Pengekosan Berubah

Definisi Kos berubah

Pembolehubah kos adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk tujuan penilaian inventori atau pengiraan kos produk di syarikat di mana hanya kos yang dihubungkan secara langsung dengan pengeluaran output yang diterapkan pada kos inventori atau kos produksi dan perbelanjaan lain dicaj sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan.

Kos berubah mengikut pengeluaran output, dan ini adalah jumlah per unit, yang dikeluarkan sebagai satu unit pengeluaran. Ia meningkat apabila jumlah unit pengeluaran meningkat pada awalnya sesuai dengan skala ekonomi.

Apa yang disertakan?

 • Bahan Mentah Langsung
 • Kos buruh langsung
 • Komisen
 • Kos Utiliti
 • Perbelanjaan Penghantaran
 • Overhed pembuatan berubah-ubah

Contoh Pengekosan Pembolehubah

Contoh # 1

Mari kita anggap syarikat ABC telah menerima pesanan untuk menghasilkan 5,000 unit dengan harga keseluruhan $ 2,500. Syarikat itu ingin menentukan kos yang berkaitan dengan pengeluaran 5000 unit dan juga ingin mengetahui keuntungan kasar, yang dapat diperolehnya.

Diberikan

 • Pengeluaran tahunan unit - 200,000
 • Kos bahan mentah- $ 25,000
 • Kos Buruh Langsung- $ 15,000

Penyelesaian

Dari maklumat di atas, kita dapat dengan mudah mengira kos seunit untuk tahun satu unit

 • Bahan mentah = 25,000 / 200,000 = 0.125
 • Kos buruh = 15,000 / 200,000 = 0,075

Jadi, Kos berubah yang berkaitan dengan pengeluaran 5,000 unit dapat dikira seperti berikut,

= 5,000 * (0.125 + 0.075)

= $ 1,000

Oleh itu, keuntungan kasar dapat dikira sebagai

$ 2,500 - $ 1,000

Untung Kasar = $ 1,500

Contoh # 2

Mari kita anggap syarikat ABC telah menerima pesanan untuk menghasilkan 7,000 unit dengan harga keseluruhan $ 4,500. Syarikat itu ingin menentukan kos yang berkaitan dengan pengeluaran 1,000 unit dan juga ingin mengetahui keuntungan kasar, yang dapat diperolehnya.

Diberikan

 • Pengeluaran tahunan unit - 250,000
 • Kos bahan mentah- $ 45,000
 • Kos Buruh Langsung- $ 25,000

Penyelesaian

Dari maklumat di atas, kita dapat dengan mudah mengira kos seunit untuk tahun satu unit

 • Bahan mentah = 45,000 / 250,000 = 0.18
 • Kos buruh = 25,000 / 250,000 = 0.10

Jadi kos berubah yang berkaitan dengan pengeluaran 5,000 unit dapat dikira seperti berikut,

= 7,000 * (0,18 + 0,10)

= $ 1,960

Oleh itu, Untung Kasar dapat dikira sebagai,

= $ 2,500 - $ 1,960

Untung Kasar = $ 540

Contoh # 3

Mari kita anggap syarikat ABC telah menerima pesanan untuk menghasilkan 5,500 unit dengan harga keseluruhan $ 10,500. Syarikat itu ingin menentukan kos yang berkaitan dengan pengeluaran 5500 unit dan juga ingin mengetahui keuntungan kasar, yang dapat diperolehnya.

Diberikan

 • Pengeluaran tahunan unit - 400,000
 • Kos bahan mentah- $ 85,000
 • Kos Buruh Langsung- $ 65,000

Penyelesaian

Dari maklumat di atas, kita dapat dengan mudah mengira kos seunit untuk tahun satu unit

 • Bahan mentah = 85,000 / 400,000 = 0,2125
 • Kos Tenaga Kerja = 65,000 / 400,000 = 0.1625

Jadi kos berubah yang berkaitan dengan pengeluaran 5,500 unit dapat dikira seperti berikut,

= 5,500 * (0,2125 + 0,1625)

= $ 2,063

Oleh itu, Untung Kasar dapat dikira sebagai,

= $ 10,500 - $ 2,063

Untung Kasar = $ 8,438

Contoh # 4

Mari kita anggap syarikat ABC telah menerima pesanan untuk menghasilkan 9,000 unit dengan harga keseluruhan $ 4,500. Syarikat ini ingin menentukan kos yang berkaitan dengan pengeluaran 9000 unit dan juga ingin mengetahui keuntungan kasar, yang dapat diperolehnya.

Diberikan

 • Pengeluaran tahunan unit - 250,000
 • Kos bahan mentah- $ 35,000
 • Kos Buruh Langsung- $ 30,000

Penyelesaian

Dari maklumat di atas, kita dapat dengan mudah mengira kos seunit untuk tahun satu unit

 • Bahan mentah = 35,000 / 250,000 = 0.14
 • Kos Tenaga Kerja Langsung = 30,000 / 250,000 = 0.12

Jadi kos berubah yang berkaitan dengan pengeluaran 9,000 unit dapat dikira seperti berikut,

= 9,000 * (0,14 + 0,12)

= $ 2,340

Oleh itu, Untung Kasar dapat dikira sebagai,

= $ 4,500 - $ 2,340

Untung Kasar = $ 2,160

Kesimpulannya

Kos berubah adalah faktor penting untuk perniagaan pengeluaran, dan ia harus dianalisis dengan teliti seperti yang kita lihat di atas bahawa ia mempunyai kesan langsung terhadap pengeluaran dan margin perniagaan. Syarikat harus melakukan analisis lengkap mengenai struktur kosnya, yang seterusnya membantu perniagaan untuk meningkatkan kecekapan.