Kepentingan Ekuiti

Makna Kepentingan Ekuiti

Kepentingan Ekuiti boleh digambarkan sebagai peratusan hak pemilikan individu atau syarikat atau bentuk organisasi lain yang dimiliki dalam satu syarikat. Ini memberi hak kepada pemegang hak untuk memilih syarikat tersebut dan dikatakan sebagai pemilik syarikat yang tinggal. Yaitu mereka mempunyai hak selebihnya dari keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perniagaan atau realisasi dari aset.

Penjelasan

Kami menggambarkan Kepentingan Ekuiti sebagai kepentingan atau pemilikan yang dimiliki oleh seseorang dalam modal saham syarikat. Sebuah syarikat membiayai keperluan perniagaannya dari pelbagai bentuk pendanaan. Salah satu yang utama adalah melalui modal saham. Di bawah modal saham, terdapat dua jenis modal saham ekuiti pegangan dan modal saham keutamaan. Modal saham keutamaan serupa dengan pinjaman yang mengikat syarikat untuk membayar jumlah dividen yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam hal modal saham ekuiti, syarikat tidak mempunyai beban pembayaran tetap. Syarikat membayar dividen kepada pemegang saham ini seperti yang diputuskan oleh lembaga pengarah dan pengurusan peringkat atasan. Mungkin ada kes di mana modal saham ekuiti tidak memperoleh satu rupee tunggal.

Sekiranya berlaku pembubaran syarikat, tanggungjawab pemegang saham ekuiti ditetapkan setakat pemegangan modal saham mereka. Begitu juga, dalam hal pembubaran, jika terdapat aset yang tersisa setelah penyelesaian semua liabiliti, aset tersebut akan diedarkan di kalangan pemegang saham mengikut ekuiti mereka. Kami mengira faedah ekuiti bersih sebagai penambahan semua aset yang terlibat dalam perniagaan yang dikurangkan oleh liabiliti dan tuntutan pihak luar, juga dikurangkan dengan keutamaan modal pemegang saham.

Contohnya

Kepentingan ekuiti tidak lain adalah pegangan modal saham ekuiti. Ia mungkin mengambil pelbagai bentuk bergantung pada peratusan pegangan. Seperti jika satu syarikat memiliki modal saham lebih dari 50% selain syarikat itu akan membentuk anak syarikat. Sekiranya pegangan antara 20 hingga 50%, maka ia akan dikenali sebagai syarikat gabungan.

Kadar Faedah Ekuiti

 Dalam kes konglomerat multinasional yang mempunyai perniagaan yang bervariasi dan di lokasi yang berbeza, satu pelabur tidak dapat melabur dalam syarikat yang begitu besar. Dalam kes sedemikian, terdapat pelabur yang berbeza, organisasi seperti FII, FDI, pelabur bersama, dll. Ini melaburkan dana mereka di sebuah syarikat, yang seterusnya menjalankan perniagaan. Oleh itu, pembahagian pemilikan syarikat adalah kepada saham bersaiz kecil yang mempunyai nilai muka tetap (Base). Mana-mana orang yang mempunyai kepentingan dalam potensi pertumbuhan syarikat boleh melabur dalam modal sahamnya. Oleh itu, peratusan modal saham yang dimiliki oleh individu dalam jumlah modal sahamnya adalah pegangan kepentingan ekuiti.

Kadar faedah yang diperoleh oleh pelabur tersebut atas jumlah pelaburan mereka dikenali sebagai kadar faedah ekuiti. Tidak ada jumlah tetap yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang ekuiti. Bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh organisasi, peratusannya juga berbeza dari tahun ke tahun. Seperti yang telah dibincangkan sebelumnya, pemegang ekuiti adalah pemegang kepentingan syarikat. Oleh itu, kadar pulangan berbeza mengikut nilai keuntungan yang diperoleh oleh organisasi. Kadarnya dibahagikan kepada pelbagai kategori seperti jumlah pendapatan, pendapatan yang diagihkan kepada pemegang kepentingan ekuiti secara tunai, pendapatan terakru. Oleh itu, pemangku kepentingan dapat membandingkan berbagai bentuk penghasilan mengikut keperluannya.

Bagaimana Pemegang Saham Mendapat Faedah Ekuiti?

Kepentingan ekuiti tidak berbeza dengan modal saham ekuiti. Terdapat pelbagai bentuk di mana seseorang boleh menjadi pemegang saham ekuiti mana-mana syarikat. Dalam kes syarikat tersenarai, seseorang boleh membeli saham ekuiti terus dari pasaran sekunder di mana saham berdagang secara tetap atau luar talian dari broker. Juga, dalam hal syarikat yang tersenarai di pasaran saham untuk pertama kalinya, seseorang dapat memperolehnya secara langsung melabur di pasaran saham utama. Dalam kes syarikat yang tidak tersenarai, biasanya, adalah organisasi yang diuruskan oleh sekumpulan kecil pemegang kepentingan.

Dalam senario sedemikian, seseorang dapat memperoleh ekuiti dengan persetujuan semua pemegang saham lain. Juga, seseorang secara tidak langsung dapat memperoleh ekuiti dengan melabur dalam dana bersama dan skema yang berbeza yang melabur dalam modal saham ekuiti syarikat tersenarai. Juga, terdapat perjanjian pinjaman tertentu yang mengandungi terma dan syarat yang dinyatakan seperti sekiranya tidak membayar, pemberi hibah mungkin mendapat hak untuk memiliki dan memperoleh kepentingan dalam modal saham syarikat.

Kesimpulannya

Kepentingan ekuiti boleh ditakrifkan sebagai peratusan modal saham ekuiti yang dimiliki oleh seseorang individu. Ini memberikan hak suara individu pemilik di sebuah syarikat. Selanjutnya, ia juga memberikan hak untuk memanfaatkan penyertaan atas pendapatan organisasi tersebut. Sebuah syarikat memerlukan dana yang besar untuk menjalankan perniagaannya sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang mempunyai dana besar untuk melabur dan mengambil risiko dalam perniagaan; dengan sewajarnya, orang yang berbeza melabur mengikut kemampuan mereka dan membentuk modal saham syarikat.

Kepentingan ekuiti mempunyai hak pemilikan selebihnya dalam aset dan pendapatan syarikat. Seseorang boleh menjadi pemiliknya sama ada dengan membeli saham di pasaran sekunder di mana saham ekuiti diperdagangkan secara berkala atau dari pasaran utama (sekiranya saham mula disenaraikan untuk pertama kalinya). Juga, kadangkala entiti menjadi pemegang ekuiti berdasarkan terma dan syarat yang dinyatakan dalam kontrak atau perjanjian.