Kaedah Perakaunan

Apakah Kaedah Perakaunan?

Kaedah perakaunan merujuk kepada peraturan yang berbeza yang diikuti oleh syarikat yang berlainan untuk tujuan mencatat dan melaporkan pendapatan dan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh syarikat selama satu tempoh perakaunan, di mana dua kaedah utama tersebut meliputi kaedah perakaunan tunai dan kaedah perakaunan akruan .

Dengan kata mudah, ini merujuk kepada sekumpulan peraturan yang menentukan kapan pendapatan dan perbelanjaan syarikat diakui dalam buku akaunnya. Kaedah yang berbeza membawa kepada gambaran yang berbeza mengenai kewangan syarikat, kaedah mana yang harus dipilih adalah keputusan penting.

Dua jenis kaedah perakaunan utama adalah kaedah akruan dan kaedah tunai. Mari kita bincangkan masing-masing secara terperinci.

2 Jenis Kaedah Perakaunan Teratas

# 1 - Perakaunan Akruan

Di bawah kaedah akruan, semua pendapatan dan perbelanjaan diiktiraf berdasarkan kejadiannya, tidak kira bila ia diterima / dibayar. Pendapatan diiktiraf dengan demikian apabila ia diperoleh, sementara perbelanjaan diiktiraf apabila berlaku. Sebagai contoh, syarikat servis kereta akan mencatatkan pendapatan apabila menyediakan perkhidmatan kereta kepada pelanggan, sama ada ketika itu atau tidak akan menerima pembayaran terhadap perkhidmatan tersebut.

 • Bagi perbelanjaan, sekiranya syarikat menggunakan garaj yang disewa untuk operasinya, kos sewa akan diiktiraf dalam tempoh di mana garaj itu disewa. Untuk sewa setahun, sewa bernilai 12 bulan akan dicatat sebagai perbelanjaan, walaupun sudah kurang dari 12 bulan sudah dibayar.
 • Kaedah akruan didasarkan pada 'prinsip pencocokan' yang bermaksud perbelanjaan dipadankan (dilaporkan bersama) dengan pendapatan yang dikeluarkan.
 • Perbelanjaan yang tidak terikat langsung dengan bahagian pendapatan harus diakui pada saat dan ketika ia dikeluarkan.

# 2 - Perakaunan Tunai

Di bawah kaedah tunai, transaksi dicatat apabila wang bertukar tangan. Pendapatan diiktiraf semasa diterima, sementara perbelanjaan diiktiraf apabila dibayar.

 • Kaedah ini tidak mengikut prinsip pemadanan kerana perbezaan waktu penerimaan dan pembayaran.
 • Sebagai contoh, gimnasium akan mencatatkan pendapatan apabila menerima pembayaran yuran dari ahlinya. Bagi perbelanjaan, gimnasium akan mencatat kos sewa yang setara dengan pembayaran sewa yang dibuat kepada tuan tanah sepanjang tahun.

Contoh

Contoh # 1

Pertimbangkan pengeluar pakaian bernama Fabrix Inc. yang menyimpan akaunnya dengan kaedah akruan . Semasa menjual pakaian bernilai $ 10,000, Fabrix Inc. akan mencatat pendapatan penjualan $ 10,000, tidak kira sama ada penjualan tunai atau kredit.

Mengikut prinsip pemadanan, setiap perbelanjaan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil $ 10,000 juga akan dicatat dalam tempoh yang sama.

Katakanlah, 30% komisen penjualan harus dibayar kepada ejen yang menjual pakaian tersebut atas nama Fabrix Inc.

Dalam kes ini, Fabrix Inc. akan mencatat pendapatan sebanyak $ 10,000 dan perbelanjaan komisen sebanyak $ 3000 (30% dari $ 10,000) bersama-sama dalam tempoh penjualan .

Contoh # 2

Pertimbangkan syarikat lain, Silks Inc., yang menggunakan kaedah tunai . Sekiranya terdapat penjualan serupa seperti contoh di atas, Silks Inc. hanya akan mencatatkan sebahagian daripada penjualan $ 10,000 yang mana ia telah menerima pembayaran.

Sekiranya terdapat polisi penjualan kredit 60% (tunai 40%), Silks Inc. akan mengiktiraf pendapatan setakat $ 4000 sahaja, iaitu pembayaran 40% yang diterima untuk penjualan $ 10,000.

