Formula Pertumbuhan Eksponensial

Formula untuk Mengira Pertumbuhan Eksponensial

Pertumbuhan Eksponensial merujuk kepada kenaikan disebabkan oleh pengkompaunan data dari masa ke masa dan oleh itu mengikuti lengkung yang mewakili fungsi eksponensial.

Nilai akhir = Nilai awal * (1 + Tahap Pertumbuhan Tahunan / No Penggabungan ) Tidak tahun * Bilangan penggabungan 

Walau bagaimanapun, dalam kes penggabungan berterusan, persamaan digunakan untuk mengira nilai akhir dengan mengalikan nilai awal dan fungsi eksponensial yang dinaikkan menjadi kekuatan kadar pertumbuhan tahunan menjadi bilangan tahun.

Secara matematik, ia ditunjukkan seperti di bawah,

Nilai akhir = Nilai awal * e Kadar pertumbuhan tahunan * Bilangan tahun

Pengiraan Pertumbuhan Eksponensial (Langkah demi Langkah)

Pertumbuhan eksponen dapat dikira menggunakan langkah-langkah berikut:

 • Langkah 1: Pertama, tentukan nilai awal yang harus dihitung nilai akhir. Contohnya, ini dapat menjadi nilai uang saat ini jika berlaku pengiraan nilai waktu.
 • Langkah 2: Seterusnya, cuba tentukan kadar pertumbuhan tahunan dan dapat ditentukan berdasarkan jenis aplikasi. Sebagai contoh, jika formula digunakan untuk pengiraan formula nilai masa depan deposit, maka kadar pertumbuhan akan menjadi kadar pulangan yang diharapkan dari situasi pasar.
 • Langkah 3: Sekarang, jangka masa pertumbuhan dari segi bilangan tahun harus ditentukan iaitu berapa lama nilainya berada di bawah lintasan pertumbuhan yang curam.
 • Langkah 4: Sekarang, tentukan bilangan tempoh penggabungan setiap tahun. Penggabungan boleh dilakukan setiap suku tahun, setengah tahun, setiap tahun, berterusan, dll.
 • Langkah 5: Akhirnya, pertumbuhan eksponensial digunakan untuk mengira nilai akhir dengan penggabungan nilai awal (langkah 1) dengan menggunakan kadar pertumbuhan tahunan (langkah 2), bilangan tahun (langkah 3) dan penggabungan nombor setiap tahun (langkah 4) seperti gambar di atas.

Sebaliknya, formula untuk pengkompaunan berterusan digunakan untuk mengira nilai akhir dengan mengalikan nilai awal (langkah 1) dan fungsi eksponen yang dinaikkan menjadi kekuatan kadar pertumbuhan tahunan (langkah 2) menjadi beberapa tahun ( langkah 3) seperti gambar di atas.

Contohnya

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Pertumbuhan Eksponensial ini di sini - Templat Rumusan Pertumbuhan Eksponensial Excel

Mari kita ambil contoh David yang telah memasukkan sejumlah $ 50,000 ke dalam akaun banknya hari ini untuk jangka masa tiga tahun dengan kadar faedah 10%. Tentukan nilai wang yang disimpan setelah tiga tahun sekiranya pengkompaunan dilakukan:

 1. Bulanan
 2. Suku Tahunan
 3. Separuh Tahunan
 4. Setiap tahun
 5. Secara berterusan

Penggabungan Bulanan

Bilangan penggabungan setahun = 12 (sejak bulanan)

Pengiraan pertumbuhan eksponensial iaitu nilai wang yang disimpan setelah tiga tahun dilakukan dengan menggunakan formula di atas sebagai,

 • Nilai akhir = $ 50,000 * (1 + 10% / 12) 3 * 12

Pengiraan akan-

 • Nilai akhir = $ 67,409.09

Penggabungan Suku Tahunan

Bilangan penggabungan setahun = 4 (sejak suku tahun)

Pengiraan pertumbuhan eksponensial iaitu nilai wang yang disimpan setelah tiga tahun dilakukan dengan menggunakan formula di atas sebagai,

Nilai akhir = $ 50,000 * (1 + 10% / 4) 3 * 4

Pengiraan akan-

 • Nilai akhir = $ 67,244.44

Penggabungan Separuh Tahunan

Bilangan penggabungan setahun = 2 (sejak setengah tahun)

Nilai wang yang disimpan setelah tiga tahun dilakukan dengan menggunakan formula di atas sebagai,

Nilai akhir = $ 50,000 * (1 + 10% / 2) 3 * 2

Pengiraan Pertumbuhan Eksponensial akan-

 • Nilai akhir = $ 67,004.78

Pengkomputeran Tahunan

Bilangan penggabungan setahun = 1 (sejak tahunan)

Pengiraan pertumbuhan eksponensial iaitu nilai wang yang disimpan setelah tiga tahun dilakukan dengan menggunakan formula di atas sebagai,

Nilai akhir = $ 50,000 * (1 + 10% / 1) 3 *

Pengiraan Pertumbuhan Eksponensial akan-

 • Nilai akhir = $ 66,550.00

Penggabungan Berterusan

Sejak penggabungan berterusan, nilai wang yang disimpan setelah wang tiga tahun dikira menggunakan formula di atas sebagai

Nilai akhir = Nilai awal * e Kadar pertumbuhan tahunan * Bilangan tahun

Nilai akhir = $ 50,000 * e 10% * 3

Pengiraan Pertumbuhan Eksponensial akan-

 • Nilai akhir = $ 67,492.94

Kalkulator

Anda boleh menggunakan Kalkulator Pertumbuhan Eksponensial berikut.

Nilai Permulaan
Kadar Pertumbuhan Tahunan
Bilangan Penggabungan
Tahun
Formula Pertumbuhan Eksponensial =
 

Formula Pertumbuhan Eksponensial =Nilai Permulaan * (1 + Tahap Pertumbuhan Tahunan / Bilangan Penggabungan) Tidak. Tahun * Tidak. Pengkompaun
0 * (1 + 0/0) 0 * 0 = 0

Perkaitan dan Kegunaan

Adalah sangat penting bagi penganalisis kewangan untuk memahami konsep persamaan pertumbuhan eksponensial kerana ia digunakan terutamanya dalam pengiraan pulangan kompaun. Besarnya konsep dalam kewangan ditunjukkan oleh kekuatan penggabungan untuk menghasilkan sejumlah besar dengan modal awal yang sangat rendah. Atas sebab yang sama, sangat penting bagi pelabur yang percaya pada jangka masa panjang.