Instrumen Hutang

Makna Instrumen Hutang

Instrumen hutang adalah instrumen yang digunakan oleh syarikat untuk menyediakan pembiayaan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk pertumbuhan, pelaburan dan perancangan masa depan mereka dan dilengkapi dengan perjanjian untuk membayar yang sama dalam jangka waktu yang ditentukan. Instrumen jangka panjang merangkumi debentur, bon, pinjaman jangka panjang dari institusi kewangan, GDR dari pelabur asing. Instrumen jangka pendek merangkumi pinjaman modal kerja, pinjaman jangka pendek dari instrumen kewangan.

Jenis Instrumen Hutang

Terdapat dua jenis instrumen hutang, seperti berikut:

 1. Jangka panjang
 2. Jangka sederhana & jangka pendek

Mari kita jelaskan perkara ini secara terperinci.

# 1 - Instrumen Hutang Jangka Panjang

Syarikat ini menggunakan instrumen ini untuk pertumbuhan, pelaburan besar, perancangan masa depan. Ini adalah instrumen yang umumnya mempunyai jangka masa pembiayaan lebih dari 5 tahun. Instrumen ini mempunyai caj ke atas aset syarikat dan juga dikenakan pembayaran faedah secara berkala.

# 1 - Debentur

Debentur adalah sumber pembiayaan jangka panjang yang paling banyak digunakan dan diterima oleh syarikat. Ini membawa Kadar Faedah tetap pada kewangan yang diperoleh syarikat melalui kaedah instrumen hutang ini. Ini dinaikkan untuk jangka masa minimum 5 tahun. Debenture merupakan sebahagian daripada struktur modal syarikat tetapi tidak digabungkan dengan modal saham yang dikira dalam kunci kira-kira.

# 2 - Bon

Bon sama seperti debentur, tetapi perbezaan utamanya ialah bon digunakan oleh kerajaan, bank pusat & syarikat besar, dan juga bon ini disokong oleh sekuriti, yang bermaksud ini mempunyai caj ke atas aset syarikat. Ini juga mempunyai kadar faedah tetap, dan jangka masa minimum juga sekurang-kurangnya 5 tahun.

# 3 - Pinjaman Jangka Panjang

Ini adalah kaedah lain yang digunakan oleh syarikat untuk mendapatkan pinjaman dari bank, institusi kewangan. Ini bukan kaedah pembiayaan pilihan yang baik kerana syarikat harus menggadaikan asetnya kepada bank atau institusi kewangan. Dan juga, Kadar Faedahnya terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Debentur.

# 4 - Gadai janji

Dengan pilihan ini, syarikat dapat mengumpulkan dana dengan menggadaikan aset mereka dengan sesiapa sahaja sama ada dari syarikat lain, individu, bank, institusi kewangan. Ini mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi untuk membiayai syarikat. Kepentingan pihak yang menyediakan dana dijamin kerana mereka mempunyai caj atas aset yang digadaikan.

# 2 - Instrumen Hutang Jangka Sederhana & Jangka Pendek

Ini adalah instrumen yang biasanya digunakan oleh syarikat untuk aktiviti seharian dan keperluan modal kerja syarikat. Tempoh pembiayaan dalam Instrumen ini pada umumnya kurang dari 2-5 tahun. Mereka tidak mempunyai caj ke atas aset syarikat dan juga tidak mempunyai liabiliti kepentingan tinggi ke atas syarikat. Contohnya adalah seperti berikut: -

# 1 - Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang digunakan oleh syarikat untuk aktiviti seharian mereka seperti penjelasan kreditur yang belum dijelaskan, pembayaran sewa premis, pembelian bahan mentah, pembaikan mesin. Ini mempunyai caj faedah pada had bulanan yang digunakan oleh syarikat selama sebulan dari had yang dibenarkan oleh institusi kewangan.

# 2 - Pinjaman Jangka Pendek

Bank dan institusi kewangan juga membiayai ini, tetapi mereka tidak mengenakan faedah bulanan; mereka mempunyai kadar faedah tetap, tetapi jangka masa untuk dana yang dipindahkan adalah kurang dari 5 tahun.

# 3 - Bil Perbendaharaan

Bil Perbendaharaan adalah instrumen hutang jangka pendek yang matang dalam masa 12 bulan. Mereka ditebus pada tarikh matang sepenuhnya, dan jika dijual sebelum jatuh tempo, maka ia dapat dijual dengan harga potongan. Kepentingan atas T-bil ini dilindungi dalam harga terbitan kerana ia dikeluarkan pada premium dan ditebus pada nilai tara.

Kelebihan

 1. Manfaat Cukai untuk Bayaran Faedah: - Dalam pembiayaan hutang, syarikat mendapat faedah potongan faedah dari keuntungan sebelum pengiraan liabiliti cukai.
 2. Pemilikan Syarikat: - Salah satu kelebihan utama pembiayaan hutang adalah syarikat tidak kehilangan hak miliknya kepada pemegang saham baru kerana debentur tidak menjadi sebahagian daripada modal saham.
 3. Fleksibiliti dalam Mengumpulkan Dana: - Dana dapat diperoleh dari instrumen hutang dengan lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan ekuiti kerana terdapat pembayaran faedah yang tetap kepada pemegang hutang secara berkala
 4. Perancangan Lebih Mudah untuk Aliran Tunai: - Syarikat mengetahui jadual pembayaran dana yang diperoleh dari instrumen hutang seperti ada pembayaran faedah tahunan dan jangka waktu yang tetap untuk penebusan instrumen ini, yang membantu syarikat untuk merancang lebih awal mengenai aliran tunai / status aliran dana.
 5. Mesyuarat Berkala Syarikat: - Syarikat yang mengumpulkan dana dari instrumen seperti itu tidak diharuskan mengirim pemberitahuan, surat kepada pemegang hutang untuk perjumpaan biasa, seperti halnya pemegang ekuiti. Hanya pertemuan yang mempengaruhi kepentingan pemegang hutang yang akan dihantar kepada mereka.

Kekurangan

 1. Bayaran Balik: - Mereka datang dengan label pembayaran pada mereka. Sebaik sahaja dana dikumpulkan dari instrumen hutang, ini akan dilunaskan pada tarikh matangnya.
 2. Beban Faedah: - Instrumen ini melakukan pembayaran bunga pada selang waktu yang tetap, yang harus dipenuhi yang mana syarikat perlu menjaga aliran tunai yang mencukupi. Pembayaran faedah mengurangkan keuntungan syarikat dengan jumlah yang besar.
 3. Keperluan Aliran Tunai: - Syarikat perlu membayar faedah serta jumlah pokok bagi syarikat yang menyimpan aliran tunai untuk membuat pembayaran ini tepat pada waktunya.
 4. Nisbah Hutang-Ekuiti: - Syarikat yang mempunyai Nisbah hutang-ekuiti yang lebih besar dianggap berisiko oleh pemberi pinjaman dan pelabur. Ia harus digunakan sehingga jumlah tersebut, yang tidak berada di bawah pembiayaan hutang berisiko tersebut.
 5. Bayaran Atas Aset: - Ia mempunyai caj ke atas aset syarikat, yang mana sebahagian besarnya memerlukan syarikat untuk menggadaikan / menggadaikan aset mereka untuk menjaga keselamatan / dana mereka agar selamat.