Jurnal Khas

Apakah Jurnal Khas dalam Perakaunan?

Jurnal Khas adalah semua jurnal perakaunan dalam organisasi kecuali jurnal umum di mana semua urus niaga transaksi serupa direkodkan di tempat dalam bentuk teratur yang membantu akauntan dan pembukuan syarikat untuk terus mengikuti semua aktiviti perniagaan yang berbeza dengan cara yang betul.

6 Jenis Teratas

Terdapat pelbagai jenis, di mana beberapa yang biasa digunakan dalam perakaunan termasuk yang berikut:

# 1 - Jurnal Pembelian

Jurnal Pembelian mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang secara kredit dari pembekal.

# 2 - Jurnal Pulangan & Elaun Pembelian

Ia mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang kembali kepada pembekal, yang dibeli secara kredit atau elaun yang diterima dari pembekal.

# 3 - Jurnal Jualan

Jurnal Jualan mencatatkan semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang oleh syarikat kepada pelanggannya secara kredit.

# 4 - Jurnal Pulangan & Elaun Jualan

Ia mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang oleh pelanggan yang dijual secara kredit dan elaun yang diberikan kepada pelanggan.

# 5 - Jurnal Penerimaan Tunai

Jurnal Penerimaan Tunai mencatatkan semua transaksi di mana terdapat penerimaan wang tunai oleh syarikat seperti transaksi yang melibatkan penjualan barang secara tunai, penjualan aset syarikat untuk wang tunai, pelaburan modal oleh pemilik syarikat dalam bentuk tunai, dan lain-lain.

# 6 - Jurnal Pembayaran Tunai

Ia mencatat semua urus niaga yang melibatkan aliran keluar tunai dari syarikat dan termasuk urus niaga seperti tunai yang dibayar kepada pembekal, wang tunai yang dibayar untuk perbelanjaan, dll.

Contoh

Terdapat syarikat A ltd yang mempunyai perniagaan berskala besar. Untuk menyimpan rekod dalam bentuk yang teratur dan lebih baik, ia menyimpan rekod dalam jurnal khas. Salah satunya adalah jurnal penjualan, yang digunakan oleh perusahaan untuk merekam semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang secara kredit.

Apabila syarikat menjual barang tersebut kepada pelanggan secara kredit, maka akan ada debit ke akun piutang dan kredit ke akaun penjualan. Jadi, transaksi ini akan direkodkan dalam jurnal penjualan dengan mendebitkan akaun belum terima akaun. Apabila syarikat menerima pembayaran di masa hadapan berbanding akaun belum terima, maka perkara yang sama akan dicatat dalam jurnal penerimaan tunai. Sekiranya ada pulangan dari pelanggan, maka perkara yang sama akan dicatat dalam pulangan penjualan dan jurnal elaun.

Kelebihan

Beberapa kelebihannya adalah seperti berikut:

  • Semua urus niaga perakaunan yang berkaitan dengan sifat serupa akan direkodkan dalam jurnal khas tersebut. Oleh kerana mereka merekodkan semua urus niaga urus niaga yang berkaitan di tempat dalam bentuk yang teratur, ini akan membantu akauntan dan pembukuan untuk mengikuti semua aktiviti perniagaan yang berbeza dengan betul.
  • Secara amnya, di syarikat besar, setiap jurnal khas dikendalikan oleh orang yang berasingan, yang menjadikan orang itu khusus dalam bidang tersebut, sehingga meningkatkan kecekapannya bekerja dan mengurangkan kemungkinan kesalahan dalam pembukuan.
  • Syarikat, di mana jurnal seperti ini dikendalikan oleh kawalan dalaman, adalah lebih baik. Dengan pembahagian kerja seperti itu, konflik pekerja mengenai tanggungjawab mereka berkurang, dan kualiti kerja meningkat.

Kekurangan

Beberapa kelemahan adalah seperti berikut:

  • Sekiranya berlaku kesalahan semasa menjaga dan merekod urus niaga dalam jurnal khas oleh orang yang bertanggungjawab untuk perkara itu, maka ia dapat menunjukkan baki jurnal yang salah.
  • Sekiranya syarikat tidak menggunakan jurnal khas, maka semua transaksi akan dicatat olehnya dalam jurnal umum sahaja. Pada peringkat kemudian, akan menjadi sukar untuk melihat jenis dan sifat urus niaga tertentu.
  • Oleh kerana orang yang berasingan dapat menangani setiap jurnal ini, syarikat perlu melantik pelbagai pekerja, sehingga meningkatkan kos pekerja syarikat tersebut.

Perkara Penting

Perkara penting yang berbeza adalah seperti berikut:

  • Mereka mencatatkan urus niaga yang serupa di bawah satu jurnal dan tidak termasuk jurnal umum.
  • Ini membantu dalam memantau semua transaksi dalam jangka masa dalam bentuk yang teratur. Ini memastikan bahawa syarikat mengambil tindakan yang diperlukan untuk semua transaksi tersebut.
  • Syarikat di mana sebilangan kecil urus niaga terlibat secara amnya tidak mengekalkan jurnal khas. Sebaliknya, mereka merekodkan keseluruhan transaksi yang berlaku dalam perniagaan di jurnal umum sahaja dan kemudian memasukkannya ke akaun berkaitan di lejar umum.
  • Secara amnya, syarikat-syarikat ini mengekalkan jurnal jenis ini hanya untuk jenis urus niaga yang sering berlaku dalam perniagaan atau yang berulang-ulang.

Kesimpulannya

Mereka merekodkan transaksi tertentu syarikat dengan mengkategorikannya ke dalam pelbagai jenis atau kumpulan. Sistem ini membantu syarikat dalam menjaga ketepatan urus niaga dan dalam bentuk yang teratur. Ia juga dapat disemak oleh syarikat itu nanti. Sekiranya syarikat tidak menggunakan jurnal ini, maka semua transaksi akan dicatat olehnya hanya dalam jurnal Umum, dan pada tahap selanjutnya, akan menjadi sukar untuk melihat jenis dan sifat transaksi tertentu.