Format Nombor hingga Jutaan & Ribuan dalam Excel

Pemformatan Nombor Excel - Ribuan dan Jutaan

Pemformatan nombor Excel adalah topik yang lebih besar daripada yang kita fikirkan, kita sudah menerbitkan topik Pemformatan Nombor Kustom Excel yang merangkumi semua jenis pemformatan nombor di excel. Dalam artikel hari ini, kita secara khusus akan memusatkan perhatian pada juta format nombor dalam excel untuk membolehkan mereka ditunjukkan dalam format yang lebih pendek untuk membaca dan memahami dengan mudah.

Dalam bidang matematik, setiap nombor mempunyai terminologi yang berbeza, misalnya, seribu (1000) diwakili sebagai 1k, satu 100,000 (1, 00,000) diwakili sebagai 100k. Apabila seseorang mengatakan 500k, jangan bingung dengannya kerana 500k bermaksud 500,000.

Begitu juga dalam excel, kita juga dapat memformat angka untuk ditunjukkan sebagai beribu-ribu, K, Jutaan, dan Bilion. Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan kepada anda teknik mengubah atau mengubah format nombor di excel.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Juta Format ini di sini - Templat Excel Juta Format

# 1 - Nombor Format Excel dalam Ribuan & K

Pertama kita akan melihat cara memformat nombor dalam ribuan & di K. Ingat kedua ribu & K adalah sama tetapi memerlukan teknik pemformatan yang berbeza di excel.

Anggaplah anda mempunyai bilangan nombor di bawah lembaran excel anda.

Sekarang kita perlu memformat angka-angka ini dalam ribuan, misalnya, saya tidak mahu melihat angka 2500 tetapi sebaliknya, saya mahu formatnya menjadi 2.5 Ribu.

Untuk mengubah pandangan nombor, kita perlu mengubah format nombor.

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mengubah format nombor.

Langkah 1: Klik kanan pada nombor yang ingin anda format dan pilih Format Sel.

Catatan: Anda juga boleh menekan kekunci pintasan Ctrl + 1 untuk membuka Format Sel.

Langkah 2: Sekarang pergi ke pilihan Custom.

Langkah 3: Di bahagian Type: kita perlu menerapkan kod pemformatan. Di bawah ini adalah kod pemformatan untuk mengubah pemformatan nombor.

Format Kod: 0, "Ribuan"

Langkah 4: Sekarang kita mesti melihat nilai dalam Ribuan.

Salah satu masalah di sini ialah 2500 menunjukkan 3 Ribu tetapi kita memerlukan nilai yang tepat untuk dilihat di sini. Untuk memastikan nilai perpuluhan tidak dibundarkan hingga ribu terdekat, kita perlu mengubah kod pemformatan kita seperti di bawah.

Kod Format: 0.00, "Ribuan"

Sekarang kita akan melihat nilai tepat dengan titik perpuluhan.

# 2 - Cara Menunjukkan Seribu Nilai yang Tidak Konvensional

Langkah # 1 - Ini adalah kaedah yang tidak konvensional untuk menunjukkan seribu nilai. Perkara yang perlu kita lakukan di sini adalah, kita perlu membahagikan nombor dengan 1000 dan menggabungkan perkataan "Thousand" dengan menggunakan simbol ampersand (&).

Langkah # 2 - Format Nombor dalam Nilai K

Untuk menunjukkan seribu nombor dalam huruf K, kita hanya perlu menukar perkataan Thousand menjadi K.

Kod Format: 0.00, "K"

Langkah # 3 - Hasilnya adalah seperti berikut:

# 3 - Format Nombor dalam Jutaan

Pada langkah sebelumnya kita telah melihat bagaimana memformat nombor dalam ribuan, sekarang kita akan melihat bagaimana memformat nombor dalam Jutaan.

Langkah # 1 - Kod pemformatan sebelumnya akan menunjukkan 10 lakh sebagai 1000 K, 25 lakh sebagai 2500 k dan seterusnya.

Kita semua tahu 10 100,000 sama dengan 1 juta. Oleh itu, kita perlu memformat bilangannya dalam berjuta-juta dan bukannya dalam jumlah ribuan. Berikut adalah kod untuk memformat nombor dalam berjuta-juta.

Langkah # 2 - Format Kod: 0.00 ,, "Juta"

Hanya pada perbezaan antara kod sebelumnya & kod ini kita telah menambahkan satu koma tambahan (,). Kemudian kami menggabungkan perkataan Juta padanya.

Langkah # 3 - Kod ini akan menunjukkan hasil nombor dalam Jutaan.

Kod format ini hanya boleh digunakan untuk berjuta-juta. Bayangkan anda mempunyai nombor kurang dari 10 lakh.

Sebagai contoh, 2.5 100,000 akan ditunjukkan sebagai 0.25 Juta dan bukannya 2500 K. Ini adalah masalah biasa dengan satu kod format rujukan.

Namun, kita dapat mengubah kod untuk menunjukkan hasilnya berdasarkan nilai sel nombor. Contohnya, jika nilainya kurang dari 10 lakh, hasilnya harus dalam K dan jika nilainya lebih besar atau sama dengan 1000,000, maka hasilnya harus dalam Juta.

Langkah # 4 - Format Kod: [> = 1000000] #, ## 0.0 ,, "M"; [<1000000] #, ## 0.0, "K"; Umum

Langkah # 5 - Kod ini akan memformat nombor mengikut nilai nombor dan menunjukkan hasilnya dengan sewajarnya.

Perkara yang Perlu Diingat Walaupun Sejuta  Format dalam Excel

  • Sebaliknya, Juta, kita hanya boleh menunjukkan abjad M sebagai hasilnya.
  • Sebagai gantinya, kita boleh menunjukkan abjad K sebagai hasilnya. Kedua-dua ini mewakili abjad untuk Juta & Ribuan.
  • Untuk menunjukkan nombor negatif dalam warna merah, terapkan kod di bawah.

[> = 1000000] $ #, ## 0.0 ,, "M"; [> 0] $ #, ## 0.0, "K"; [Merah] Umum