Formula Aliran Tunai Percuma (FCF)

Apa itu Formula Aliran Tunai Percuma (FCF)?

Aliran Tunai percuma adalah tunai di tangan syarikat, setelah membayar semua perbelanjaan. Wang tunai adalah elemen penting untuk perniagaan. Ia diperlukan untuk fungsi perniagaan; sebilangan pelabur memberikan lebih banyak penyata aliran tunai berbanding penyata kewangan lain. Aliran tunai percuma adalah ukuran yang dihasilkan oleh Syarikat Tunai setelah membayar semua perbelanjaan dan pinjaman. Ini membantu untuk mengetahui keadaan kewangan sebenar aliran tunai percuma yang ditunjukkan dalam penyata tunai. Formula aliran tunai percuma (FCF) adalah aliran tunai operasi tolak perbelanjaan modal.

Persamaan aliran tunai percuma membantu mencari keuntungan sebenar syarikat, dan juga membantu mengira pembayaran dividen yang tersedia untuk mengagihkannya kepada pemegang saham. Melalui ini, pelabur mendapat kejelasan mengenai keadaan kewangan syarikat, yang memberikan secara terperinci mengenai kecairan syarikat.

Terdapat formula lain untuk mengira aliran tunai percuma, iaitu pendapatan bersih ditambah perbelanjaan bukan tunai tolak kenaikan modal kerja tolak perbelanjaan modal.

Rumus untuk pengiraan aliran tunai percuma (FCF) adalah seperti berikut: -

Kira FCF menggunakan Formula Aliran Tunai Percuma - Langkah demi Langkah

Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah untuk mengira FCF dan komponen formula.

Langkah 1: Untuk mengira Tunai dari Operasi dan Pendapatan bersih.

Wang tunai dari operasi adalah pendapatan bersih ditambah perbelanjaan bukan tunai tolak kenaikan modal kerja bukan tunai.

Tunai dari operasi = Pendapatan bersih + Perbelanjaan bukan tunai - Peningkatan modal kerja bukan tunai.

Langkah 2: Untuk mengira Perbelanjaan Bukan Tunai.

Ini adalah jumlah susutnilai, pelunasan, pampasan berdasarkan saham, caj penurunan nilai, dan keuntungan atau kerugian pelaburan.

Perbelanjaan Bukan Tunai = Susut Nilai + Pelunasan + Pampasan berasaskan saham + Caj Penurunan Nilai + Keuntungan atau kerugian Pelaburan

Langkah 3: Hitung perubahan modal kerja bersih bukan tunai atau peningkatan modal kerja.

Perubahan modal kerja dapat dikira dengan membandingkan inventori tahun semasa, akaun belum terima, atau akaun yang perlu dibayar dengan nilai tahun sebelumnya. Rumusannya boleh ditulis sebagai: -

Perubahan Modal Kerja = (AR 2018 - AR 2017 ) + (Inventori 2018 - Inventori 2017 ) - (AP 2018 - AP 2017 )

Di mana,

AR = Akaun Belum Terima

AP = Akaun Belum Bayar

Langkah 4: Hitung Perbelanjaan Modal.

Belanja modal dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PP&E, yaitu Properti, Loji, dan Peralatan. Rumus untuk perkara yang sama dapat dikira di bawah: -

CapEx = PP&E 2018 - PP&E 2017 + Susut Nilai & Pelunasan

Di mana,

PP&E = Harta, Loji, dan Peralatan

Langkah 5: Kira Formula FCF.

Sekarang seperti yang kita tahu, formula untuk FCF adalah: -

Formula Aliran Tunai Percuma (FCF) = Pendapatan Bersih + Perbelanjaan bukan tunai - Peningkatan modal kerja - Perbelanjaan Modal

Meletakkan nilai yang dikira pada langkah 1 hingga langkah 4 di atas.

FCF = Pendapatan Bersih + Susut Nilai + Pelunasan + Pampasan berdasarkan saham + Caj Penurunan Nilai + Keuntungan atau kerugian Pelaburan - {(AR 2018 - AR 2017 ) + (Inventori 2018 - Inventori 2017 ) - (AP 2018 - AP 2017 )} - {PP&E 2018 - PP&E 2017 + Susut Nilai & Pelunasan}

Secara ringkas,

Formula Aliran Tunai Percuma = Tunai dari Operasi - CapEx.

Contoh Formula FCF (dengan Templat Excel)

Mari lihat beberapa contoh mudah hingga lanjutan untuk memahami pengiraan formula aliran tunai percuma dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Aliran Tunai Percuma ini di sini - Templat Excel Formula Aliran Tunai Percuma

Contoh # 1

Sebuah syarikat bernama Greenfield Pvt. Ltd, yang berurusan dengan sayur-sayuran organik, mempunyai perbelanjaan modal $ 200 dan aliran tunai operasi $ 1,100. Sekarang hitung aliran tunai percuma untuk syarikat.

