Kaedah Kontrak yang Selesai

Apakah Kaedah Kontrak yang Selesai?

Kaedah kontrak yang diselesaikan adalah salah satu kaedah di mana entiti perniagaan memutuskan untuk menangguhkan pengiktirafan pendapatan dan keuntungannya sehingga masa projek selesai atau selesai dan biasanya organisasi perniagaan menggunakan kaedah tersebut apabila mereka ragu-ragu mengenai pemulihan hutang mereka.

Ini adalah konsep dalam perakaunan pengiktirafan pendapatan di mana semua pendapatan dan keuntungan yang berkaitan dengan projek harus diiktiraf hanya apabila projek itu selesai atau disiapkan. Terutama kaedah ini diikuti jika syarikat tidak pasti mengenai pungutan yuran dari pelanggan di bawah kontrak.

 • Hasil dalam kaedah ini sama dengan kaedah peratusan penyelesaian. Walau bagaimanapun, dalam kaedah kontrak yang telah siap, hasilnya akan dipertimbangkan hanya setelah projek selesai.
 • Sebelum menyelesaikan projek, kaedah ini tidak memberikan maklumat berguna kepada pengguna penyata kewangan syarikat.
 • Namun, kerana kelewatan ini dalam perniagaan pengiktirafan pendapatan akan dibenarkan untuk menangguhkan pengiktirafan cukai pendapatan yang berkaitan.
 • Sekiranya syarikat menjangkakan kerugian dalam kontrak, maka ia harus diakui apabila jangkaan tersebut timbul. Syarikat tidak boleh menunggu hingga akhir tempoh kontrak untuk mengiktiraf perkara yang sama.

Katakan syarikat memilih untuk mengambil kira kontrak yang diterima mengikut kaedah kontrak yang telah siap. Kemudian ia harus mengumpulkan semua kos pada kunci kira-kira untuk projek itu sebelum selesainya kontrak. Dan kemudian bilkan keseluruhan yuran dari pelanggan dalam penyata pendapatan setelah kontrak asas selesai. Oleh itu, kontrak dianggap selesai setelah baki kos dan risiko projek tidak penting.

Contoh Kaedah Kontrak yang Selesai

Syarikat Pembinaan XYZ diberi kontrak untuk membina gudang untuk syarikat Strong Product Ltd. secara mendesak kerana syarikat itu tidak mempunyai gudangnya untuk menyimpan produk. Pengurusan XYZ dijangka menyelesaikan keseluruhan projek dalam 3 bulan, dan untuk itu, mereka memutuskan untuk menggunakan kaedah kontrak yang telah siap.

Jumlah kos yang dikeluarkan dalam projek ini adalah $ 700,000, dan bayaran yang akan diterima dari Strong product Ltd. adalah $ 750,000. Oleh itu, Syarikat Pembinaan XYZ harus mempertimbangkan kos $ 700,000 pada kunci kira-kira untuk projek tersebut. Selepas itu, syarikat tersebut harus menagih pelanggan sebanyak $ 750,000, yang berkaitan dengan projek tersebut. Akhirnya, kenali keuntungan $ 50,000 dan perbelanjaan $ 650,000.

Kelebihan

 • Kelebihan utamanya ialah pendapatan yang dilaporkan didasarkan pada hasil sebenar dan bukan berdasarkan anggaran.
 • Penangguhan cukai kerana cukai ditangguhkan oleh kontraktor sehingga selesai projek.
 • Kaedah perakaunan kontrak siap membantu mengurangkan turun naik kos yang berkaitan dengan projek jangka panjang. Kaedah ini juga mendorong kontraktor untuk menggunakan kaedah penjimatan kos dan masa untuk menyiapkan projek kerana pampasan kontraktor tidak berubah dengan masa sebenar yang diambil untuk menyelesaikan projek.
 • Berbanding dengan kaedah peratusan penyelesaian, pendapatan bersih yang lebih tinggi umumnya dilaporkan dalam kaedah kontrak siap.

Kekurangan

 • Kelemahan utama kaedah ini ialah kontraktor tidak semestinya mengenali pendapatan dalam tempoh ia diperoleh. Akibatnya, ada kemungkinan liabiliti cukai tambahan dapat dibuat kerana keseluruhan hasil projek akan terjadi dalam satu periode untuk pelaporan cukai.
 • Dalam kaedah perakaunan kontrak yang telah diselesaikan, terdapat kelemahan bagi pelabur bahawa jika projek memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan daripada jangkaan yang dijangkakan, maka kontraktor juga tidak berhak menerima pampasan tambahan.
 • Kaedah kontrak siap hanya boleh digunakan oleh projek pembinaan rumah atau projek kecil lain. Kontraktor jangka panjang selalu memilih kaedah peratusan penyelesaian.
 • Maklumat yang jelas mengenai operasi tidak ditunjukkan dalam rekod dan buku.
 • Sekiranya terdapat kerugian semasa penyiapan projek, maka kerugian tersebut dapat ditolak hanya setelah projek selesai.

Perkara Penting

 • Kaedah kontrak yang diselesaikan menghasilkan tanggungan cukai tertunda kerana ia memerlukan membayar cukai ke atas pendapatan yang diperoleh hanya setelah projek selesai. Pembayaran penangguhan cukai dan penangguhan faedah cukai yang sepadan ini boleh memberi kesan negatif atau positif terhadap modal kerja. Oleh itu, kontraktor diminta untuk menganalisis implikasi cukai sebelum menggunakan kaedah kontrak yang telah siap.
 • Oleh kerana pengiktirafan pendapatan dan perbelanjaan dilakukan hanya apabila projek selesai, maka waktu pengiktirafan pendapatan akan ditangguhkan dan akan sangat tidak teratur. Oleh itu, perakaunan ini harus digunakan hanya jika ada situasi yang disebutkan di bawah berlaku:
  • Di mana terdapat bahaya yang wujud yang boleh mengganggu penyiapan projek
  • Apabila anggaran yang boleh dipercayai yang diperlukan untuk menggunakan peratusan penyelesaian projek sukar diperoleh
  • Sekiranya kontrak yang dilakukan bersifat jangka pendek dan hasil yang timbul diharapkan tidak akan berubah jika ada kaedah antara kaedah kontrak atau kaedah penyelesaian peratusan digunakan.

Kesimpulannya

Mengikut kaedah perakaunan kontrak yang telah siap, semua pendapatan dan kos terkumpul pada kunci kira-kira sehingga projek selesai dan diserahkan kepada pembeli. Setelah projek dihantar kepada pembeli, item dalam kunci kira-kira kemudian dipindahkan ke penyata pendapatan. Ia digunakan oleh syarikat apabila ketidakpastian berlaku sehubungan dengan pengumpulan dana dari pelanggan.

Sekiranya syarikat menjangkakan akan menanggung kerugian dalam kontrak, maka ia harus diakui apabila jangkaan tersebut timbul. Di bawah pendekatan kontrak yang telah diselesaikan, syarikat harus melaporkan kos dan pendapatan yang dikeluarkan berdasarkan hasil sebenar. Ini membantu syarikat dalam mengelakkan kesilapan yang boleh berlaku ketika anggaran dibuat pada pelbagai aspek seperti sekiranya kaedah peratusan selesai.