Matriks Korelasi dalam Excel

Matriks Korelasi Excel

Matriks korelasi dalam excel adalah cara meringkaskan data korelasi yang menunjukkan hubungan antara dua pemboleh ubah dan setiap jadual dalam matriks korelasi menunjukkan kepada kita hubungan antara dua pemboleh ubah, untuk membuat matriks korelasi kita dapat melakukannya dari tab analisis data dan dari bahagian korelasi.

Penjelasan

Matriks adalah sekumpulan nombor yang disusun dalam baris dan lajur dalam format berstruktur. Korelasi adalah mencari atau mengukur kebergantungan atau hubungan antara pemboleh ubah. Ini menunjukkan bagaimana satu pemboleh ubah bergantung pada yang lain dan kesan kenaikan atau penurunan dalam satu pemboleh ubah mempengaruhi yang lain. Lebih daripada dua pemboleh ubah juga dapat digunakan untuk mengukur korelasi dan ia disebut korelasi pelbagai pemboleh ubah. Pekali yang dihasilkan boleh menjadi positif, negatif atau sifar iaitu -1, +1 atau 0.

 • Korelasi Positif adalah koefisien yang dihasilkan adalah +1, yang bermaksud kedua pemboleh ubah bergerak ke arah yang sama.
 • Korelasi Negatif adalah satu di mana pekali yang dihasilkan adalah -1, yang bermaksud pemboleh ubah cenderung bergerak ke arah yang bertentangan.
 • Korelasi sifar adalah di mana pekali yang dihasilkan adalah 0 dan pemboleh ubah tidak bergantung antara satu sama lain.

Bagaimana Membuat Matriks Korelasi di Excel?

Mari lihat beberapa contoh untuk memahami bagaimana membuat matriks korelasi di excel.

Anda boleh memuat turun Templat Correlation Matrix Excel ini di sini - Correlation Matrix Excel Template

Contoh # 1

Sekarang mari kita lihat bagaimana mencari matriks korelasi dalam excel menggunakan Analisis Toolpak di Excel.

Analisis Toolpak adalah pilihan tambahan yang terdapat di Excel di bawah tab "DATA" di pita.

Sekiranya pilihan ini tidak tersedia, maka tambahkan dari senarai tambahan. Untuk menambah,

 • Klik pada "Fail" dan pilih "Pilihan".

 • Di bawah pilihan, pilih tab "Add-Ins" kemudian klik pada butang "Go" di sebelah dropdown di bidang kelola.

 • Tandakan kotak untuk alat alat analisis dan tekan OK.

Toolpak akan ditambahkan di tab "Data" di bawah bahagian "Analisis" sebagai "Analisis Data"

 • Sekarang, untuk membuat matriks korelasi dan menggunakan fungsi korelasi excel, klik pada Analisis Data dan pilih Korelasi dalam tetingkap timbul alat Analisis dan tekan OK.

Tetingkap pop timbul muncul meminta julat input.

 • Pilih julat data pemboleh ubah di medan julat input.

 • Tandai kotak untuk Label di Baris Pertama (jika anda mempunyai label pemboleh ubah di baris pertama)

 • Pilih pilihan Output Range dan pilih / masukkan nombor sel di mana anda ingin mendapatkan jadual hasil. Klik OK.

 • Ini adalah jadual hasil Korelasi untuk Pembolehubah A & B.

Contoh # 2

Mari kita lihat contoh matriks korelasi dalam excel untuk pelbagai pemboleh ubah.

 • Masukkan data untuk pelbagai pemboleh ubah.

 • Sekarang, untuk menggunakan fungsi korelasi, klik pada Analisis Data dan pilih Korelasi dalam tetingkap timbul alat Analisis dan tekan OK.

Tetingkap pop timbul muncul meminta julat input.

 • Pilih julat data pemboleh ubah di medan julat input.
 • Tandai kotak untuk Label di Baris Pertama (jika anda mempunyai label pemboleh ubah di baris pertama)
 • Pilih pilihan Output Range dan pilih / masukkan nombor sel di mana anda ingin mendapatkan jadual hasil
 • Klik OK.

 • Dalam contoh ini, kami telah menggunakan tiga pemboleh ubah untuk mengetahui matriks korelasi. Julat (A1: C7) adalah data untuk pemboleh ubah dan julat (A9: D12) adalah jadual hasil untuk matriks korelasi.

Di sini pemboleh ubah ditunjukkan dalam baris dan lajur. Hasil untuk korelasi antara pemboleh ubah harus dibaca dengan memeriksa pemboleh ubah di baris dan pemboleh ubah di lajur yang berdekatan dengan baris itu.

Penemuan jadual:

 • Hasil untuk Pemboleh ubah A & B adalah 0.97 yang bermaksud mereka berkorelasi positif.
 • Hasil untuk Pemboleh ubah B & C adalah -0.6 yang bermaksud mereka berkorelasi negatif.
 • Pemboleh ubah A & C tidak berkorelasi kerana hasilnya adalah -0.4

Hubungan antara pemboleh ubah dapat dilihat dengan jelas dalam grafik seperti berikut.

Perkara yang Perlu Diingat

 • Data untuk sebilangan besar pemboleh ubah dapat ditambahkan ke tabel yang ada dan rentang harus disesuaikan untuk mengetahui korelasi
 • Korelasi menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara faktor
 • Hasil yang hampir dengan jarak korelasi akan menentukan pergantungan / hubungan pemboleh ubah.
 • Pekali korelasi dikira menggunakan pengiraan matematik, tetapi selalu tidak menunjukkan bahawa ada hubungan antara pemboleh ubah dalam kenyataan walaupun hasilnya menunjukkan ia ada.