Akaun Belum Bayar vs Nota Hutang

Perbezaan utama antara Akaun Belum Bayar vs Nota Hutang adalah bahawa Akaun yang perlu dibayar adalah jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat kepada pembekalnya ketika mana-mana barang dibeli atau perkhidmatan disediakan sedangkan nota yang perlu dibayar adalah janji bertulis untuk memberikan sejumlah wang tertentu pada masa depan yang ditentukan tarikh atau mengikut permintaan pemegang nota.

Perbezaan Antara Akaun Belum Bayar vs Nota Hutang

Liabiliti jangka pendek adalah tanggungjawab kewangan yang dimiliki oleh setiap perniagaan untuk mengekalkan pengurusan modal kerja yang betul dan mapan. Perniagaan yang baik akan sentiasa mengurus dan mengekalkan sejumlah modal kerja yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan sehari-hari. Hutang akaun dan nota hutang sering digunakan secara bergantian. Mereka adalah sebahagian daripada liabiliti semasa pada kunci kira-kira, tetapi terdapat sedikit perbezaan ketika kedua-duanya dianalisis secara mendalam dan secara individu.

Dalam artikel ini, kami melihat akaun yang perlu dibayar berbanding nota yang perlu dibayar dengan terperinci.

Akaun Belum Bayar vs Nota Hutang - Infografik

Di sini kami memberikan anda perbezaan 7 teratas antara Akaun Belum Bayar berbanding Nota Hutang.

Akaun Belum Bayar vs Nota Hutang - Perbezaan Utama

Perbezaan kritikal antara Akaun Belum Bayar berbanding Nota Hutang adalah seperti berikut -

  • Hutang akaun adalah tanggungjawab kewangan asas perniagaan yang diklasifikasikan sebagai liabiliti semasa. Mereka secara amnya tidak melibatkan perjanjian bertulis mengenai pembayaran yang akan dibuat dalam jangka masa yang ditentukan. Hutang nota, sebaliknya, dikenali sebagai nota janji bertulis yang diterima oleh syarikat apabila meminjam wang daripada pemberi pinjaman, yang biasanya merupakan institusi kewangan dan syarikat pembiayaan atau kredit tambahan.
  • Perbezaan yang ketara antara hutang nota dan akaun yang perlu dibayar adalah bahawa di bawah hutang nota, syarat pembayaran dan modnya ditetapkan setelah perjanjian pinjaman selesai. Dana tersebut diberikan oleh syarikat kredit, walaupun pada hutang akaun, umumnya tidak ada kewajiban atau jangka waktu pembayaran tetap yang harus dipatuhi oleh syarikat tersebut untuk melakukan pembayaran.
  • Hutang akaun bukanlah perjanjian bertulis rasmi, dan selalunya, ini adalah perjanjian lisan yang berlaku antara kedua-dua pihak. Sebaliknya, hutang nota selalu merupakan perjanjian formal dan bertulis.
  • Hutang akaun umumnya disebabkan oleh pembekal atau subkontraktor, dan oleh itu tidak ada faedah formal pada instrumen dan tidak ada kewajiban tetap untuk membayar. Di bawah nota hutang, instrumen ini selalu mempunyai peratusan faedah tertentu, yang perlu dibayar setiap bulan atau mengikut syarat pembayaran, yang diputuskan dan dipersetujui pada awalnya.
  • Hutang akaun selalu menjadi kewajipan jangka pendek dan liabiliti semasa; sebaliknya, hutang nota boleh menjadi tanggungan semasa atau bukan semasa.
  • Nota hutang pada dasarnya adalah dalam bentuk pinjaman yang menanggung syarat pembayaran, tarikh matang, dan lain-lain. Sebaliknya, hutang akaun adalah saluran tidak rasmi yang disebabkan oleh vendor dan pembekal, yang menjadikan pembayaran lebih fleksibel dan yang tidak perjanjian rasmi atau bertulis.

Akaun Belum Bayar vs Nota Hutang - Perbezaan Head to Head

Sekarang mari kita perhatikan perbezaan antara kepala antara Akaun Belum Bayar berbanding Nota Hutang.

Hutang AkaunHutang Nota
Sentiasa kewajipan jangka pendek untuk perniagaanBoleh menjadi kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada perniagaan
Hutang akaun selalu boleh ditukar menjadi hutang nota.Hutang nota tidak boleh ditukar menjadi hutang akaun.
Amaunnya biasanya disebabkan oleh vendor dan pembekal syarikat.Hutang nota adalah jumlah yang perlu dibayar kepada institusi kewangan dan syarikat kredit.
Ia dicipta sekiranya pelanggan berisiko rendah. Pelanggan yang berisiko rendah boleh diberi wang kerana sejarah kredit dan kelayakan kreditnya yang baik.Ia dicipta sekiranya pelanggan berisiko tinggi. Pelanggan yang berisiko tinggi harus diberi wang hanya dan ketika ia memenuhi kewajiban tertentu.
Tidak ada syarat khusus di bawah hutang akaun dan tidak ada kewajipan pembayaran khusus kepada pemiutang.Terdapat istilah pembayaran tertentu seperti tempoh matang, kadar faedah, klausa untuk pembayaran, dll.
Ini penting untuk pengiraan modal kerja dan pengurusan modal kerja.Ia boleh atau tidak boleh diambil dalam pengiraan modal kerja.
Ia berasal dari pembelian barang atau inventori yang boleh diperdagangkan.Ini juga dapat berkembang jika terjadi pembelian aset lama atau meminjam atau untuk memenuhi kewajiban yang ada.

Kesimpulannya

Kedua-dua hutang akaun dan hutang nota merupakan komponen penting untuk pengurusan modal kerja dan kewajipan jangka pendek syarikat lain, yang menjadikan pengurusan kedua-dua obligasi jangka pendek ini penting bagi syarikat untuk menjalankan perniagaan mereka sehari-hari. Hutang akaun dan hutang nota adalah seperti bentuk hutang yang boleh dikategorikan di bawah liabiliti semasa dan bukan semasa. Untuk pengurusan modal kerja yang cekap, liabiliti semasa seperti hutang nota dan hutang akaun perlu diuruskan dengan cekap.

Perniagaan perlu menggunakan proses khusus untuk berjaya menguruskan tanggungjawab semasa sekiranya ingin berjaya dalam jangka masa panjang.