kerja. Nilai baris adalah 0 dan nilai Lajur adalah 0. Tinggi adalah 5 yang bermaksud 5 baris di bawah rujukan dan lebarnya 1 yang bermaksud 1 lajur. Fungsi SUM diterapkan pada OFFSET. Jadi, di sini Fungsi OFFSET di Excel akan mengembalikan jumlah semua nilai dalam lajur 'C'. Jumlah 98 + 92 + 89 + 88 + 82 = 449.

Contoh # 5 - Hitung purata nilai menggunakan OFFSET

Dalam contoh ini, sel F5 mempunyai formula OFFSET dalam excel yang berkaitan dengannya.

Hujah pertama OFFSET adalah C2 yang menjadi rujukan. C2 juga merupakan sel permulaan lembaran kerja. Nilai baris adalah 0 dan nilai Lajur adalah 0. Tinggi adalah 1 yang bermaksud 1 baris di bawah rujukan dan lebarnya 1 yang bermaksud 1 lajur. Fungsi AVERAGE diterapkan pada fungsi OFFSET di Excel. Jadi, di sini OFFSET dalam Excel akan mengembalikan purata 2 nilai berturut-turut C2 iaitu 98 dan 50 iaitu 74.

Perkara yang Perlu Diingat

  • Sekiranya nilai di luar julat disediakan untuk baris atau lajur diimbangi maka fungsi mengembalikan #REF.