Dalam templat yang diberikan di bawah ini adalah data untuk pengiraan persamaan aliran tunai percuma.

Jadi, pengiraan aliran tunai percuma akan-

iaitu Formula Aliran Tunai Percuma = $ 1,100 - $ 200

Jadi, Aliran Tunai Percuma akan -

FCF untuk syarikat adalah $ 900.00 setelah mengurangkan perbelanjaan modal.

Contoh # 2

Mari lihat contoh untuk mengira aliran tunai percuma dengan formula lain.

Anggaplah syarikat dengan pendapatan bersih $ 2,000, perbelanjaan modal $ 600, perbelanjaan bukan tunai $ 300, dan peningkatan modal kerja $ 250.

Dalam templat yang diberikan di bawah ini adalah data untuk pengiraan persamaan aliran tunai percuma.

Jadi, Pengiraan Aliran Tunai Percuma adalah -

iaitu FCF = 2000 + 300 - 250 - 600

Sekarang, Aliran Tunai Percuma akan -

Aliran Tunai Percuma, iaitu FCF syarikat adalah $ 11,450.00

Formula Aliran Tunai Percuma Lain

Pada asasnya terdapat dua jenis Aliran Tunai Percuma; satu adalah  FCFF,  dan yang lain adalah  FCFE .

# 1 - Formula Wang Tunai Percuma kepada Syarikat (FCFF)

FCFF juga disebut sebagai Unlevered. Ini adalah kemampuan syarikat untuk menghasilkan wang tunai untuk perbelanjaan modal. FCFF adalah aliran tunai dari aktiviti operasi ditolak perbelanjaan modal.

Contoh FCFF

Katakan syarikat dengan perbelanjaan modal $ 1000 dan aliran tunai dari aktiviti operasi adalah $ 2500. Sekarang, mari kita mengira FCFF.

Dalam templat yang diberikan di bawah ini adalah data untuk pengiraan Wang Tunai Percuma ke Firma.

Jadi, pengiraan FCFF akan -

iaitu FCFF = 2500 - 1000

Oleh itu FCFF akan -

Jadi, FCFF untuk syarikat adalah $ 1,500.00

# 2 - Formula Aliran Tunai ke Ekuiti (FCFE) Percuma

FCFE pada dasarnya adalah wang tunai bagi pemegang saham syarikat untuk mengagihkan dividen. FCFE membantu mengira pembayaran dividen yang ada untuk mengagihkannya kepada pemegang saham.

FCFE adalah sejumlah wang tunai percuma kepada syarikat ditambah pinjaman bersih dikurangkan faedah dikalikan dengan satu tolak cukai.

Contoh FCFE

Mari kita ambil contoh di mana syarikat dengan perbelanjaan modal $ 1000, pinjaman bersih $ 500 dengan faedah $ 200 dan cukai 25%, dan aliran tunai dari aktiviti operasi adalah $ 2500. Sekarang, mari kita mengira FCFF.

Dalam templat yang diberikan di bawah ini adalah data untuk pengiraan Aliran Tunai Percuma ke Ekuiti (FCFE)

FCFF -

iaitu FCFF Formula = 2500 - 1000

FCFF = $ 1,500.00

Jadi, pengiraan FCFE akan -

iaitu Formula FCFE = 1500 + 500 - 200 * (1 -25)

Oleh itu, FCFE akan -

Jadi, FCFE untuk syarikat adalah $ 1,850.00

Kalkulator Aliran Tunai Percuma

Anda boleh menggunakan kalkulator aliran tunai percuma berikut -

Operasi aliran tunai
Perbelanjaan modal
Formula Aliran Tunai Percuma
 

Formula Aliran Tunai Percuma =Aliran Tunai Operasi - Perbelanjaan Modal
0 - 0 = 0

Perkaitan dan Penggunaan

Terdapat banyak penggunaan persamaan aliran tunai percuma seperti berikut: -

  • Untuk mengira keuntungan syarikat.
  • Untuk mendapatkan kedudukan kewangan syarikat.
  • Formula Aliran Tunai Percuma membantu syarikat membuat keputusan mengenai produk baru, hutang, peluang perniagaan.
  • Formula Aliran Tunai Percuma membantu mengetahui wang tunai yang ada, yang harus diedarkan di kalangan pemegang saham syarikat.

Sekiranya FCF syarikat tinggi, itu bermaksud syarikat mempunyai dana yang mencukupi untuk pelancaran produk baru, pengembangan perniagaan, dan pertumbuhan syarikat, tetapi kadang-kadang jika syarikat mempunyai FCF yang rendah, mungkin syarikat akan mempunyai pelaburan besar dan syarikat akan berkembang dalam jangka masa panjang. FCF membantu pelabur untuk mengira pulangan pelaburan mereka yang menguntungkan di syarikat tertentu.