Sebarang komisen atau perbelanjaan lain, walaupun berkaitan langsung dengan penjualan ini, akan dicatat semasa Silks Inc. membuat pembayaran mereka .

Kelebihan

# 1 - Kaedah Akruan

 • Kaedah akrual memberikan gambaran yang lebih tepat dan jelas mengenai keadaan kewangan syarikat dalam tempoh perakaunan tertentu.
 • Sebilangan besar pelabur dan penganalisis mendapati kewangan yang dilaporkan menggunakan kaedah akruan lebih berguna dalam mengukur prestasi syarikat.
 • Kaedah akrual juga menyediakan asas yang lebih besar untuk meramalkan pendapatan dan perbelanjaan masa depan dan pembuatan keputusan yang berkaitan.
 • Secara amnya, perniagaan besar dan syarikat yang disenaraikan secara terbuka menggunakan kaedah akruan. Di AS, Internal Revenue Service (IRS), agensi pemerintah yang mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang cukai persekutuan AS, telah menetapkan kriteria khusus untuk syarikat yang diharuskan menggunakan kaedah akruan.

# 2 - Kaedah Tunai

 • Kaedah tunai memerlukan usaha yang lebih sedikit dan lebih mudah difahami dan dilaporkan. Ia tidak memerlukan banyak kakitangan perakaunan dan, dalam kebanyakan kes, dapat ditangani sepenuhnya.
 • Ia secara langsung mencerminkan nilai aliran masuk dan aliran keluar tunai, yang membantu memahami keuntungan semasa dalam bentuk wang.
 • Ini hanya membenarkan penerimaan sebenar dikenakan cukai, dan bukannya jumlah pendapatan. Ini dapat membantu syarikat dalam merancang cukai dan mengelakkan bebanan cukai yang besar dalam tempoh kekurangan tunai (aliran masuk bersih yang lebih rendah).
 • Perniagaan kecil tanpa inventori / permulaan rendah, dan pembayar cukai individu umumnya lebih suka kaedah tunai untuk kemudahan perakaunan.

Perbezaan Antara Kaedah Perakaunan Akruan dan Tunai

Berikut adalah senarai perbezaan antara kaedah perakaunan tunai dan akruan.

 • Kaedah akruan mengiktiraf pendapatan dan perbelanjaan sepenuhnya dalam satu tempoh, iaitu, apabila diperoleh / ditanggung.
 • Kaedah tunai, sebaliknya, boleh mengakibatkan transaksi yang berkaitan dengan satu penjualan / perbelanjaan tersebar dalam beberapa tempoh, berdasarkan waktu pembayaran. Ini menyebabkan akaun tidak menggambarkan prestasi kewangan dengan tepat dalam jangka masa tertentu.

Sebagai contoh, tempoh yang menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi tidak semestinya bererti peningkatan prestasi penjualan. Ini hanya bermaksud lebih banyak wang tunai dikumpulkan daripada pelanggan berbanding penjualan yang dilakukan dalam tempoh apa pun.

Perubahan Kaedah Perakaunan

 • Syarikat secara amnya digalakkan untuk menggunakan salah satu kaedah di atas secara konsisten. Amalan ini mengelakkan manipulasi akaun untuk tujuan perwakilan dan cukai.
 • Kaedah perakaunan dapat diubah, bergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di bidang kuasa / pengatur perusahaan yang relevan.
 • IRS, misalnya, menghendaki semua pembayar cukai menggunakan kaedah perakaunan yang konsisten, yang dengan tepat menggambarkan urusan kewangan mereka. Ia memerlukan pembayar cukai untuk mendapatkan persetujuan khas sekiranya mereka ingin mengubah kaedah tersebut setelah tahun pertama. Ini juga membolehkan perakaunan hibrid, yang merupakan gabungan kaedah akruan dan tunai, namun tertakluk pada sekatan tertentu.

Kesimpulannya

Perakaunan tunai berdasarkan nilai tunai yang diterima dan dibayar. Ini adalah kaedah yang lebih mudah tetapi hanya disarankan untuk perniagaan kecil. Perakaunan akruan, bersama dengan prinsip pemadanan, didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaan yang dikeluarkan. Ini mencerminkan prestasi perniagaan, menjadikannya lebih dipercayai dan diterima secara meluas oleh pengguna. Di bawah peraturan IRS, perniagaan kecil yang layak dibenarkan menggunakan salah satu daripada dua kaedah tetapi secara konsisten.