Etika Perakaunan

Apa itu Etika Perakaunan?

Etika perakaunan merujuk kepada mengikuti peraturan dan garis panduan khusus yang ditetapkan oleh badan-badan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berkaitan dengan perakaunan untuk mengelakkan penyalahgunaan maklumat kewangan atau kedudukan pengurusan mereka.

Contoh Etika Perakaunan

Terdapat syarikat, Y ltd. yang melantik syarikat sebagai juruauditnya untuk menjalankan audit penyata kewangan syarikat untuk tahun fiskal 2018-19. Pada masa memutuskan yuran penugasan audit, syarikat menawarkan pembayaran sebanyak $ 15,000 jika juruaudit memberikan pendapat audit yang bersih mengenai syarikat tersebut. Adakah betul untuk menerima tawaran ini oleh juruaudit?

 • Dalam kes di atas syarikat Y ltd. menawarkan yuran $ 15,000 kepada juruaudit yang dilantik olehnya, sekiranya juruaudit memberikan pendapat audit yang bersih mengenai cara kerja syarikat.
 • Bayaran ini, yang mempunyai syarat memenuhi kriteria tertentu, adalah biaya luar jangka yang ditawarkan oleh klien kepada auditor. Situasi ini adalah situasi menang-menang untuk kedua-dua pelanggan dan juga juruaudit kerana juruaudit akan mendapat bayaran tambahan, dan syarikat akan mendapat pendapat yang jelas dari juruaudit untuk berfungsi.
 • Ini mempengaruhi kebebasan juruaudit kerana dengan tambahan yuran juruaudit akan membantu syarikat dalam memberikan pendapat audit yang bersih seperti yang diperlukan.
 • Walau bagaimanapun, jika juruaudit menerima bayaran luar jangka, maka itu adalah salah laku etika perakaunan kerana firma memotivasi juruaudit untuk memberikan pendapat yang bersih dengan memberikan insentif yang sama. Oleh itu juruaudit tidak boleh menerima terma dan syarat pelanggan.

Kelebihan Etika Perakaunan

 1. Oleh kerana peraturan dan garis panduan yang berbeza ditetapkan oleh badan-badan yang mengatur tindakan orang yang berkaitan dengan profesion perakaunan, ini mencegah penyalahgunaan maklumat yang ada pada pelanggan dengan akauntan, juruaudit, atau orang perakaunan yang lain.
 2. Sekiranya orang itu tidak mengikutinya, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman sebagaimana yang diputuskan oleh badan-badan yang memerintah. Ini menimbulkan ketakutan dalam fikiran orang itu dan membawa kepada tindak lanjut dengan tepat.
 3. Perniagaan yang memberi perhatian yang betul terhadap etika perakaunan selalu menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan perniagaan lain kerana mewujudkan imej yang tepat di mata pelanggan dan pihak lain dan dengan itu membantu dalam meningkatkan perniagaan dalam jangka panjang.
 4. Ini mewujudkan Persekitaran Profesional yang lebih baik kerana setiap orang mempunyai pemikiran yang betul untuk mengekalkan tahap etika yang tinggi. Juga, rasa hormat diberikan kepada orang yang mengikuti etika dengan tepat di tempat mereka bekerja.
 5. Terdapat penurunan tanggungjawab undang-undang. Ini berlaku kerana hampir semua perkara dijaga dengan baik terlebih dahulu oleh orang-orang yang berkenaan sehingga mereka bertanggung jawab atas tindakan undang-undang.

Kelemahan Etika Perakaunan

 1. Oleh kerana latihan yang sewajarnya harus diberikan kepada semua orang yang berkaitan dengan perakaunan untuk memberikan maklumat mengenai peraturan dan panduan yang berbeza yang harus diikuti untuk etika perakaunan, latihan semacam itu memerlukan biaya yang besar.
 2. Oleh kerana orang tersebut diminta untuk mengetahui setiap aspek yang harus dia ikuti dan juga untuk mengemas kini maklumat secara berkala untuk setiap perubahan jika terjadi, ia memerlukan banyak usaha dan masa orang itu.
 3. Apabila seseorang cuba mengikuti etika perakaunan, ada kemungkinan besar ia tidak akan mendapat sokongan daripada pengurusan syarikat. Pengurusan akan berusaha mencari dan bekerjasama dengan orang yang mengikuti peraturan dan garis panduan yang memberikan manfaat kepada syarikat.

Perkara Penting

 • Terdapat pelbagai peraturan dan panduan yang harus diikuti oleh semua orang yang berkaitan dengan perakaunan. Beberapa peraturan ini merangkumi peraturan tidak boleh diterimanya bayaran luar jangka seperti menetapkan fi audit berdasarkan keuntungan bersih pelanggan, Kerahsiaan di mana juruaudit harus merahsiakan semua maklumat pelanggannya dan tidak dibenarkan untuk mengungkapkannya kepada mana-mana pihak luar, tugas mengenai pelanggaran pelanggaran peraturan oleh siapa pun, dll.
 • Oleh kerana peraturan dan garis panduan yang berbeza ditetapkan oleh badan-badan yang mengatur tindakan orang yang berkaitan dengan profesion perakaunan, ini mencegah penyalahgunaan maklumat yang ada pada pelanggan dengan akauntan, juruaudit, atau orang perakaunan yang lain.

Kesimpulannya

Etika Perakaunan adalah salah satu konsep penting yang mana setiap orang yang berkaitan dengan perakaunan harus mengikuti jenis peraturan dan garis panduan tertentu yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah yang berbeza yang mempunyai kuasa untuk menetapkan yang sama. Peraturan dan garis panduan ini mencegah penyalahgunaan kuasa berbeza yang diberikan kepada pelbagai profesional perakaunan.

Juga, di bidang-bidang di mana etika perakaunan yang sesuai diikuti, terdapat penurunan tanggungjawab undang-undang kerana hampir semua perkara dijaga dengan baik terlebih dahulu oleh orang-orang yang bersangkutan, dan ini mewujudkan Persekitaran Profesional yang lebih baik kerana setiap orang memiliki pemikiran yang betul tahap etika yang tinggi.